Về việc điều chỉnh nội dung về thời hạn nộp tiền sử dụng đất sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 và Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/10/2022
Số ký hiệu văn bản 2516/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày hiệu lực 27/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh nội dung về thời hạn nộp tiền sử dụng đất sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 và Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/10/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 2516qd2022.pdf