Banner Logo Tỉnh
V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2482/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/10/2022
Ngày hiệu lực 25/10/2022
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2485qd2022.pdf