QUYẾT ĐỊNH Bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2506/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày hiệu lực 27/10/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2506qd2022.pdf