Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2483/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/10/2022
Ngày hiệu lực 25/10/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2483qd2022.pdf