Xây dựng và huấn luyện dân quân ở tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 448
CTTĐT - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV), nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
anh tin bai

Dân quân xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai giúp Nhân dân thôn Nậm Rịa làm cỏ lúa.

Buổi huấn luyện dân quân cơ động và dân quân năm thứ hai của xã Thống nhất, thành Phố Lào Cai, quân số tham gia đạt trên 97% cao nhất từ trước đến nay, các cán bộ, chiến sĩ đang đi làm ăn xa hay đang làm tại các công ty, xí nghiệp đều có mặt đúng thời gian tham gia huấn luyện. Với đặc điểm Thống Nhất là một xã mới được cắt ra từ xã Gia phú, huyện Bảo Thắng nay sát nhập vào thành phố Lào Cai, địa bàn xã tương đối rộng, có nhiều dân tộc cùng chung sống, trình độ văn hóa và nhận thức của công dân còn thấp, đời sống của một bộ phận Nhân dân vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có nhiều đồng chí dân quân là trụ cột gia đình thường xuyên đi làm ăn xa địa bàn; do đó có trường hợp đi trong khoảng thời gian dưới 3 tháng không báo cáo, dẫn đến công tác quản lý của Ban CHQS cấp xã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tính sẵn sàng của lực lượng dân quân khi có tình huống xảy ra. Song được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương sự chỉ đạo của cơ quan quân sự các cấp, Ban CHQS xã đã phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhờ đó đã nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là các công dân đang thực hiện nghĩa vụ dân quân thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình, bố trí công việc hợp lý để tham gia huấn luyện đảm bảo đủ quân số, đúng thời gian quy định.

Đồng chí chí Vũ văn Việt, chiến sĩ dân quân xã Thống nhất, Thành phố Lào Cai chia sẻ. Hiện đang mùa thời vụ, chúng tôi rất bận công việc của Công ty, song được sự tuyên truyền của các ban, ngành, đoàn thế địa phương, chúng tôi đã nhận thức sâu sắc của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế đã xin công ty cho nghỉ để tham gia huấn luyện đầy đủ tại Ban CHQS xã

Còn ông Hoàng Thanh Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thống Nhất, Thành phố Lào Cai cho biết thêm, lực lượng tham gia dân quân cơ bản trong độ tuổi lao động anh em chủ yếu đi làm ăn xa, hoặc vào làm các Công ty, Xí Nghiệp do đó tham gia huấn luyện gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Ban CHQS xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các thôn, bản tổng hợp danh sách các công dân đang tham gia nghĩa vụ dân quân, thông báo cho dân quân, thời gian, địa điểm tổ chức huấn luyện, khen thưởng kịp thời các đồng chí có thành tích cao trong huấn luyện, đồng thời kiên quyết xử lí nghiêm các trường hợp trốn tránh không tham gia huấn luyện dân quân…

Xác định nhiệm vụ quan trọng để xây dựng, nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc túc Chỉ thị, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu trong năm đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, đặc biệt Nghị quyết 1659, ngày 20/12/2022 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2030 và những năm tiếp theo, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách. Bộ CHQS đã chỉ đạo Ban CHQS cấp huyện, cấp xã, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác củng cố, tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân, tổ chức tuyển chọn chiến sĩ dân quân đúng quy trình, lai lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, ưu tiên lựa chọn các công dân có tuổi đời trẻ, có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

anh tin bai

Lực lượng dân quân tham gia làm đường lên khu sản xuất thôn Nậm Rịa.

Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS 9 huyện (thành phố, thị xã) thực hiện tốt công tác tập huấn cán bộ cho các đối tượng dân quân, tập trung vào các mặt còn yếu, tồn tại, lấy chất lượng cán bộ làm nền tảng chính cho kết quả huấn luyện dân quân. Quá trình tập huấn đi sâu vào phương pháp huấn luyện, phương pháp duy trì luyện tập, phương pháp xoay vòng đổi tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, đây là lực lượng trực tiếp hướng dẫn và duy trì luyện tập cho lực lượng dân quân. Trước khi bước vào huấn luyện Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức hội thi mô hình học cụ ở tất cả các cấp; trong đó tập trung hội thi ở cấp xã, trong đó đột phá vào các sáng kiến có tính ứng dụng cao trong huấn luyện, để các đơn vị phát huy tính sáng tạo trong cải tiến mô hình học cụ, bảo đảm mô hình học cụ phải đầy đủ theo các nội dung, đề mục huấn luyện. Xây dựng kế hoạch phù hợp với địa phương cơ sở, giao nhiệm vụ cho giáo viên chuẩn bị tốt giáo án, mô hình học cụ, chuẩn bị đội mẫu, tu sửa thao trường, bãi tập; tổ chức thông qua giáo án đúng quy định, để giáo viên nâng cao trách nhiệm trong soạn thảo giáo án. Để thống nhất các đơn vị dân quân trong toàn tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS 9 huyện (thị xã, thành phố) lựa chọn một đơn vị tổ chức huấn luyện điểm để các đơn vị thăm quan, học tập, thông qua huấn luyện điểm đã rút ra kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành huấn luyện cho các đối tượng, kịp thời khắc phục và điều chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, do đó hàng năm đơn vị đều hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Quá trình huấn luyện lực lượng dân quân luôn bám sát phương châm huấn luyện: “Cơ bản, chất lượng, hiệu quả” huấn luyện phù hợp với tổ chức biên chế vũ khí trang bị, cách đánh của DQTV, kết hợp giữa giáo dục chính trị với rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị Dân quân cơ động, Dân quân binh chủng có nền nếp, chất lượng tổng hợp ngày càng cao đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Do đặc điểm huấn luyện lực lượng dân quân trong thời gian ngắn, nên Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung cao nhất vào huấn luyện động tác thực hành, đồng thời chia nhỏ, tập nhiều, trong huấn luyện kết hợp luyện tập đầy đủ các phương án SSCĐ như phương án bảo vệ cơ quan, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tuần tra canh gác, phòng chống dịch bệnh... Kết thúc thời gian huấn luyện Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn trong KVPT, để DQTV được nâng cao trình độ trong chỉ huy, điều hành và thực hiện tốt thực binh chiến đấu. Ông Nguyễn Văn Lực Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS xã Trịnh tường huyện Bát Xát cho biết. Đảng ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập xã Trịnh Tường xác định Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng liên quan đến công tác quốc phòng- an ninh và liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia. Chính vì thế cấp ủy, chính quyền đã tích cực tuyên truyền, tổ chức luyện tập nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác Cách mạng, sẵn sàng xử trí tốt kho có tình huống xảy ra.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện qua kiểm tra tại các đơn vị cơ sở, quân số huấn luyện đạt luôn đạt 97,57%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% đạt khá, giỏi đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian huấn luyện. Từ những đổi mới, sáng tạo đó công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân đã có những chuyển biến tích cực, năm 2022 Bộ CHQS tỉnh Lào Cai vinh dự đã được Quân khu 2 lựa chọn là đơn vị làm điểm, tổ chức huấn luyện mẫu cho lực lượng dân quân để 8 tỉnh trên địa bàn Quân khu về học tập kinh nghiệm mô hình huấn luyện của tỉnh Lào Cai, từ đó nhân rộng ra toàn Quân khu.

Đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lào Cai cho biết: Phát huy các thành tích kết quả đã đạt được, trong công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân của tỉnh thời gian qua. Bộ CHQS tỉnh xác định trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt công tác đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân. Quá trình củng cố lực lượng dân quân hàng năm cần tập trung ưu tiên củng cố lực lượng Dân quân cơ động, lựa chọn các đồng chí có sức khoẻ tốt, có công ăn việc làm ổn định tại địa phương, nhiệt tình, trách nhiệm sắp xếp vào đơn vị dân quân cơ động. Chỉ đạo các địa phương cấp xã cho dân quân tại chỗ cam kết khi đi làm ăn xa phải báo cáo Ban CHQS cấp xã, trước khi huấn luyện Ban CHQS cấp xã thông báo để cho dân quân sắp xếp thời gian và phải về địa phương khi có lệnh gọi đi huấn luyện hàng năm. Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tạo công ăn việc làm ổn định cho cán bộ, chiến sĩ dân quân họ vừa có thu nhập vừa bảo đảm quản lý được quân số, vừa tạo điều kiện cho họ có thời gian làm kinh tế bảo đảm đời sống cho gia đình.

Có thể khẳng định, nhờ phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng dân quân của tỉnh Lào Cai ngày càng được củng cố, xây dựng vững mạnh, rộng khắp; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác quân sự và giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Phạm Hồ Trúc
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 235
 • Hôm nay: 31,670
 • Trong tuần: 31,670
 • Tất cả: 77,618,292