Phối hợp quản lý nhà nước tại các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 265
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2023.

Quy chế quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành là cơ quan chủ quản của các thành viên quản lý cửa khẩu (sở, ngành) và các thành viên quản lý cửa khẩu trong việc quản lý nhà nước tại các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Đối tượng áp dụng là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, các sở, ngành, thành viên quản lý cửa khẩu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động tại các cửa khẩu, lối mở biên giới.

Việc phối hợp phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế của đất nước, xây dựng các cửa khẩu, lối mở biên giới trở thành cầu nối giao lưu, hợp tác, hòa bình và phát triển. Phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và rõ trách nhiệm, lĩnh vực phối hợp, đồng thời đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức tham gia phối hợp đảm bảo các hoạt động tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới được thực hiện thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, có trật tự, có nền nếp, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải qua các cửa khẩu, lối mở theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

anh tin bai

Công tác phối hợp đảm bảo các hoạt động tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới được thực hiện thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ... (ảnh minh họa).

Theo đó các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung phối hợp: Đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự; Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; Công tác đối ngoại; Các nội dung phối hợp khác thông qua 04 phương thức phối hợp chính gồm: (1) Gửi hồ sơ, văn bản đề nghị tham gia ý kiến, cung cấp thông tin; (2) Tổ chức họp, lấy ý kiến trực tiếp; (3) Khi triển khai các nhiệm vụ tại các cửa khẩu, lối mở các cơ quan liên quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; (4) Phối hợp qua trao đổi qua điện thoại, thư điện tử đối với các vấn đề đơn giản, thời hạn gấp, cấp thiết.

Các lực lượng thành viên quản lý cửa khẩu có trách nhiệm phối hợp và thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành mình theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp về hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới mà mình được giao nhiệm vụ. Thông báo danh sách/quân số cán bộ, công chức, chiến sỹ trực tiếp tham gia hoạt động quản lý chuyên ngành, liên ngành tại các cửa khẩu, lối mở biên giới khi có yêu cầu của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để tổng hợp, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động tại cửa khẩu của Trưởng cửa khẩu; kịp thời trao đổi, thông báo đối với những trường hợp luân chuyển công tác.

Trưởng cửa khẩu - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này; đánh giá các thành viên quản lý cửa khẩu để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và gửi thủ trưởng các cơ quan chủ quản về việc chấp hành, hiệu quả công tác phối hợp theo Quy chế này. Giải quyết hoặc báo cáo, trình cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động tại các cửa khẩu, lối mở biên giới. Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về UBND tỉnh Lào Cai…

Xem chi tiết tại đây:

Tải về

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1