35 danh mục dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 310
CTTĐT - Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024, tỉnh Lào Cai sẽ đưa 35 danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh, với hình thức thực hiện trực tuyến toàn trình.
anh tin bai
 

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai tại địa chỉ https://dichvucong.laocai.gov.vn/

35 danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Lào Cai này mới được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 01/12/2023.

Theo đó, các dịch vụ công toàn trình, gồm: Cấp tỉnh 29 thủ tục hành chính thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy; cấp huyện 4 thủ tục hành chính thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy; cấp xã 2 thủ tục hành chính thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy. (Xem chi tiết 35 danh mục dưới đây) Tải về

Quyết định cũng ghi rõ, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương có dịch vụ công thí điểm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tái cấu trúc quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy; Cử công chức/viên chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên bằng hình thức trực tuyến toàn trình. Đồng thời, niêm yết, công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy tại Bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp với thực tế để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, hết thời gian thí điểm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, đề xuất các giải pháp triển khai đảm bảo hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Hằng Nguyễn
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1