Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 2174

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Tháng 8, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì và ổn định; các địa phương đã thu hoạch xong cây trồng vụ xuân, đang tập trung chăm sóc cây hàng năm vụ mùa; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản được thực hiện tốt không để dịch bệnh lớn xảy ra; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được tăng cường.

a) Trồng trọt:

- Cây lúa: Diện tích thực hiện đến nay đạt 33.946,5 ha đạt 101,9% KH (33.318 ha) và 101,3% CK (33.502,3 ha). Trong đó: (1) Lúa Xuân: Diện tích thực hiện 9.923,3 ha bằng 99,7% CK (9.950 ha), thu hoạch xong. Năng suất đạt 59,95 tạ/ha, bằng 97,7% CK (61,36 tạ/ha), sản lượng 59.493 tấn, đạt 97,5% CK; (2) Lúa Mùa: Hiện các địa phương đã cấy xong, tổng diện tích đạt 24.023,2 ha bằng 102,7% KH và 101,8% CK.

- Cây ngô: Diện tích trồng đến nay đạt 34.328 ha đạt 105,6% KH (32.494 ha) và 101,4 % CK (33.863ha). Hiện nay, ngô mùa sớm ở vùng cao: trà sớm đang phát triển bắp chuẩn bị thu hoạch, trà muộn đang trỗ cờ, phun râu; vùng thấp trà sớm đang vươn đốt - xoáy nõn, trà muộn đang gieo trồng.

- Tình hình sản xuất cây ăn quả ôn đới: Tổng diện tích cây ăn quả ôn đới toàn tỉnh đạt 4.195 ha (cây Lê 1.630 ha; cây Đào 298 ha; cây Mận 2.074 ha…). Trong tháng thu hoạch 1.985 tấn, lũy kế tổng sản lượng thu hoạch đến nay ước đạt khoảng 9.596 tấn, đạt khoảng 90,3% sản lượng ước cả năm và 142,8% CK. Tình hình tiêu thụ ổn định, giá bán tương đương CK.

b) Chăn nuôi:

Đàn vật nuôi phát triển ổn định, các sản phẩm chăn nuôi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng đàn gia súc thực hiện 606.920 con, đạt 99,82% KH (trong đó đàn lợn 436.720 con); tổng đàn gia cầm lũy kế 5.050 nghìn con, đạt 99,02% KH; sản lượng thịt hơi thực hiện lũy kế 45.240 tấn, đạt 65,28% KH. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ao, hồ nhỏ thực hiện 2.248 ha, đạt 97,74% KH; sản lượng thủy sản các loại thực hiện lũy kế 7.652 tấn, đạt 62,72% KH.

Tình hình dịch bệnh: (1) Dịch tả lợn Châu phi: Trong tháng dịch bệnh xảy ra tại 02 hộ/02 thôn/02 xã thuộc huyện Bát Xát và huyện Văn Bàn làm 02 con lợn mắc bệnh và phải tiêu hủy; trọng lượng tiêu hủy 172kg. Lũy kế từ đầu năm đến nay dịch bệnh xảy ra tại 03 hộ/03 thôn/03 xã thuộc huyện Bát Xát, Văn Bàn và thành phố Lào Cai làm 50 con lợn mắc bệnh và cùng ô chuồng phải tiêu hủy, trọng lượng tiêu hủy 1.747kg. (2) Bệnh Dại: Trong tháng phát hiện 02 trường hợp chó bị mắc bệnh Dại tại 02 hộ/02 thôn/02 xã thuộc huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên. Lũy kế từ đầu năm cho đến nay đã phát hiện 13 trường hợp chó bị mắc bệnh Dại thuộc 12 thôn/09 xã/06 huyện, thành phố.

c) Lâm nghiệp:

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tập trung chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2023; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn buôn bán, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng chống cháy rừng.

- Công tác phát triển rừng: Trong tháng, trồng 241,34 ha, lũy kế 2.496,64 ha; trong đó, trồng mới rừng sản xuất 1.842,39ha /3.000ha 61,4% KH, trồng lại rừng 636,75 ha, trồng rừng thay thế chuyển mục đích 17,5ha.

- Khai thác lâm sản: Khai thác gỗ lũy kế 33.544,3 m3; trong đó khai thác chính 30.326,9 m3, khai thác cây phân tán 3.217,4 m3. Khai thác lâm sản khác 1.920,72 tấn (măng tươi, các loại hạt và lâm sản khác).

- Quản lý, bảo vệ rừng: Các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra canh phòng cháy rừng, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chế biến lâm sản tại các địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong tháng, phát hiện 10 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

d) Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới:

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Tuyên truyền hướng dẫn người dân tích cực cải tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, vệ sinh nhà cửa, triển khai các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu bảo dưỡng. Trong tháng, toàn tỉnh đã thi công được 26,55 km, lũy kế đến nay làm được 591,68 km.

Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn: Trong tháng, trên địa bàn toàn tỉnh đã vận động Nhân dân xây dựng được 48 nhà tiêu hợp vệ sinh, 12 chuồng trại gia súc, 16,5 km đường hoa nông thôn, 2,0 km đường điện thắp sáng đường quê. Lũy kế đến nay đã làm được 884 nhà tiêu hợp vệ sinh, 419 chuồng trại gia súc, 36 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 203,2 km đường hoa nông thôn, 37 km đường điện thắp sáng đường quê.

đ) Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

Trong tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 đợt mưa lớn, sạt lở, lũ đợt 1 từ ngày 18 - 20/7/2023 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 gây ra một số nơi trên địa bàn tỉnh có mưa lớn như Bản Khoang - Sa Pa 60,6mm (ngày 19/7), Gia Phú 54,6 mm, Cam Đường 51mm (ngày 20/7); đợt 2 đợt mưa lớn kép dài từ ngày 28/7 - 08/8/2023, một số nơi xảy ra mưa rất to như Gia Phú - Bảo Thắng 198,6mm, Cam Đường Lào Cai 170,6mm, thủy điện Tà Thàng - Sa Pa 149,8mm, Tả Phời 138,6mm (ngày 07/8); Nậm Xé, Nậm Xây - Văn Bàn 94,2 -107,6mm (ngày 08/8),các trạm còn lại trung bình từ 50 - 70 mm. Mưa lớn gây lũ trên một số sông , suối nhỏ, gây sạt lở tại nhiều nơi. Ước thiệt hại 35.263 triệu đồng. Lũy kế thiệt hại từ đầu năm đến nay 813.311 triệu đồng.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

Trong tháng 8, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp dù vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn tăng nhẹ so với tháng trước. Sản lượng khai thác và tiêu thụ sản phẩm apatit tiếp tục tăng. Lượng mưa trong tháng tăng nhiều, khí hậu thời tiết khá thuận lợi cho các đơn vị sản xuất điện năng hoạt động tối đa công suất. Tính đến tháng 8/2023, trên địa bàn tỉnh có 72 dự án đã hoàn thành phát điện với tổng công suất lắp máy 1.138,85MW, hoạt động phát điện tại các nhà máy ổn định, an toàn. Sản lượng của các nhà máy thuỷ điện tháng 8/2023 ước đạt 597,6 triệu kWh; lũy kế 8 tháng là 2.267 triệu kWh, bằng 45,34% so với KH năm.

Giá trị sản suất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tháng 8/2023 ước đạt 4.176,4 tỷ đồng (giá so sánh), tăng 10,8% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 27.637,3 tỷ đồng, bằng 54,1% so với KH, bằng 90% so với CK năm 2022.

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương trong tháng ước đạt 383 tỷ đồng, bằng 98% tháng trước. Lũy kế ước đạt 3.050 tỷ đồng, ước đạt 67,9% so với KH và tăng 17,6% so với CK.

b) Giải ngân vốn đầu tư công:

UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngay từ đầu năm, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm kích cầu nền kinh tế. Giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt kết quả tích cực: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo các Nghị quyết HĐND tỉnh giao (bao gồm cả vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023): 6.560 tỷ đồng, tăng 14% so với CK (5.716 tỷ đồng). Giá trị giải ngân đến ngày 22/8/2023 bằng 3.006 tỷ đồng, đạt 46% KH, cao hơn 11 điểm % so với CK (CK đạt 35% KH), về số tuyệt đối giải ngân cao hơn cùng kỳ trên 1.000 tỷ đồng. So với kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 55% (cao mặt bằng chung cả nước). Ước kết quả giải ngân đến ngày 31/8/2023 đạt 50% KH tỉnh giao và đạt 59%KH theo Thủ tướng Chính pphủ giao

3. Thương mại, dịch vụ

a) Hoạt động thương mại:

Trong tháng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Sản phẩm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, nguồn cung dồi dào... đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong tỉnh cũng như du khách đến với tỉnh Lào Cai.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 8 ước đạt 3.361,5 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước (3.355 tỷ đồng), tăng 23,1% so với CK năm trước (tháng 7/2022: 2.731,1 tỷ đồng). Lũy kế 08 tháng đầu năm 2023 ước đạt 25.436,7 tỷ đồng, bằng 73,9% so với KH (34.400 tỷ đồng), tăng 22,6% so với CK năm trước (8 tháng/2022: 20.742,9 tỷ đồng).

b) Xuất nhập khẩu:

Tổng giá trị xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong tháng giảm nhẹ so với tháng trước. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Việt Nam) - Bắc Sơn (Trung Quốc), hoạt động xuất nhập khẩu cơ bản diễn ra bình thường. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu vẫn là các mặt hàng truyền thống như gỗ ván bóc, sắn khô, trái cây tươi: thanh long, chôm chôm, chuối tươi và sầu riêng; hàng nhập khẩu: than cốc, phân bón, rau củ quả, cây cảnh, hóa chất, thiết bị. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 340 - 400 phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu. Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn duy trì với 04 - 06 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan tại cửa khẩu trong tháng chủ yếu hàng lưu huỳnh quá cảnh và phân bón nhập khẩu.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 8/2023 ước đạt 150,97 triệu USD giảm 4,85% so với tháng 7/2023, tăng 4,57% so với tháng 8/2022, lũy kế ước đạt 1.303 triệu USD (giảm 9,78% so với CK 2022) đạt 26,06% so KH.

c) Công tác quản lý thị trường:

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm, các vụ việc vi phạm chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ. Lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin nên đã kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, tụ điểm phức tạp về buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc… trên địa bàn. Lũy kế từ đầu năm, lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra 638 lượt; số vụ vi phạm 480 vụ; tổng giá trị xử lý 6.335 triệu đồng; tổng số thu nộp ngân sách nhà nước 3.820 triệu đồng.

d) Du lịch:

Tháng 8, hoạt động du lịch tiếp tục được duy trì đà phát triển ổn định, công tác quản lý nhà nước được các địa phương quan tâm tăng cường, đẩy mạnh, các hoạt động sự kiện tiêu biểu được tổ chức như: Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Lảo Thẩn”, trình diễn Dù lượn, Kayak, Camping “giữa mùa vàng” năm 2023 (tại huyện Bát Xát), các sản phẩm du lịch: Sa Pa - Thổ cẩm và Hoa, trải nghiệm văn hoá tái hiện Chợ tình Sa Pa; Giải đua xe đạp “Chinh phục Móng Sến - cầu cạn có trụ cao nhất Việt Nam; Cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Tây Bắc - Sa Pa 2023” (tại Sa Pa) hấp dẫn, thu hút du khách đến với Lào Cai, do vậy lượng khách du lịch trong tháng 8 tiếp tục tăng so với tháng trước.

Tổng lượng khách đến Lào Cai trong tháng 8 đạt: 570.895 lượt khách (trong đó khách quốc tế 46.445 lượt, khách nội địa 524.451 lượt), tăng nhẹ 0,6% so với tháng trước (567.356 lượt khách). Lũy kế năm 2023 lượng khách đến Lào Cai đạt 4.920.828 bằng 82% KH, tăng 73,7% so với lũy kế CK năm 2022 (2.832.909 lượt). Tổng thu từ khách du lịch tháng 8 đạt khoảng 1.961 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước (1.932 tỷ đồng); lũy kế năm 2023 ước đạt 15.859 tỷ đồng, bằng 77,4% KH, tăng 60% so CK năm 2022 (9.908 tỷ đồng).

đ) Hoạt động vận tải:

Vận tải hành khách (HK): Tháng 8, vận tải hành khách ước đạt 965 nghìn người, tăng 31,53% so với CK năm trước; luân chuyển ước đạt 49.231 nghìn HK.Km, tăng 63,71%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, vận tải hành khách đạt 8.222 nghìn người, tăng 61,27% so với CK năm trước; luân chuyển đạt 399.503 nghìn HK.Km, tăng 77,05%.

Vận tải hàng hóa: Tháng 8, vận tải hàng hóa ước đạt 1.232 nghìn tấn, tăng 24,49% so với năm trước; luân chuyển ước đạt 48.898 nghìn tấn.km, tăng 9%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, vận tải hàng hóa đạt 9.873 nghìn tấn, tăng 30% so với CK năm trước; luân chuyển đạt 375.232 nghìn tấn.km, tăng 8,19%.

Doanh thu vận tải: Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh tháng 8 ước đạt 486,9 tỷ đồng, so với CK năm trước tăng 35,04%. Trong đó, doanh thu vận tải HK ước đạt 196,11 tỷ đồng, tăng 93,61%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 197,16 tỷ đồng, tăng 9,38%; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 93,62 tỷ đồng, tăng 18,48%. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 3.949,52 tỷ đồng, tăng 48,58% so với CK năm trước. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 1.685,6 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,5 lần so với CK năm 2022; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.528,23 tỷ đồng, tăng 14,51%; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 735,69 tỷ đồng, tăng 12,76% so với CK năm 2022.

4. Tài chính, tín dụng, giá cả thị trường

a) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 8/2023 ước đạt 4.528 tỷ đồng, bằng 53% dự toán Trung ương giao, bằng 37,7% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 73,9% cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 8/2023 ước đạt 16.968 tỷ đồng, bằng 109,3% dự toán Trung ương giao, bằng 93,6% dự toán tỉnh giao và bằng 115,2% CK năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 8/2023 ước đạt 11.409 tỷ đồng, bằng 74% dự toán Trung ương giao, bằng 63,7% dự toán tỉnh giao và bằng 154,5% CK năm trước.

b) Hoạt động tín dụng:

Đến 31/8/2023, tổng nguồn vốn ước đạt 62.500 tỷ đồng, tăng 5.303 tỷ đồng (+9,3%) so với cuối năm 2022; trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa bàn ước đạt 44.800 tỷ đồng, tăng 3.535 tỷ đồng (+8,6%) so với 31/12/2022, chiếm 71,7% tổng nguồn, đáp ứng được khoảng 85% nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn. Doanh số cho vay tháng 8 ước đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 21% so CK, doanh số thu nợ ước đạt 7.957 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng thời kỳ năm 2022. Tổng dư nợ đạt 52.720 tỷ đồng, tăng 3.047 tỷ đồng (+6,13%) so với cuối năm 2022.

Chất lượng tín dụng: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ khoảng 1,06%, tăng 0,15 điểm % so với cuối năm 2022.

c) Chỉ số giá tiêu dùng:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Lào Cai tháng 8/2023 tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 0,76% so với cùng tháng năm trước. Bình quân chung 8 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 1,24% so với bình quân CK năm 2022.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế

a) Thu hút đầu tư trong nước:

Trong tháng UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn đầu tư 3.448 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 5.663 tỷ đồng.

b) Thu hút đầu tư nước ngoài:

Trong tháng, cấp mới 01 dự án FDI với tổng vốn 22.000 USD (Dự án Cơ sở bán lẻ số 27 Công ty TNHH Miniso Việt Nam - Cửa hàng tại Go Lào Cai). Lũy kế đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lào Cai có 28 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 685,84 triệu USD.

c) Về đăng ký doanh nghiệp:

Trong tháng, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 53 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc, tổng vốn đăng ký đạt 495,2 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 439 doanh nghiệp và 39 đơn vị trực thuộc, tăng 4,2% so với CK; tổng vốn đăng ký đạt 4.031,3 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 452 doanh nghiệp, tăng 17,7% so CK; giải thể 61 doanh nghiệp, tăng 29% so với CK; hoạt động trở lại 244 doanh nghiệp, giảm 2,8% so với CK.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Trong tháng, công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, các hoạt động chính: chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè 2023 cho toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội Nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 tới 100% các cơ sở giáo dục và các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tổ chức lớp tập huấn giáo dục STEM cho hiệu trưởng các trường tiểu học và trao giải cuộc thi thiết kế Bài học STEM; tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS; tập huấn cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên về công tác phổ cập giáo dục năm 2023; tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị cho CBQL, GV cấp THPT hè 2023 theo chuyên đề của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL GV THPT hè 2023; họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1, 2; bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Lào Cai năm học 2023 - 2024; tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023. 60 học sinh Trường THPT Chuyên Lào Cai tham gia Trại hè Hùng Vương lần thứ XVII, năm 2023 đều đoạt giải, gồm 12 Huy chương Vàng, 26 Huy chương Bạc, 22 Huy chương Đồng.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao

- Các hoạt động phục vụ văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai: Thực hiện 85 buổi tuyên truyền lưu động, lũy kế thực hiện 765/975 buổi, bằng 78,5% KH năm; Trong đó phục vụ vùng sâu, vùng xa 50 buổi, lũy kế đạt 520/685 buổi, bằng 75,9% KH năm.

- Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp: Tập luyện chương trình biểu diễn trong khuôn khổ Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferroli năm 2023. Lũy kế đến thời điểm báo cáo đã thực hiện 52/70 buổi (bằng 74,3% KH năm).

- Hoạt động thể thao: Công tác xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở tiếp tục được duy trì. Tạo nguồn vận động viên cho tuyến tỉnh cũng như bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc. Lũy kế từ đầu năm, tham gia 09 giải thể thao toàn quốc, 01 giải thể thao khu vực Châu Á, đạt 54 huy chương các loại (17 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc, 21 Huy chương Đồng). Đặc biệt, trong tháng 8, tỉnh Lào Cai đã đăng cai tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferroli năm 2023 thành công, góp phần quảng bá hình ảnh của Lào Cai với bạn bè quốc tế.

3. Y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ; tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ. Trong tháng phát hiện mới 33 ca mắc mới, lũy kế 189.171 ca, đã khỏi 189.126 ca, đang điều trị 05 ca, không có ca diễn biến nặng. Duy trì tốt công tác tiêm phòng COVID-19 cho nhân dân: Số mũi được tiêm trong tháng là 56; lũy kế 2.371.839 mũi.

- Quản lý chặt chẽ các bệnh lưu hành địa phương, các ổ dịch đã ổn định, số ca mắc giảm, không phát hiện ca mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới; không có ca diễn biến nặng hay tử vong. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh; số trẻ được tiêm chủng đầy đủ trong tháng 689, lũy kế 6.323 (đạt 49,7% KH); tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai 1.017, lũy kế 7.211 (đạt 56,6% KH); tiêm phòng viêm gan B 24h sau sinh 882/897, lũy kế 6.374/6.540 (đạt 97,4% KH); công tác tiêm chủng an toàn, không có tai biến xảy ra.

- Duy trì thường xuyên công tác khám chữa bệnh, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám chữa bệnh. Công suất sử dụng giường bệnh trong tháng 104,84%, trong đó tại bệnh viện 105,76%, tại PKĐKKV 96,18%.

4. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội

- Công tác giải quyết việc làm mới có nhiều chuyển biến tích cực. Tháng 8/2023, Giải quyết việc làm cho 1.120 lao động. Lũy kế thực hiện 8 tháng đầu năm 2023 giải quyết việc làm cho 11.197/KH 13.200 lao động, đạt 84,8% KH năm, Trong đó có 2.506 người được vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm. Thẩm định, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 135 lượt người. Lũy kế giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.397 lượt người .

- Công tác Giáo dục nghề nghiệp được đẩy mạnh: Trong tháng 8/2023 các cơ sở GDNN đã tuyển sinh được 1.260 người. Lũy kế đến hết tháng 8 năm 2023 đào tạo được 8.242/11.500 KH, đạt 71,6 % KH (cao hơn CK năm 2022 là 254 người).

- Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm chỉ đạo. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình, đề án về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Qua đó công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, vệ sinh môi trường, thông tin và truyền thông…

5. Hoạt động Khoa học - Công nghệ

- Công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ đi vào chiều sâu, bước đầu hình thành một môi trường công nghệ lành mạnh, hiệu quả. Quản lý, kiểm tra theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện 43 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; 07 dự án chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của tỉnh; 02 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi Trung ương ủy quyền địa phương quản lý. Phối hợp quản lý 06 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi theo yêu cầu của Văn phòng các chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổ chức họp Hội đồng TVKH&CN tỉnh duyệt thuyết minh 02 đề tài (Nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng rụng quả trên cây hồng tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Nghiên cứu liên kết phát triển kinh tế giữa tỉnh Lào Cai và các tỉnh tiểu vùng Sông Hồng). Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 5 đề tài, dự án tại huyện Bắc Hà, Si Ma Cai.

- Hoạt động sở hữu trí tuệ được quan tâm triển khai và đạt kết quả. Quản lý tốt các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ; công tác quản lý nhà nước về công nghệ được tăng cường đẩy mạnh, đối với các dự án xin điều chỉnh dự án đầu tư về công nghệ, thiết bị được đảm bảo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện, điện tử... được thực hiện tốt. Riêng đối với hoạt động dịch vụ của Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm hàng hoá 500 triệu đồng, đạt 125% so với kế hoạch, tăng 16,3% so tháng trước.

III. Tài nguyên và Môi trường

- Công tác quản lý đất đai được tăng cường: hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Lào Cai, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện đối với 7/9 huyện, thành phố, thị xã. Triển khai thực hiện việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện; trình HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tiếp nhận, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ cho 02 tổ chức thuê đất; thu hồi đất của 05 tổ chức.

- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản - Nước được quan tâm chỉ đạo. Công tác bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Kiểm tra việc khai thác, sử dụng quặng đồng cấp trữ lượng 122 tại mỏ Tả Phời; rà soát công tác chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản; thu hồi và sử dụng đất, đá thải trong quá trình khai thác quặng apatit khai trường 25; đăng ký khai thác đất san lấp trong phạm vi diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Làng Giàng, thành phố Lào Cai; kết quả kiểm tra tại khai trường 10 (hết thời hạn khai thác) và khai trường 20 - 22 (hết thời hạn thuê đất). Thẩm định hồ sơ, giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường đảm bảo đúng thời gian quy định.

IV. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số hoạt động

1. Quân sự - quốc phòng

- Quân sự - quốc phòng tiếp tục được củng cố và giữ vững, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ; thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài.

- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: tình hình an ninh trật tự trên địa bàn về cơ bản ổn định. Lực lượng công an là nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh các địa bàn có tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra bị động bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự; bảo vệ tốt nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, đô thị.

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đẩy mạnh, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong tháng xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông đường bộ, chết 5 người, bị thương 10 người. Lũy kế 8 tháng đầu năm xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, chết 26 người, bị thương 49 người (giảm 2 vụ, tăng 4 người chết, tăng 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022).

2. Hoạt động đối ngoại

- Các hoạt động đối ngoại thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và mở rộng quan hệ đối ngoại với các địa phương, vùng lãnh thổ nước ngoài khác như Pháp, Belarus, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc,….

- Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đi thăm, làm việc, tổ chức Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ. Tổ chức đón tiếp chu đáo các đoàn: Đại sứ Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam; Đoàn Ủy ban Kiểm toán Indonesia và Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đến thăm, làm việc, chào xã giao lãnh đạo tỉnh; Đoàn Đại biểu châu Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do Bí thư Châu uỷ Đại Lý làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Lào Cai…

V. Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 221-KH/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, quản lý biên chế khối Nhà nước tỉnh Lào Cai; Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và cấp độ của các vị trí việc làm đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai; Báo cáo về việc nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2023 - 2024 gửi Bộ Nội vụ.

- Việc quản lý, giao và sử dụng chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan,tổ chức hành chính, số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu hợp đồng lao động được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật và phù hợp với lộ trình cắt giảm biên chế đã ban hành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng năm 2024; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục triển khai có hiệu quả: Ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023; Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh Lào Cai.

- Về chuyển đổi số: Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) tiếp tục phát triển và đưa vào khai thác sử dụng, triển khai tích hợp 29 ứng dụng, kết nối liên thông với hệ thống thông tin, CSDL quốc gia về dân cư, đất đai, tài chính, tư pháp, xây dựng, doanh nghiệp, BHXH,… và các nền tảng thanh toán điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia qua nền tảng NDXP, VDXP của quốc gia.

- Tỷ lệ hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng là 94,04% (giữ nguyên so với tháng 7/2023); trong đó cấp tỉnh 98,1/95%, cấp huyện 92,16/95%, cấp xã 91,86/95%. Tích hợp 1.356/1.761 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đạt 84% (giữ nguyên so với tháng 7/2023), đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố.

- Công tác truyền thông luôn được triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền; thông tin trung thực, khách quan, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để người dân kịp thời nắm bắt thông tin chính xác.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

 

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1