Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 2213

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Tháng 7, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì và ổn định; các địa phương đã thu hoạch xong cây trồng vụ Xuân, đang tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo trồng cây hàng năm vụ mùa; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản được thực hiện tốt không để dịch bệnh lớn xảy ra; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được tăng cường.

a) Trồng trọt:

- Cây lúa: Diện tích thực hiện đến nay đạt 30.406 ha đạt 91,3% KH và 102,1% CK. Trong đó: (1) Lúa Xuân: Diện tích thực hiện 9.923,3 ha, bằng 99,7% CK. Toàn tỉnh đã thu hoạch xong. Năng suất toàn vụ ước 59,95 tạ/ha, bằng 97,7% CK, sản lượng 59.493 tấn, bằng 97,5% CK. (2) Lúa Mùa: Dự kiến sản xuất 23.394,7 ha. Diện tích làm đất lũy kế 22.362 ha, đạt 95,6% KH và 97,4% CK, gieo mạ lũy kế 956 tấn; cấy 4.038 ha, lũy kế 20.482,7 ha đạt 87,6% KH và 103,3% CK.

- Cây ngô: Diện tích trồng đến nay đạt 27.500 ha, đạt 84,6% KH và 100% CK. Trong đó: (1) Ngô Đông Xuân: Diện tích thực hiện 11.657 ha. Hiện đã thu hoạch được 10.157 ha, bằng 121,9% CK. Năng suất toàn vụ bình quân 38,42 tạ/ha; sản lượng ước đạt khoảng 44.786 tấn, đạt 86,55% CK. (2) Ngô chính vụ: Diện tích thực hiện 13.071 ha. Hiện đã thu hoạch 1.017 ha tại Sa Pa, Mường Khương, Bắc Hà. (3) Ngô Hè thu: Đã trồng 3.671 ha.

- Tình hình sản xuất cây ăn quả ôn đới: Tổng diện tích cây ăn quả ôn đới toàn tỉnh đạt 4.195 ha; tổng sản lượng thu hoạch ước đạt khoảng 7.611 tấn, đạt khoảng 72,9% sản lượng ước cả năm. Tình hình tiêu thụ ổn định, giá bán tương đương CK.

b) Chăn nuôi:

Đàn vật nuôi phát triển ổn định, các sản phẩm chăn nuôi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Tổng đàn gia súc thực hiện 606.638 con, đạt 99,78% KH (trong đó đàn lợn 436.045 con); tổng đàn gia cầm lũy kế 5.015 nghìn con, đạt 98,33% KH; sản lượng thịt hơi thực hiện lũy kế 39.718 tấn, đạt 57,31% KH năm. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ao, hồ nhỏ thực hiện 2.229 ha, đạt 96,91% KH; sản lượng thủy sản các loại thực hiện lũy kế 6.743 tấn, đạt 55,27% KH. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được triển khai quyết liệt, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát.

c) Lâm nghiệp:

Các ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tập trung chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2023; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn buôn bán, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng, chống cháy rừng.

- Công tác phát triển rừng: Trong tháng trồng 138,01 ha, lũy kế 2.255,27 ha; trong đó trồng mới rừng sản xuất 1.806,0 ha/3.000ha (60,2% KH), trồng lại rừng 431,77 ha, trồng rừng thay thế 17,5 ha. Bảo vệ rừng: 277.748/277.748 ha; khoanh nuôi tái sinh: 3.373 ha. Trồng cây xanh phân tán: Lũy kế 1.845.502 cây, đạt 92,2% KH. Khai thác lâm sản: Lũy kế 32.781,5 m3; trong đó khai thác chính 29.615,86 m3, khai thác cây phân tán 3.165,47 m3.

- Quản lý, bảo vệ rừng: Các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra canh phòng cháy rừng, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chế biến lâm sản tại các địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong tháng, phát hiện 17 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Diện tích rừng bị thiệt hại: Không.

d) Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới:

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Tuyên truyền hướng dẫn người dân tích cực cải tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, vệ sinh nhà cửa, triển khai các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu bảo dưỡng: Trong tháng, toàn tỉnh đã thi công được 26,95 km; trong đó: bê tông xi măng 17,3 km, cấp phối 6 km, mở mới 2,8 km, 0,85 km người dân tự thực hiện cứng hóa đường trục thôn, ngõ xóm và liên gia. Lũy kế đến nay làm được 547 km; trong đó: bê tông xi măng 277,9 km, cấp phối 131,4 km, mở mới 120,6 km, 16,8 km người dân tự thực hiện cứng hóa đường trục thôn, ngõ xóm và liên gia.

Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn: Trong tháng, trên địa bàn toàn tỉnh đã vận động Nhân dân xây dựng được 109 nhà tiêu hợp vệ sinh, 36 chuồng trại gia súc, 13 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Lũy kế đến nay, đã làm được 816 nhà tiêu hợp vệ sinh, 396 chuồng trại gia súc, 35 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Tổ chức làm được 49,6 km đường hoa nông thôn, 5,1 km đường điện thắp sáng đường quê. Lũy kế đến nay đã làm được 170 km đường hoa nông thôn, 34,5 km đường điện thắp sáng đường quê.

đ) Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

Trong tháng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao; ảnh hưởng của hoàn lưu xa cơn bão số 1 trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 đợt mưa kèm theo dông lốc, sét đánh. Hậu quả làm 01 người chết do lũ cuốn trôi, 127 nhà ở bị ảnh hưởng; thiệt hại 96,61 ha lúa, 13,5 ha ngô và hoa màu, 0,3 ha rừng, 0,9 ha thủy sản và 01 con trâu bị lũ cuốn trôi; hư hỏng 06 công trình thủy lợi, một số tuyến đường giao thông; sét đánh hư hỏng một số thiết bị. Ước thiệt hại khoảng 4,9 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 thiệt hại 778 tỷ đồng. 

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

Trong tháng 7, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn tăng nhẹ so với tháng trước. Sản lượng khai thác sản phẩm apatit, đồng đều tăng và có mức tiêu thụ khá cao. Lượng mưa trong tháng tăng nhiều, khí hậu thời tiết khá thuận lợi cho các đơn vị sản xuất điện năng. Đồng thời, các doanh nghiệp chế biến chè đã vào vụ thu hoạch cũng góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp so với tháng 6/2023. Tính đến tháng 7/2023, trên địa bàn tỉnh có 72 dự án đã hoàn thành phát điện ổn định, an toàn với tổng công suất lắp máy 1.138,85MW. Sản lượng của các nhà máy thủy điện tháng 7/2023 ước đạt 549,34 triệu kWh; lũy kế 7 tháng là 1.687 triệu kWh, bằng 33,75% so với KH năm.

Giá trị sản suất công nghiệp tháng 7/2023 ước đạt 4.022,8 tỷ đồng (giá so sánh), tăng 12,6% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 23.712,3 tỷ đồng, bằng 46,4% so với KH, bằng 89,6% so với CK năm 2022.

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương trong tháng ước đạt 395 tỷ đồng, bằng 101% tháng trước. Lũy kế ước đạt 2.765 tỷ đồng, ước đạt 62,4% so với KH và tăng 18,7% so với CK.

b) Giải ngân vốn đầu tư công:

UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngay từ đầu năm, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm kích cầu nền kinh tế. Trong 7 tháng đầu năm 2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt kết quả tích cực. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo các Nghị quyết HĐND tỉnh giao (bao gồm cả vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023): 6.560 tỷ đồng, tăng 14% so với CK (5.716 tỷ đồng). Giá trị giải ngân đến ngày 31/7/2023 bằng 2.550 tỷ đồng, đạt 39%KH, cao hơn 10 điểm % so với CK (CK đạt 29%KH), về số tuyệt đối giải ngân cao hơn cùng kỳ trên 1.000 tỷ đồng. So với kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 48% (cao hơn mặt bằng chung cả nước, tỷ lệ giải ngân cả nước đến 31/7/2023 đạt 35%).  

3. Thương mại, dịch vụ

 a) Hoạt động thương mại:

 Trong tháng, tình hình hoạt động sản xuất  kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Sản phẩm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, nguồn cung dồi dào... đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong tỉnh cũng như du khách đến với tỉnh Lào Cai.

 Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 7 ước đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước, tăng 21,7% so với CK năm trước. Lũy kế 07 tháng đầu năm 2023 ước đạt 22.252 tỷ đồng, bằng 64,7% so với KH, tăng 24% so với CK năm trước.

 b) Xuất nhập khẩu:

 Tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, hoạt động thông quan hàng hóa vẫn duy trì ổn định và không xảy ra hiện tượng ùn tắc tại khu vực cửa khẩu, lưu lượng hàng hóa thông quan duy trì vào khoảng từ 340 - 360 xe/ngày, phương tiện nhập khẩu đạt trung bình trên 300 xe/ngày do trong tháng bắt đầu vào mùa trái cây xuất khẩu của phía Trung Quốc. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là phân bón, than cốc, rau củ quả, hóa chất, thiết bị… và phát sinh nhập khẩu 6,6 triệu USD điện năng nên giá trị nhập khẩu trong tháng tăng mạnh so với các tháng đầu năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là các mặt hàng trái cây tươi như quả vải, thanh long, sầu riêng, mít, chuối và gỗ ván bóc, sắn lát khô. Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn duy trì với 04 - 06 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan tại cửa khẩu trong tháng chủ yếu hàng lưu huỳnh quá cảnh; than cốc và phân bón nhập khẩu; tái xuất quặng sắt.

 Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 7/2023 ước đạt 209,22 triệu USD, giảm 13,44% so với tháng 6/2023; lũy kế ước đạt 1.203 triệu USD (giảm 0,4% so với CK 2022), đạt 24% so KH.

 c) Công tác quản lý thị trường:

 Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm, các vụ việc vi phạm chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ. Lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin nên đã kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, tụ điểm phức tạp về buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc… trên địa bàn. Lũy kế từ đầu năm, lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra 563 lượt vụ; số vụ vi phạm 418 vụ; tổng giá trị xử lý 5.782 triệu đồng; tổng số thu nộp ngân sách nhà nước 2.977 triệu đồng.

 d) Du lịch:

 Tháng 7 là tháng trọng điểm du lịch của kỳ nghỉ Hè năm 2023, lượng khách du lịch đến Lào Cai tiếp tục tăng so với tháng trước, công suất phòng nghỉ tại khu du lịch quốc gia Sa Pa đạt bình quân từ 75 - 90%. Công tác quản lý nhà nước được các địa phương quan tâm tăng cường, đẩy mạnh kết quả đạt được cụ thể như sau: Tổng lượng khách đến Lào Cai trong tháng đạt 567.356 lượt khách, tăng 5% so với tháng trước. Lũy kế năm 2023 lượng khách đến Lào Cai đạt 4.349.933, bằng 72,5% so với kế hoạch năm, tăng 98,8% so với lũy kế CK năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch tháng 7 đạt khoảng 1.932 tỷ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước; lũy kế năm 2023 ước đạt 13.898 tỷ đồng, bằng 67,8% so với KH năm, tăng 81,7% so với lũy kế CK năm 2022.

 e) Hoạt động vận tải:

 Vận tải hành khách (HK): Tháng 7, vận tải hành khách ước đạt 1.001 nghìn người, tăng 22,24% so với CK năm trước; luân chuyển ước đạt 50.806 nghìn HK.Km, tăng 77,41%. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, vận tải hành khách đạt 7.187 nghìn người, tăng 64,66% so với CK năm trước; luân chuyển đạt 346.975 nghìn HK.Km, tăng 77,41%.

 Doanh thu vận tải: Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh tháng 7 ước đạt 504,69 tỷ đồng, so với CK năm trước tăng 27,67%. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 3.448,09 tỷ đồng, tăng 50,08% so với CK năm trước.

 4. Tài chính, tín dụng, giá cả thị trường

 a) Thu, chi ngân sách:

 Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 7/2023 ước đạt 3.868 tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán Trung ương giao, bằng 32,2% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 72,2% CK năm trước. Tổng thu ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 7/2023 ước đạt 15.710 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán Trung ương giao, bằng 86,6% dự toán tỉnh giao và bằng 118,2% CK năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 7/2023 ước đạt 10.525 tỷ đồng, bằng 67,3% dự toán Trung ương giao, bằng 57,9% dự toán tỉnh giao và bằng 140,4% CK năm trước.

 b) Hoạt động tín dụng:

 Đến 31/7/2023, tổng nguồn vốn ước đạt 60.900 tỷ đồng, tăng 3.703 tỷ đồng (+6,5%) so với cuối năm 2022; trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa bàn ước đạt 43.900 tỷ đồng, tăng 2.635 tỷ đồng (+6,4%) so với 31/12/2022, chiếm 72% tổng nguồn, đáp ứng được khoảng 83,8% nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn.

 Doanh số cho vay 7 tháng ước đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 13% so CK, doanh số thu nợ ước đạt 7.700 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng thời kỳ năm 2022. Tổng dư nợ cho vay đạt 52.400 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2022. Chất lượng tín dụng: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ khoảng 1,04%, tăng 0,13 điểm % so với cuối năm 2022.

 c) Chỉ số giá tiêu dùng:

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Lào Cai tháng 7/2023 tăng 0,45% so với tháng trước, tăng 0,35% so với cùng tháng năm trước. Bình quân chung 7 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 1,31% so với bình quân CK năm 2022.

 5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế

 a) Thu hút đầu tư trong nước:

 Trong tháng, UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án với tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 2.215 tỷ đồng.

 b) Thu hút đầu tư nước ngoài:

 Lũy kế đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lào Cai có 27 dự án FDI  còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 685,818 triệu USD.

 c) Về đăng ký doanh nghiệp:

 Trong tháng, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 57 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc, tổng vốn đăng ký đạt 435,85 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 385 doanh nghiệp và 33 đơn vị trực thuộc, tăng 9,4% so với CK; tổng vốn đăng ký đạt 3.534 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 421 doanh nghiệp, tăng 15,8% so CK; giải thể 51 doanh nghiệp, tăng 21,3% so với CK; hoạt động trở lại 223 doanh nghiệp, giảm 1,7% so với CK.

 II. Văn hoá, xã hội

 1. Hoạt động giáo dục

 Trong tháng, công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là công tác tổ chức các kỳ thi như: Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm học 2022 - 2023. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông được tăng cường; các hoạt động tiếp sức mùa thi của thanh niên tình nguyện, sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương đã tạo môi trường thoải mái, tâm thế yên tâm cho thí sinh và phụ huynh. Chỉ đạo, tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 đối với các trường THPT Chuyên, Dân tộc nội trú tỉnh và các trường THPT, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT trên địa bàn toàn tỉnh; các Hội đồng thi tiến hành công tác tổ chức thi, coi thi, chấm thi, duyệt kết quả tuyển sinh đảm bảo đúng các quy định của Quy chế thi tuyển sinh THPT hiện hành. Tham gia Giải Vô địch cờ vua nam, nữ các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với sự góp mặt của các kỳ thủ nhí thuộc các lứa tuổi đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á. Trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham gia Giải lần này, tỉnh Lào Cai có vận động viên Đặng Thái Phong, học sinh trường Tiểu học Chu Văn An, thành phố Lào Cai tham gia thi đấu thành công và giành 01 Huy chương Vàng đồng đội, 01 Huy chương Đồng cá nhân.

 2. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao

 Các hoạt động phục vụ văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện: Thực hiện 155 buổi tuyên truyền lưu động, lũy kế thực hiện 680 buổi/975 buổi, bằng 69,7% KH năm. Trong đó phục vụ vùng sâu, vùng xa 85 buổi, lũy kế đạt 470/685 buổi, bằng 68,6% KH năm. Chiếu phim lưu động 02 buổi, lũy kế thực hiện 50/100 buổi, bằng 50% KH năm. Thực hiện biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị và cơ sở theo kế hoạch 11 buổi, lũy kế đến thời điểm báo cáo 52 buổi/70 buổi, bằng 74,3% KH năm.

 Hoạt động thể thao: Công tác xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở tiếp tục được duy trì. Tạo nguồn vận động viên cho tuyến tỉnh cũng như bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc. Trong tháng, tổ chức 02 giải thể thao trong tỉnh, lũy kế thực hiện 15/22 giải, bằng 68,2% KH năm; tham gia 22/36 giải thể thao toàn quốc, lũy kế tham gia 22/36 giải, đạt 61,1% KH năm; đạt 43/85 huy chương các loại, bằng 50,6% KH năm (9HCV, 16 HCB, 18HCĐ). 

 3. Y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

 - Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ. Số ca mắc mới trong tháng: 105; lũy kế số mắc từ đầu dịch: 189.138; đã khỏi: 189.083; đang điều trị 15 ca. Duy trì tốt công tác tiêm phòng COVID-19 cho  Nhân dân: Số mũi được tiêm trong tháng là 1.148; lũy kế 2.371.783 mũi. Cụ thể: Trẻ từ 5 - 11 tuổi: 233.747 mũi (Mũi 1: 120.186, đạt 99,52%; Mũi 2: 113.561, đạt 94,4%); Người từ 12 - 17 tuổi: 239.626 mũi (Mũi 1: 86.061, đạt 98,96 %; mũi 2: 85.336, đạt 98,13%; mũi 3: 68.229, đạt 79,95%); Người trên 18 tuổi: 1.898.410 (Mũi 1: 483.351, đạt 99,86%; Mũi 2 481.092, đạt 99,4%; bổ sung: 260.842; Mũi 3: 424.802, đạt 97,87%; Mũi 4: 248.323, đạt 99,52%).

 - Quản lý chặt chẽ các bệnh lưu hành địa phương, các ổ dịch đã ổn định, số ca mắc giảm, không phát hiện ca mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới; không có ca diễn biến nặng hay tử vong. Các ổ dịch ghi nhận trong tháng gồm: 28 ổ dịch thủy đậu với 688 ca đã khỏi bệnh, không có diễn biến nặng; 19 ổ dịch cúm A với 811 ca đã khỏi bệnh, không có diễn biến nặng. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh; số trẻ được tiêm chủng đầy đủ luỹ kế: 5.075 (đạt 39,9% KH); tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai: 5.007 (đạt 39,3% KH); tiêm phòng viêm gan B 24h sau sinh: 4.655/4.786 (đạt 97,3%); công tác tiêm chủng an toàn, không có tai biến xảy ra.

 - Duy trì thường xuyên công tác khám chữa bệnh, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám chữa bệnh. Công suất sử dụng giường bệnh trong tháng 106,32%, trong đó tại bệnh viện 105,68%, tại phòng khám đa khoa khu vực 112,53%.

 4. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội

 - Công tác giải quyết việc làm mới có nhiều chuyển biến tích cực. Tháng 7/2023, giải quyết việc làm cho 1.457 lao động, trong đó có 552 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 thực hiện giải quyết việc làm cho 10.077/KH 13.200 lao động, đạt 76,3% KH năm. Thẩm định, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 156 lượt người. Lũy kế giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.201 lượt người.

 - Công tác giáo dục nghề nghiệp được đẩy mạnh: Trong tháng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh được 1.577 người. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 đào tạo được 5.770/KH 11.500 người, đạt 50,17% KH (cao hơn CK năm 2022 là 448 người).

 - Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức chăm lo, trợ giúp các đối tượng chính sách (người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng yếu thế khác). Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/2023), cụ thể: Tổ chức 08 đoàn đại biểu do các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai thăm hỏi, tặng quà 45 gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tiêu biểu; 03 đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia thuộc tỉnh Hà Giang, Điện Biên và các tỉnh miền Trung; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Lào Cai; tặng gần 2.000 suất quà của tỉnh, 3.565 suất quà của Chủ tịch nước cho người có công… Tổng kinh phí tặng quà trên 2.360 triệu đồng.

 5. Hoạt động Khoa học - Công nghệ

 Công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ đi vào chiều sâu, bước đầu hình thành một môi trường công nghệ lành mạnh, hiệu quả. Quản lý, kiểm tra theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện 43 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; 07 dự án chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của tỉnh; 03 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi Trung ương ủy quyền địa phương quản lý. Phối hợp quản lý 06 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi theo yêu cầu của Văn phòng các chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Hoạt động sở hữu trí tuệ được quan tâm triển khai và đạt kết quả. Quản lý tốt các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ; công tác quản lý nhà nước về công nghệ được tăng cường đẩy mạnh, đối với các dự án xin điều chỉnh dự án đầu tư về công nghệ, thiết bị được đảm bảo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện, điện tử... được thực hiện tốt. Riêng đối với hoạt động dịch vụ của Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm hàng hoá 430 triệu đồng, đạt 71,6% so với KH.

 III. Tài nguyên và Môi trường

 Công tác quản lý đất đai được tăng cường: Hoàn thành, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 09/09 huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Lào Cai. Chỉ đạo triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được triển khai đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc huyện Văn Bàn, Tỉnh lộ 156 và cầu biên giới qua Sông Hồng huyện Bát Xát, Khu hành chính mới Sa Pa, Thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng, Đường vành đai 2 huyện Bắc Hà...

 Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản - nước được quan tâm chỉ đạo. Công tác bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Trong tháng, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 07 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa; giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cán bộ, công chức tại Dự án “Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn 2)”; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát các cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Duy trì, vận hành và theo dõi hoạt động của 03 trạm quan trắc tự động online: 02 Trạm quan trắc tự động môi trường không khí xung quanh tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng và 01 Trạm Quan trắc tự động, liên tục môi trường nước mặt xuyên biên giới.

 IV. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số hoạt động

 1. Quân sự - quốc phòng

 Tiếp tục được củng cố và giữ vững, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ; thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài.

 2. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

 Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn về cơ bản ổn định. Lực lượng công an là nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh các địa bàn có tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra bị động bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự; bảo vệ tốt nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, đô thị. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đẩy mạnh, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong tháng, xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông đường bộ, chết 01 người, bị thương 08 người. Luỹ kế 7 tháng đầu năm xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, chết 21 người, bị thương 39 người (tăng 5 vụ, tăng 4 người chết, giảm 4 người bị thương so với CK năm 2022).

 3. Hoạt động đối ngoại

 Các hoạt động đối ngoại thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tổ chức đón tiếp chu đáo các đoàn: Đại sứ Ấn Độ, Đại sứ Pakistan, Đoàn công tác của Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), Đoàn các nhà đầu tư Trung Quốc và Công ty Cổ phần Tập đoàn CĐ Việt Nam, Đoàn công tác của Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, Viện Khoa học Kinh tế và xã hội Quốc gia Lào... Tổ chức thành công đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đi thăm, làm việc, tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tại Ấn Độ. Chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi tham dự Hội nghị Công nghệ nông nghiệp toàn cầu lần thứ 21 - AGRITECH 2023 tại Israel…

 V. Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính

 Trong tháng, UBND tỉnh trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào Cai, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính, Cơ sở Cai nghiện ma tuý số1 tỉnh Lào Cai; Ban hành Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý phát triển du lịch và Di tích thị xã Sa Pa trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý di tích thị xã Sa Pa và Nhà khách Sa Pa.

 Việc quản lý, giao và sử dụng chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu hợp đồng lao động được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật và phù hợp với lộ trình cắt giảm biên chế đã ban hành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2024; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

 Công tác cải cách hành chính tiếp tục triển khai có hiệu quả: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai; đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Ch số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Lào Cai năm 2023.

 Về chuyển đổi số: Tỷ lệ hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng là 94,04% (tăng 1,01% so với tháng 6/2023); trong đó cấp tỉnh 98,1/95% (vượt 103% so với KH giao), cấp huyện 92,16/95%, cấp xã 91,86/95%. Dịch vụ công trực tuyến: Tích hợp 1.356/1.761 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đạt 84% (tăng 6% so với tháng 6/2023), đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố. Hiện nay, số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai là 155/163 sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử, đạt 94,4% (giữ nguyên so với tháng 6/2023). 100% các chủ thể đã có tài khoản thanh toán điện tử. 100% sản phẩm OCOP đã được giới thiệu, quảng bá trên sàn Thương mại điện tử tỉnh Lào Cai (laocaitrade.vn).

 Công tác truyền thông luôn được triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền; thông tin trung thực, khách quan, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để người dân kịp thời nắm bắt thông tin chính xác.

 Xem văn bản tại đây:

Tải về

 

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 115
 • Hôm nay: 9,597
 • Trong tuần: 152,801
 • Tất cả: 79,666,711