Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 2712

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì và ổn định; chủ yếu tập trung chăm sóc cho cây trồng vụ xuân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đất và chuẩn bị các điều kiện gieo trồng lúa, ngô vụ mùa sớm ở vùng cao; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản được thực hiện tốt không để dịch bệnh lớn xảy ra; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được tăng cường.

a) Trồng trọt:

- Cây lúa: Diện tích gieo cấy lúa xuân ước thực hiện đạt 9.923,25 ha, tăng 0,21% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, lúa sinh trưởng và phát triển tốt; tuy nhiên sâu bệnh hại lúa đã bắt đầu xuất hiện, đã có 160 ha lúa bị nhiễm bệnh, chủ yếu là bệnh đạo ôn lá, rầy nâu - rầy lưng trắng, vàng lá, rầy trắng đầu đỏ, bọ xít dài, sâu đục thân,... gây hại nhẹ với mật độ và tỷ lệ thấp, phân bố rải rác tại các địa phương. Diện tích bị nhiễm đã được hướng dẫn phòng trừ kịp thời, không để lây lan trên diện rộng. Cùng với việc chăm sóc cây lúa vụ xuân, các địa phương đang tích cực triển khai làm đất và gieo cấy lúa mùa sớm ở vùng cao; diện tích đã gieo cấy ước đạt 2.803 ha, tăng 20,4% so với cùng kỳ; lúa đang phát triển tốt, trà sớm đang hồi xanh - đẻ nhánh.

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng ngô xuân ước thực hiện đạt 11.656,31ha, bằng 94,72% so cùng kỳ; diện tích giảm do một số địa phương thu hồi đất để chuyển mục đích sử dụng sang đất xây dựng cơ bản và làm đường giao thông, nông thôn và chuyển đổi diện tích ngô xuân sang trồng cây ăn quả, quế và cây có giá trị kinh tế cao hơn. Hiện nay, cây ngô xuân đang phát triển tốt, trà sớm đang phát triển bắp, trà muộn đang xoáy nõn - trỗ cờ. Diện tích gieo trồng ngô mùa sớm ở vùng cao đã thực hiện ước đạt 12.805 ha, bằng 98% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, một phần diện tích ngô bị ảnh hưởng do ảnh hưởng của thời tiết (nắng nóng nhiều, mưa ít).

- Cây rau đậu các loại: Hiện nay, các địa phương đang tập trung trồng và chăm sóc rau đậu các loại vụ Xuân. Ước tính toàn tỉnh đã trồng được 3.395,72 ha rau các loại, giảm 10,94% so với cùng kỳ năm trước, do một số địa phương chuyển đổi từ đất trồng ngô sang trồng rau và hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

b) Chăn nuôi:

Sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc lũy kế thực hiện 604.830 con, đạt 99,48% KH (608.000 con); tổng đàn gia cầm 4.900 nghìn con, đạt 96,08% KH (5.100 nghìn con); sản lượng thịt hơi xuất chuồng 28.130 tấn, đạt 40,59% KH năm (69.300 tấn). Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên ao hồ nhỏ 2.182 ha, đạt 94,87% KH (2.300 ha); sản lượng thủy sản lũy kế 4.810 tấn, đạt 39,43% KH (12.200 tấn). Tổng sản lượng thịt hơi các loại và sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tháng đạt 6.951 tấn (sản lượng thịt hơi các loại 5.950 tấn, sản lượng thủy sản các loại 1.001 tấn), lũy kế 32.940 tấn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, một phần xuất bán ra ngoài tỉnh như thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong tháng cơ bản ổn định.

c) Lâm nghiệp:

- Công tác phát triển rừng: Trong tháng đã trồng rừng được 180,88 ha, lũy kế 2.018,46 ha (các loài cây trồng chủ yếu gồm: Quế 1.299,48 ha; trẩu, mỡ, sa mộc, bồ đề... 712,28 ha). Trong đó, trồng mới rừng sản xuất 1.636,49 ha/3.000 ha, đạt 54,55 KH; trồng lại rừng 381,97 ha. Bảo vệ rừng: 277.748/277.748 ha. Khoanh nuôi tái sinh: 3.373 ha.

- Khai thác lâm sản: Trong tháng, khai thác 11.526,9 m3, lũy kế 23.896,9 m3 trong đó khai thác chính 21.662,71 m3, khai thác cây phân tán 2.233,49 m3. Khai thác lâm sản ngoài gỗ: 1.056,12 tấn.

d) Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới:

UBND tỉnh Lào Cai phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2023, chỉ đạo các sở, ngành phụ trách phong trào thi đua xây dựng và triển khai các kế hoạch theo đúng tiến độ. Tuyên truyền hướng dẫn người dân tích cực cải tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, vệ sinh nhà cửa, triển khai các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Lũy kế đến nay, đã làm được 519 nhà tiêu hợp vệ sinh, 285 chuồng trại gia súc, 11 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Tổ chức làm được được 66,55 km đường hoa nông thôn, 12,4 km đường điện thắp sáng đường quê.

đ) Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông lốc, mưa, sương muối xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong tháng dông lốc, mưa đá làm thiệt hại 204 nhà. Diện tích lúa bị thiệt hại 0,15 ha; ngô, hoa màu khác: 41,1 ha; cây ăn quả: 15,34 ha; nhà Văn hóa bị thiệt hại: 01 nhà; công trình thủy lợi: 02. Ước thiệt hại trong tháng 3,3 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay thiên tai làm thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp:

Trong tháng 5, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn tăng nhẹ so với tháng trước với cả ba lĩnh vực khai thác, chế biến và điện nước. Đặc biệt là các dự án khai thác, tuyển, luyện đồng hoạt động ổn định, sản lượng sản xuất và tiêu thụ khá cao. Tính đến tháng 5/2023, có 71 dự án đã hoàn thành phát điện với tổng công suất lắp máy 1.128,85MW.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 3.974,7 tỷ đồng, tăng 17,1% so với tháng trước. Lũy kế ước đạt 16.319,5 tỷ đồng, bằng 31,94% so với KH và bằng 97,5% so cùng kỳ 2022.

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương trong tháng ước đạt 395 tỷ đồng, bằng 102,6% tháng trước. Lũy kế ước đạt 1.935 tỷ đồng, ước đạt 43,68% so với KH và tăng 18,3% so với cùng kỳ.

b) Xây dựng cơ bản:

Về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (giao tại Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 09/12/2022; Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh): 6.404 tỷ đồng (trong đó ngân sách địa phương: 3.950 tỷ đồng, ngân sách Trung ương: 2.454 tỷ đồng). UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thanh toán các nguồn vốn được giao; phấn đấu đến hết năm 2023, giải ngân 100% KH giao. Giá trị giải ngân đạt 1.697 đồng bằng 26,5% KH.

3. Thương mại, dịch vụ

a) Hoạt động thương mại:

Trong tháng 5/2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh khá sôi động so với tháng trước. Do có ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4, 01/5 kéo dài nên lượng khách đến tham quan du lịch tại các điểm du lịch tăng mạnh so với các tháng đầu năm kéo theo các dịch vụ ăn uống, lưu trú, nhà hàng, khách sạn cũng tăng mạnh. Sản phẩm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, nguồn cung dồi dào... đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong tỉnh cũng như du khách đến với tỉnh Lào Cai.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 5 ước đạt 3.160,8 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 05 tháng đầu năm ước đạt 14.886,9 tỷ đồng, bằng 43,3% so với KH, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

b) Xuất nhập khẩu:

Tổng giá trị xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong tháng tăng nhẹ so với tháng trước. Tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, hoạt động thông quan hàng hóa vẫn duy trì ổn định và không xảy ra hiện tượng ùn tắc tại khu vực cửa khẩu, lưu lượng hàng hóa thông quan duy trì vào khoảng từ 250 - 280 xe/ngày, lượng phương tiện xuất khẩu khoảng 80 xe/ngày (trong đó lượng hàng trái cây xuất khẩu khoảng 50 xe/ngày). Tại Cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn duy trì với 02 - 04 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan chủ yếu hàng lưu huỳnh quá cảnh; than cốc và phân bón nhập khẩu; tái xuất quặng sắt.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 5/2023 ước đạt 150,7 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng 4/2023, giảm 26,63% so với tháng 5/2022, lũy kế ước đạt 740,60 triệu USD (giảm 10,6% so với cùng kỳ 2022), đạt 14,81% so KH.

c) Công tác quản lý thị trường:

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm. Lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình thị trường, địa bàn và tình hình dịch bệnh, phối hợp với các lực lượng chức năng, trao đổi thông tin trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong tháng, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra: 114 lượt vụ (bằng 99,1% so với tháng 4/2023). Số vụ vi phạm: 85 vụ (bằng 87,6% so với tháng 4/2023); số vụ xử lý 90 vụ (xử lý 05 vi phạm trong kỳ báo cáo trước). Tổng giá trị xử lý: 1.034 triệu đồng (bằng 87,4% so với tháng 4/2023). Tổng số tiền thu nộp ngân sách: 467 triệu đồng (bằng 77,2% so với tháng 4/2023). Lũy kế từ đầu năm đã kiểm tra: 366 lượt vụ; số vụ vi phạm: 261 vụ; tổng giá trị xử lý: 3.236 triệu đồng; tổng số thu nộp ngân sách nhà nước: 1.557 triệu đồng.

d) Du lịch:

Tháng 5/2023 là khoảng thời gian trùng với kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm 2023, cùng với nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức tại các địa phương trọng điểm du lịch của tỉnh, thu hút lượng lớn khách du lịch đến với Lào Cai. Kết quả, tổng lượng khách đến Lào Cai trong tháng 5 đạt: 626.802 lượt khách (trong đó: khách quốc tế 51.574 lượt, khách nội địa 575.229 lượt), tăng 25% so với tháng trước (502.898 lượt khách). Lũy kế 5 tháng năm 2023 lượng khách đến Lào Cai đạt 3.146.949 bằng 52% so với KH năm, tăng 162% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (5 tháng 2022: 1.203.056 lượt).

Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.010 tỷ đồng, tăng 26% so với tháng trước (1.600 tỷ đồng); lũy kế năm 2023 ước đạt 8.770 tỷ đồng, bằng 43% so với KH năm), tăng 108% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (5 tháng 2022: 4.210 tỷ đồng). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.010 tỷ đồng, tăng 26% so với tháng trước (1.600 tỷ đồng), tăng 108% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (tháng 5/2022: 4.210 tỷ đồng), lũy kế năm 2023 ước đạt 8.770 tỷ đồng, bằng 43% so với KH năm.

đ) Hoạt động vận tải:

- Vận tải hành khách (HK): Khách ước đạt 1.025 nghìn người, tăng 65,54% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển ước đạt 47.693 nghìn HK.Km, tăng 71,02%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vận tải hành khách đạt 5.282 nghìn người, tăng 81,23% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 247.648 nghìn HK.Km, tăng 84,84%.

- Vận tải hàng hóa và dịch vụ: Ước đạt 1.239 nghìn tấn, tăng 27,26% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển ước đạt 47.961 nghìn tấn.km, tăng 7,23%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vận tải hàng hóa đạt 6.045 nghìn tấn, tăng 31,51% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 225.780 nghìn tấn.km, tăng 7,44%.

4. Tài chính, tín dụng, giá cả thị trường

a) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 5/2023 đạt 2.611 tỷ đồng, bằng 31% dự toán Trung ương giao, bằng 21,8% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 66,2% cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 5/2023 ước đạt 13.313 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán Trung ương giao, bằng 73,4% dự toán tỉnh giao và bằng 145,5% cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 5/2023 ước đạt 8.333 tỷ đồng, bằng 53,3% dự toán Trung ương giao, bằng 45,9% dự toán tỉnh giao và bằng 141,8% cùng kỳ năm trước.

b) Hoạt động tín dụng:

Đến ngày 31/5/2023, tổng nguồn vốn ước đạt 60.550 tỷ đồng, tăng 3.353 tỷ đồng (+5,86%) so với cuối năm 2022, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa bàn ước đạt 43.700 tỷ đồng, tăng 2.435 tỷ đồng (+5,9%) so với 31/12/2022, chiếm 72% tổng nguồn, đáp ứng được khoảng 84,8% nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn. Doanh số cho vay tháng 5 ước đạt 7.000 tỷ đồng, doanh số thu nợ ước đạt 7.037 tỷ đồng, tăng tương ứng 0,18% và 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng dư nợ cho vay đạt 51.100 tỷ đồng, tăng 2,87% so với cuối năm 2022.

c) Chỉ số giá tiêu dùng:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Lào Cai tháng 5/2023, tăng 0,01% so với tháng trước, tăng 0,21% so với cùng tháng năm trước. Bình quân chung 5 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 1,68% so với bình quân cùng kỳ năm 2022.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế

a) Về thu hút dự án đầu tư trong nước:

Lũy kế đến thời điểm hiện tại, chấp thuận chủ trương đầu tư cho 06 dự án với tổng vốn 114,89 tỷ đồng.

b) Về thu hút FDI:

Đến nay Lào Cai có 27 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 685,818  triệu USD, trong tháng không có dự án FDI được cấp mới.

c) Về cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Trong tháng 5, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 48 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc, tổng vốn đăng ký đạt 856 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 280 doanh nghiệp và 25 đơn vị trực thuộc, tăng 22,2% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt 2.777 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 354 doanh nghiệp, tăng 22,9% so cùng kỳ; giải thể 34 doanh nghiệp, tăng 21,4% so với cùng kỳ; hoạt động trở lại 162 doanh nghiệp, giảm 10,9% so cùng kỳ.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, trong đó tập trung vào: công tác duy trì số lượng, tình hình học sinh đi học chuyên cần cấp THCS và THPT; ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9 chuyển cấp và lớp 12; chỉ đạo tổ chức kiểm tra đánh giá, xét hoàn thành chương trình, công nhận tốt nghiệp cho học sinh cuối năm học, tổng kết năm học 2022 - 2023; triển khai kế hoạch nghỉ hè của giáo viên, học sinh; chuẩn bị các điều kiện thi tuyển sinh các lớp đầu cấp...

Thực hiện các chỉ tiêu kế đạt 100% kế hoạch giao. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 31%; huy động trẻ mẫu giáo đạt 98% (riêng mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,9%); huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học học lên lớp 6 đạt 99%; tỷ lệ thanh thiếu niên 15 - 18 tuổi tốt nghiệp THCS; tốt nghiệp THCS học lên THPT, giáo dục thường xuyên, học nghề 84%.

Công tác Phổ cập giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì vững chắc ở 100% xã, phường, thị trấn: có 152/152 xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 68 xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và 151 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Nhóm học sinh trường THPT số 1 Lào Cai đạt Huy chương Bạc tại Cuộc thi phát minh và sáng chế Malaysia với Dự án “Hệ thống xua đuổi chim muông”; Nhóm học sinh trường THPT Chuyên Lào Cai đã đoạt Huy chương Bạc tại Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 10/5 đến ngày 15/5/2023 với Đề tài “Ứng dụng tích phân trong cuộc sống”. Đồng thời, dự án cũng được tổ chức WIIPA (Tổ chức Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ thế giới) trao Giải Chuyên đề đặc biệt.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao

Các hoạt động phục vụ văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện: Thực hiện tuyên truyền lưu động  lũy kế 5 tháng ước đạt 415/975 buổi, bằng 42,5%; Chiếu phim lưu động phục vụ cơ sở ước đạt 40/100 buổi, bằng 40% kế hoạch. Tham gia Chương trình “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” năm 2023 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, được Ban tổ chức và đông đảo du khách đánh giá cao, để lại ấn tượng sâu sắc; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng tại tỉnh Vĩnh Phúc giành Giải Vàng toàn đoàn, 01 HCV, 02 HCB cho các tiết mục xuất sắc và 01 giải đạo diễn xuất sắc…

Công tác quản lý thông tin, báo chí luôn được kịp thời, thực hiện tốt việctổng hợp và đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vịcó liên quan triển khai giải quyết về các vấn đề báo chí phản ánh. Công tác truyền thông luôn được triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền; thông tin trung thực, khách quan, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để người dân kịp thời nắm bắt thông tin chính xác. Tổ chức có hiệu quả Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ II năm 2023 trên địa bàn tỉnh góp phần khơi gợi tình yêu sách và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, giúp các em học sinh phát triển tốt ngôn ngữ Tiếng Việt, có kiến thức khi tham khảo, tra cứu tài liệu và nâng cao kiến thức chuyên môn, trình độ dân trí.

Về thể thao: Trong tháng 5, các vận động viên tham gia thi đấu 04 giải thể thao toàn quốc, đạt 04 HCV, 03 HCB, 06 HCĐ. Lũy kế đến thời điểm báo cáo, đã tham gia 10/36 giải toàn quốc, bằng 37,77% kế hoạch (trong đó: 08/33 giải thể thao thành tích cao đạt 06 HCV, 08 HCB, 10 HCĐ; 02/03 giải thể thao phong trào đạt 03 HCV, 03 HCB, 03HCĐ) đạt 33/85 huy chương các loại (09 HCV, 11 HCB, 13HCĐ) bằng 38,82% kế hoạch. Đặc biệt trong tháng 5, vận động viên Hoàng Thị Duyên của Lào Cai tham gia thi đấu tại Seagames 32 đã giành 01 HCĐ.

3. Y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

- Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:  

+ Theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới; thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP; tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong. Trong tháng 5, toàn tỉnh ghi nhận 139 trường hợp mắc mới Covid-19 trên địa bàn, lũy kế số ca mắc: 186.572 ca, khỏi: 186.485 ca, lũy kế trường hợp tử vong từ thời điểm bắt đầu dịch: 40 ca.

+ Duy trì công tác tiêm chủng phòng dịch Covid-19 cho Nhân dân, tiêm mũi tăng cường, đặc biệt là đối với nhóm có nguy cơ cao (người có bệnh lý nền, người cao tuổi ...); chuẩn bị đầy đủ vắc-xin, cơ sở vật chất để tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Kết quả tiêm vắc xin COVID-19 tính đến thời điểm báo cáo: Tổng liều vắc xin tiếp nhận: 2.404.864 liều, tổng liều vắc xin đã tiêm: 2.361.008 mũi, trong đó: Đối tượng từ 5 - 11 tuổi: tiêm mũi 1: 118.646 (chiếm 99,29%), tiêm mũi 2: 111.027 trẻ (93.92% trẻ); Đối tượng từ 12 - 17 tuổi: Tiêm 2 mũi: 85.336 người (đạt 98,139%), mũi 3: 68.229 người (79,95%); Đối tượng từ 18 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi: 481.064 người (đạt 99,39%), mũi 3: 423.474 người (chiếm 97,57%), mũi 4: 246.052 (chiếm 99,3%).

- Quản lý chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm lưu hành địa phương; trong tháng ghi nhận các ổ dịch thủy đậu (huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Bát Xát, Văn Bàn, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai), cúm A (huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bảo Thắng), các bệnh dịch được khoanh vùng, cách ly điều trị kịp thời.

- Công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Tổng số khám chữa bệnh chung trong tháng 5: 173.474; khám chữa bệnh BHYT: 63.735, trong đó người nghèo: 7.730, DTTS: 28.904, trẻ em dưới 6 tuổi: 9.884. Công suất sử dụng giường bệnh tháng 5: 108,53 % (tại bệnh viện: 108,91%, tại phòng khám đa khoa khu vực: 104,89%).

4. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội

- Giải quyết việc làm: Trong tháng 5, giải quyết việc làm cho 1.272 lao động, trong đó có 850 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 thực hiện giải quyết việc làm cho 7.120/Kế hoạch 13.200 lao động, đạt 53,9% Kế hoạch. Triển khai công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Trong tháng 05/2023 có 12 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, lũy kế tính toàn tỉnh có 68 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Giáo dục nghề nghiệp: Tháng 5/2023 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh được 1.212 người. Lũy kế 5 tháng tuyển sinh và đào tạo 4.193 người/Kế hoạch 11.500 người, đạt 36,46 % Kế hoạch năm.

- Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023; kiểm tra, giám sát, đánh giá các Chương trình MTQG năm 2023 tại các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương; ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; Kế hoạch Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội năm 2023; Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2023; Thư kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2023.

5. Hoạt động Khoa học - Công nghệ

Quản lý, kiểm tra theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện 43 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; 07 dự án khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; 03 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi Trung ương ủy quyền địa phương quản lý (02 dự án chuẩn bị nghiệm thu). Phối hợp quản lý 06 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi theo yêu cầu của Văn phòng các chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ (01 dự án chuẩn bị nghiệm thu). Hoạt động sở hữu trí tuệ được quan tâm triển khai và đạt kết quả. Quản lý tốt các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ; công tác quản lý nhà nước về công nghệ được tăng cường đẩy mạnh, đối với các dự án xin điều chỉnh dự án đầu tư về công nghệ, thiết bị được đảm bảo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện, điện tử... được thực hiện tốt. Hoạt động dịch vụ của Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm hàng hoá 120 triệu đồng.

III. Tài nguyên và Môi trường

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên được tăng cường. Trong tháng đã đẩy mạnh việc rà soát và đề xuất giá đất cụ thể của các dự án; xác định lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trụ sở cũ Trạm thu ga; làm rõ những vấn đề liên quan gia hạn dự án khai thác cát trên sông Hồng, xã Sơn Hà - Công ty Minh Thắng. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Lào Cai và lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

IV. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số hoạt động

1. Quân sự - quốc phòng

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, các lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình địa bàn và tuyến biên giới. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, công tác quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

2. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong tháng về cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong tháng, xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông đường bộ, chết 01 người, bị thương 07 người. Lũy kế 5 tháng đầu năm xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, chết 11 người, bị thương 24 người (giảm 12 vụ, giảm 3 người chết, giảm 8 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022).

3. Hoạt động đối ngoại

Quan hệ đối ngoại, hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác nước ngoài cũng như trong nước vẫn tiếp tục được duy trì, phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại để tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Ấn Độ.Tổ chức đón tiếp chu đáo các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh: Đoàn công tác của Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; Bà Mathilde - Hoàng hậu Bỉ, Chủ tịch danh dự UNICEF Bỉ; Ông Subhash  Gupta - Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; Đoàn các nhà đầu tư Hàn Quốc do ông Kim Kil Soo - Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA, Chủ tịch Công ty TNHH Daeji P&I (Hàn Quốc) làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu châu Hồng Hà, Trung Quốc sang thăm, làm việc tại tỉnh. Phối hợp tổ chức Chương trình Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

V. Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính

- Trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét một số nội dung: Hợp nhất Ban Quản lý di tích thị xã Sa Pa, Nhà khách Sa Pa thành Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch thị xã Sa Pa; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai; thành lập Trường THPT Hoàng Liên tại thị xã Sa Pa; thành lập Trường THCS và THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà trên cơ sở nâng cấp trường PTDT Bán trú THCS xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Giám định chất lượng thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh.

- Công tác cán bộ được triển khai hiệu quả. Trong tháng, đã tổ chức thi tuyển công chức năm 2023 theo Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai và Kế hoạch số 30/KH-UBND của UBND tỉnh.

- Về chuyển đổi số: Tập trung ban hành văn bản và triển khai các nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, trong đó, đặc biệt là Khung chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hướng dẫn về quản lý đầu tư, mua sắm, thẩm định giá, quản lý sau đầu tư đối với các dự án công nghệ thông tin; hỗ trợ chuyển đổi số lĩnh vực y tế, giáo dục, khối đảng và thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông về giải pháp triển khai đối với 24 kiến nghị trọng tâm về chuyển đổi số của tỉnh trong năm 2023...

Xem văn bản tại đây:

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 243
 • Hôm nay: 16,260
 • Trong tuần: 103,516
 • Tất cả: 79,617,426