Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 2139

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Tháng 4, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì và ổn định; các địa phương chủ yếu tập trung chăm sóc cho cây trồng vụ xuân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đất và chuẩn bị các điều kiện gieo trồng lúa, ngô vụ mùa sớm ở vùng cao; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản được thực hiện tốt không để dịch bệnh lớn xảy ra; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được tăng cường.

a) Trồng trọt:

- Cây lúa xuân: Diện tích gieo cấy thực hiện 9.868 ha, giảm 0,34% so với cùng kỳ năm trước do một số địa phương chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất xây dựng cơ bản. Hiện nay, lúa sinh trưởng và phát triển tốt; tuy nhiên sâu bệnh hại lúa đã bắt đầu xuất hiện, đã có 53 ha lúa bị nhiễm bệnh, chủ yếu là bệnh đạo ôn lá, rầy lưng trắng, vàng lá, rầy trắng đầu đỏ, ruồi đục nõn,... gây hại rải rác với mật độ và tỷ lệ hại nhẹ trên lúa xuân sớm.

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng ngô xuân thực hiện đạt 10.725 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 4,6%; diện tích giảm do một số địa phương đã chuyển đổi diện tích ngô xuân sang trồng cây ăn quả, quế và cây có giá trị kinh tế cao hơn. Ngô mùa sớm ở vùng cao đến nay đã trồng được 12.805 ha, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, hiện nay, cây ngô đang phát triển được 6 - 10 lá.

- Cây rau đậu các loại: Hiện nay, các địa phương đang tập trung trồng và chăm sóc rau đậu các loại vụ xuân. Ước tính đã trồng được 2.037 ha rau đậu các loại, so cùng kỳ năm trước tăng 12,7%, do một số địa phương chuyển đổi từ đất trồng ngô sang trồng rau.

Cùng với việc chăm sóc cây trồng vụ xuân, các địa phương đang tiến hành làm đất gieo cấy lúa mùa; đã chuẩn bị được 69 tấn lúa giống (huyện Mường Khương 7 tấn, huyện Bắc Hà 27 tấn, thị xã Sa Pa 35 tấn).

b) Chăn nuôi:

Sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định; tổng đàn gia súc lũy kế thực hiện 603.920 con, đạt 99,33% KH; tổng đàn gia cầm lũy kế 4.780 nghìn con, đạt 93,73% KH; sản lượng thịt hơi lũy kế 22.180 tấn, đạt 32,01% KH. Sản lượng thịt gia cầm hơi tiêu thụ lũy kế 6.490 tấn, xuất bán ngoài tỉnh khoảng 22 tấn. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ao, hồ nhỏ thực hiện 2.141 ha, đạt 93,09% KH; sản lượng thủy sản các loại lũy kế 3.809 tấn, đạt 31,22% KH. Tổng sản lượng thịt hơi và sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tháng ước đạt 7.289 tấn (sản lượng thịt hơi các loại 6.280 tấn, sản lượng thủy sản các loại 1.009 tấn), đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, một phần xuất bán ra ngoài tỉnh như thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Tình hình dịch bệnh:

(1) Dịch tả lợn Châu phi: Trong tháng xảy ra tại 01 hộ thuộc thôn An Thành, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai làm 48 con lợn mắc bệnh và cùng đàn phải tiêu hủy; trọng lượng tiêu hủy 1.575 kg. Nguyên nhân do người dân mua lợn mang mầm bệnh về nuôi làm phát sinh dịch bệnh.

(2) Bệnh Dại: Trong tháng phát hiện 03 trường hợp chó bị mắc bệnh Dại tại xã Vạn Hòa, Cam Đường, thành phố Lào Cai và xã Bản Lầu, huyện Mường khương. Lũy kế từ đầu năm cho đến nay đã phát hiện 04 trường hợp chó bị mắc bệnh Dại .

c) Lâm nghiệp:

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tập trung chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2023; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn buôn bán, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng chống cháy rừng.

- Công tác phát triển rừng: Trồng rừng lũy kế 1.837,58 ha, trong đó trồng mới rừng sản xuất 1.501,51 ha/3.000 ha, đạt 50,05% KH, trồng lại rừng 336,07 ha. Bảo vệ rừng: 277.748/277.748 ha. Khoanh nuôi tái sinh: 3.373 ha. Trồng cây xanh phân tán: Trong tháng, trồng được 117.668 cây, lũy kế 1.639.734 cây, đạt 81,99% KH.

- Khai thác lâm sản: Sản lượng gỗ khai thác lũy kế 12.369,3 m3; trong đó khai thác chính 10.743,1 m3, khai thác cây phân tán 1.626,1 m3. Khai thác 992,1 tấn lâm sản khác (măng tươi và các loại hạt).

d) Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới:

UBND tỉnh Lào Cai phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2023, chỉ đạo các sở, ngành phụ trách phong trào thi đua xây dựng và triển khai các kế hoạch theo đúng tiến độ. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích cực cải tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, vệ sinh nhà cửa, triển khai các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Lũy kế đến nay đã làm được 343 nhà tiêu hợp vệ sinh, 228 chuồng trại gia súc, 3 mô hình nhà sạch vườn đẹp. 16,05 km đường hoa nông thôn, 9,2 km đường điện thắp sáng đường quê. Lũy kế đã thi công 189,2 km đường, trong đó: BTXM 116,4 km; cấp phối 30,2 km; mở mới 30,4 km; 12,2 km người dân tự thực hiện cứng hóa đường trục thôn, ngõ xóm và liên gia.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp:

Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng nhẹ so với tháng trước với cả 3 lĩnh vực khai thác, chế biến và điện nước. Các nhà máy thủy điện hoạt động đảm bảo vận hành phát điện liên tục, ổn định và an toàn. Bước sang quý II, dù vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị vẫn cố gắng duy trì sản xuất ổn định, tích cực tìm kiếm thị trường.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 đạt 3723.3 tỷ đồng, tăng 11,8% so với tháng trước. Lũy kế đạt 12.556,3 tỷ đồng, bằng 24,57% so với KH và bằng 98,2% so cùng kỳ 2022.

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương trong tháng đạt 390 tỷ đồng, bằng 104% tháng trước. Lũy kế đạt 1.515 tỷ đồng, ước đạt 34,2% so với KH và tăng 20,2% so với cùng kỳ.

b) Xây dựng cơ bản:

Về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (giao tại Quyết định 3389/QĐ-UBND ngày 09/12/2022; số 558/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh): 6.404 tỷ đồng; trong đó ngân sách địa phương 3.950 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 2.454 tỷ đồng. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thanh toán các nguồn vốn được giao; phấn đấu đến hết năm 2023, giải ngân 100% KH giao.

Kết quả giải ngân đến hết tháng 4/2023 đạt 1.377/6.404 tỷ đồng, bằng 22%KH. Đối với KH vốn Thủ tướng chính phủ giao, tỉnh Lào Cai đạt 1.331/5.341 tỷ đồng, bằng 25%KH, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân.

3. Thương mại, dịch vụ

a) Hoạt động thương mại:

Trong tháng, tình hình hoạt động sản xuất  kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh khá sôi động. Do có ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và Ngày 30/4, 01/5 kéo dài nên lượng khách đến tham quan du lịch tại các điểm du lịch tăng so với các tháng đầu năm kéo theo các dịch vụ ăn uống, lưu trú, nhà hàng, khách sạn cũng tăng mạnh. Sản phẩm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, giá cả không có nhiều biến động, nguồn cung dồi dào... đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong tỉnh cũng như du khách đến với tỉnh Lào Cai.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 4 đạt 3.101,3 tỷ đồng, tăng 6,4% so với tháng trước (2.913,9 tỷ đồng), tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước (tháng 4/2022: 2.492,6 tỷ). Lũy kế 04 tháng đầu năm đạt 11.687,8 tỷ đồng, bằng 34% so với KH (34.400 tỷ đồng), tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước (4 tháng/2022: 9.389,9 tỷ đồng).

b) Xuất nhập khẩu:

Hoạt động xuất nhập khẩu ổn định. Tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, duy trì lượng phương tiện thông quan hàng ngày vào khoảng trên 300 xe/ngày; trong đó xe xuất khẩu đạt trên 140 xe/ngày, tổng số lượng xe trái cây xuất khẩu trung bình khoảng vào khoảng trên 60 - 80 xe/ngày. Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn duy trì với 02 - 03 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan tại cửa khẩu trong tuần có dấu hiệu tăng khi mặt hàng lưu huỳnh quá cảnh; than cốc và phân bón bắt đầu thông quan nhập khẩu trở lại.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 4/2023 đạt 175,53  triệu USD, tăng 24,89% so với tháng 3/2023, tăng 17,9% so với tháng 4/2022, lũy kế đạt 591,29 triệu USD (giảm 9,9% so với cùng kỳ 2022), đạt 11,83 % so KH.

Công tác quản lý thị trường: Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm. Lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình thị trường, địa bàn và tình hình dịch bệnh, phối hợp với các lực lượng chức năng, trao đổi thông tin trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong tháng, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 115 lượt vụ (gấp gần 4 lần so với tháng 3/2023); trong đó số vụ vi phạm: 97 vụ, tổng giá trị xử lý: 1.183 triệu đồng, tiền thu nộp ngân sách: 605 triệu đồng. Lũy kế đã tiến hành kiểm tra tổng số: 252 lượt vụ; số vụ vi phạm: 176 vụ; tổng giá trị xử lý: 2.200 triệu đồng. Trong đó tiền xử phạt vi phạm hành chính: 1.079 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm: 1.131 triệu đồng.

c) Du lịch:

Hoạt động du lịch tháng 4/2023 tiếp tục khởi sắc. Đặc biệt, từ ngày 01/4/2023 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa bắt đầu triển khai chương trình khuyến mại giảm giá vé cáp treo cho người dân 06 tỉnh Tây Bắc và 02 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ nên đã thu hút lượng lớn khách đến tham quan, du lịch.

Tổng lượng khách đến Lào Cai ước đạt 500.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế 55.800 lượt, khách nội địa 444.200 lượt), giảm 21% so với tháng trước (632.661 lượt khách), tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.599 tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước (1.915 tỷ đồng). Lũy kế năm 2023, lượng khách đến Lào Cai ước đạt 2.586.000, bằng 43% so với KH năm, tăng 238% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (763.175 lượt), tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.800 tỷ đồng, bằng 38% so với KH năm, tăng 192% với cùng kỳ năm 2022 (2.672 tỷ đồng).

d) Hoạt động vận tải:

Vận tải hành khách (HK): ước đạt 1.132 nghìn người, tăng 76,86% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển ước đạt 52.378 nghìn HK.Km, tăng 81,6%; doanh thu ước đạt 244,28 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vận tải hành khách đạt 4.247 nghìn người, tăng 85,02% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 199.907 nghìn HK.Km, tăng 88,42%; doanh thu đạt 887,46 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Vận tải hàng hóa và dịch vụ: Tháng 4 ước đạt 1.242 nghìn tấn, tăng 31,61% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển ước đạt 44.930 nghìn tấn.km, tăng 3,55%; doanh thu ước đạt 189,97 tỷ đồng, tăng 14,53%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vận tải hàng hóa đạt 4.830 nghìn tấn, tăng 33,32% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 176.422 nghìn tấn.km, tăng 6,65%; doanh thu đạt 724,8 tỷ đồng, tăng 16,86%.

4. Tài chính, tín dụng, giá cả thị trường

a) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 4/2023 ước đạt 2.168 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán Trung ương giao, bằng 18,1% dự toán UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước 2023 tỉnh Lào Cai, bằng 70% cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 4/2023 ước đạt 11.724 tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán Trung ương giao, bằng 64,6% dự toán tỉnh giao và bằng 154,6% cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 4/2023 ước đạt 8.588 tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán Trung ương giao, bằng 47,3% dự toán tỉnh giao và bằng 175% cùng kỳ năm trước.

b) Hoạt động tín dụng:

Đến 30/4/2023, tổng nguồn vốn ước đạt 59.000 tỷ đồng, tăng 1.803 tỷ đồng (+3,15%) so với cuối năm 2022, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa bàn ước đạt 43.500 tỷ đồng, tăng 2.235 tỷ đồng (+5,4%) so với 31/12/2022, chiếm 73,7% tổng nguồn, đáp ứng được khoảng 85% nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn. Doanh số cho vay tháng 4 ước đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022; doanh số thu nợ ước đạt 7.475 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng dư nợ cho vay đạt 51.000 tỷ đồng, tăng 2,7 so với cuối năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ khoảng dưới 1,1%, tăng 0,02 điểm % so với năm 2022.

c) Chỉ số giá tiêu dùng:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Lào Cai tháng 4/2023 giảm 0,59% so với tháng trước, tăng 0,58% so với cùng tháng năm trước. Bình quân chung 4 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 2,05% so với bình quân cùng kỳ năm 2022.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế

a) Về thu hút dự án đầu tư trong nước:

Lũy kế đến thời điểm hiện tại, chấp thuận chủ trương đầu tư cho 06 dự án với tổng vốn 114,89 tỷ đồng.

b) Về thu hút FDI:

Đến nay Lào Cai có 27 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 685,818  triệu USD, trong tháng không có dự án FDI được cấp mới.

c) Về cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Trong tháng (từ 18/3 - 18/4/2023), thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 67 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 830,98 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 47 doanh nghiệp; giải thể 09 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 25 doanh nghiệp.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 232 doanh nghiệp, tăng 34% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt 1.921,439 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 322 doanh nghiệp, tăng 30% so cùng kỳ; giải thể 25 doanh nghiệp, tăng 4% so với cùng kỳ; hoạt động trở lại 128 doanh nghiệp, bằng 78% so cùng kỳ.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, trong đó tập trung vào: công tác duy trì số lượng, tình hình học sinh đi học chuyên cần cấp THCS và THPT; ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9 chuyển cấp và lớp 12; hướng dẫn các đơn vị tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2023 - 2024; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, các trung tâm GDNN-GDTX tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023; tổ chức kiểm tra cuối học kì II và chuẩn bị tổng kết năm học 2022 - 2023 cấp THPT; tuyên truyền tuyển sinh đại học theo chế độ cử tuyển năm 2023… Yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát phòng chống các bệnh truyền nhiễm, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều thành tích nổi bật: Học sinh trường THPT Chuyên Lào Cai giành 2 huy chương Bạc tại Cuộc thi Sáng tạo thanh niên châu Á 2023; tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V; tham dự kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2023 với 2 dự án tham gia đều đạt giải…

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao

Các hoạt động phục vụ văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện: Thực hiện tuyên truyền lưu động 205/975 buổi tại Si Ma Cai, Bát Xát, Văn Bàn,…; Chiếu phim lưu động phục vụ cơ sở đạt 30/100 buổi. Tham gia 02 sự kiện văn hóa toàn quốc: Hội diễn ca khúc cách mạng tại Vĩnh Phúc; Chương trình “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023” tại Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Thực hiện biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp lũy kế 25 buổi/70 buổi phục vụ cơ sở và nhiệm vụ chính trị.

Về thể thao: Công tác xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở tiếp tục được duy trì. Trong tháng 4, các VĐV tham gia thi đấu 05  giải thể thao toàn quốc: Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII; Giải vô địch Quốc gia marathone và cự ly dài Báo Tiền Phong; Giải vô địch các CLB Muay quốc gia năm 2022 đạt 02 HCB, 02 HCĐ; Giải vô địch đẩy gậy Quốc gia đạt 01 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ. Các giải thể thao trong tỉnh được tổ chức theo đúng kế hoạch, với chất lượng chuyên môn cao, thu hút lực lượng đông đảo vận động viên tham gia: Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai; Giải cầu lông, bóng bàn trẻ thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai; Giải quần vợt Cúp các Câu lạc bộ; Giải cờ vua trẻ thiếu niên nhi đồng tỉnh.

3. Y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

- Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19:  

+ Tiếp tục công tác giám sát, phát hiện COVID-19. Trong tháng 4, toàn tỉnh ghi nhận 139 trường hợp mắc mới COVID-19 (ổ dịch Văn Bàn: 80, Bảo Yên: 04, rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố khác: 55). Lũy kế số ca mắc: 186.572 ca, khỏi: 186.485 ca, tử vong từ thời điểm bắt đầu dịch: 40 ca. Trước tình hình các ca mắc mới COVID-19, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1555/UBND-VX ngày 11/4/2023 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện các biện pháp chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và tỉnh, triển khai các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt, hiệu quả theo tình hình thực tế của địa phương.

+ Duy trì công tác tiêm chủng phòng dịch COVID-19 cho Nhân dân, tiêm mũi tăng cường, đặc biệt là đối với nhóm có nguy cơ cao (người có bệnh lý nền, người cao tuổi...); chuẩn bị đầy đủ vắc-xin, cơ sở vật chất để tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

- Quản lý chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm lưu hành địa phương; chỉ đạo các trung tâm y tế 09 huyện/thị xã/thành phố phun khử khuẩn tại các ổ dịch, tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh và theo dõi cách ly điều trị hiệu quả đồng thời tuyên truyền cách phòng chống bệnh dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống và khuôn viên trường học; đẩy mạnh truyền thông cách phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo mùa trên các phương tiện truyền thông; hiện các ổ dịch tiếp tục được giám sát chặt chẽ.

- Công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Tổng số khám chữa bệnh chung trong tháng: 150.422; khám chữa bệnh BHYT: 70.869, trong đó người nghèo: 8.432, DTTS: 30.485, trẻ em dưới 6 tuổi: 12.585. Công suất sử dụng giường bệnh trong tháng: 111,06 %. Trong tháng không xảy ra ngộ độc thực phẩm cấp tính.

4. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội

- Giải quyết việc làm: Trong tháng 4, tư vấn, kết nối hỗ trợ giải quyết việc làm cho 2.019 lao động, trong đó có 63 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, thực hiện giải quyết việc làm cho 5.848 lao động/KH 13.200 lao động, đạt 29% KH.

- Giáo dục nghề nghiệp: Kết quả tháng 4/2023 các cơ sở GDNN đã tuyển sinh được 1.026 người. Lũy kế tuyển sinh và đào tạo 2.981 người/KH 11.500 người, đạt 25,3 % KH (cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 266 người). Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ sở GDNN đã tuyển sinh và đào tạo được cho 26.211 người/58.000 người, đạt 45,2%KH.

- Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm. Trong tháng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch giám sát đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; kế hoạch Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội năm 2023; Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2023; Thư kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2023…

5. Hoạt động Khoa học - Công nghệ

Quản lý, theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và Trung ương; qua kiểm tra, theo dõi các đề tài, dự án triển khai cơ bản đúng tiến độ được duyệt; đề tài, dự án được nghiệm thu có kết quả xếp loại đạt trở lên. Hoạt động sở hữu trí tuệ được quan tâm triển khai và đạt kết quả. Quản lý tốt các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ; công tác quản lý nhà nước về công nghệ được tăng cường đẩy mạnh, đối với các dự án xin điều chỉnh dự án đầu tư về công nghệ, thiết bị được đảm bảo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện, điện tử... được thực hiện tốt. Hoạt động dịch vụ của Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm hàng hoá đã đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, doanh thu dịch vụ tháng 4/2023 đạt khoảng 100 triệu đồng.

III. Tài nguyên và Môi trường

Trong tháng, ngành Tài nguyên Môi trường đã xây dựng Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Lào Cai trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định; Báo cáo công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tham mưu trình HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tham mưu giải quyết kịp thời các đề nghị và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 theo Kế hoạch được phê duyệt; kiểm tra việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo quy định. Tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền các đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân.

IV. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số hoạt động

1. Quân sự - quốc phòng

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, các lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình địa bàn và tuyến biên giới. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, công tác quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

2. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong tháng về cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong tháng, xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông đường bộ, chết 5 người, bị thương 7 người. Lũy kế 3 tháng đầu năm xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, chết 10 người, bị thương 17 người (giảm 10 vụ, giảm 1 người chết, giảm 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022).

3. Hoạt động đối ngoại

Quan hệ đối ngoại, hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác nước ngoài cũng như trong nước vẫn tiếp tục được duy trì, phát triển. Các sự kiện nổi bật như: Tổ chức đoàn công tác của tỉnh Lào Cai tham dự Hội nghị lần thứ 3 giữa Bí thư Tỉnh ủy 5 tỉnh và Phiên họp lần thứ 9 Nhóm Công tác liên hợp tổ chức tại Hà Giang. Tổ chức đón đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam - Trung Quốc do đồng chí Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh Lào Cai. Lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị Xúc tiến du lịch do châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tổ chức tại Hà Nội.

V. Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính

- Trong tháng 4, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đối với Trường Cao đẳng Lào Cai; UBND tỉnh đã báo cáo BCS Đảng UBND tỉnh về việc đề xuất nội dung theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Công tác cán bộ được triển khai hiệu quả. Trong tháng, đã tổng hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ diện tỉnh quản thuộc khối Nhà nước năm 2023; ban hành Quy định Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc diện quản lý của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Lào Cai (thay thế Quyết định số 53 và Quyết định số 23); Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 05 cán bộ diện tỉnh quản. Chuẩn bị công tác tổ chức thi tuyển công chức năm 2023 theo Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai; đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2022, gửi Bộ Nội vụ thẩm định.

- Về chuyển đổi số và cải cách hành chính: Trong tháng đã ban hành Danh mục các dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh Lào Cai năm 2023; Kế hoạch thực hiện thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tỷ lệ hệ thống thông tin kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng LGSP tỉnh Lào Cai đạt 32% (tăng 10% so với tháng 3/2023). Tỷ lệ hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng là 92,4% (giữ nguyên so với tháng 3/2023), trong đó cấp tỉnh 95,5/95%, cấp huyện 86,6/95%, xã 92,1/95%. Tích hợp 1.365/1.761 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đạt 78%, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố (tăng 06 bậc so với tháng 3/2023).

- Hoạt động bưu chính chuyển phát, thông tin liên lạc được đảm bảo an toàn, thông suốt, không có hiện tượng tắc, nghẽn mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Công tác quản lý thông tin, báo chí kịp thời. Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền; thông tin trung thực, khách quan, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh để người dân kịp thời nắm bắt thông tin chính xác. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh nói chung; trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền liên quan đến dịch COVID-19 kịp thời nhằm ổn định tâm của người dân, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức để người dân biết cách bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình, cộng đồng.

Xem văn bản tại đây: 

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1