Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 1183

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản ổn định, các địa phương đang tập trung thu hoạch cây trồng vụ mùa; công tác trồng rừng được triển khai đồng bộ; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản được thực hiện tốt không để dịch bệnh lớn xảy ra.

a) Trồng trọt:

Tổng sản lượng lương thực có hạt 11 tháng đầu năm đạt 338.606 tấn/332.625 tấn, bằng 101,79% KH năm, trong đó:

- Cây lúa: Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm 33.529 ha, bằng 101,1% so KH và 98,8% CK; năng suất ước 56 tạ/ha (CK 54,3 tạ/ha); sản lượng ước 187.780 tấn, bằng 102,1% KH và 102,4% CK.

- Cây Ngô: Tổng diện tích thực hiện 34.105 ha, bằng 100,1% KH và 93,7% CK; năng suất ước 44,2 tạ/ha (CK 42,2 tạ/ha); sản lượng ước 150.826 tấn, bằng 101,4% KH và 98,3% CK.

- Cây trồng vụ Đông: Tổng diện tích gieo trồng đạt 4.296 ha, đạt 100,5% KH và 103,7% so CK. Đến nay đã kết thúc thời vụ gieo trồng cây ngô, khoai lang, khoai tây, các địa phương đang tiếp tục đôn đốc hướng dẫn Nhân dân làm đất, trồng gối vụ các loại rau ngắn ngày. Diện tích rau dài ngày: bắp cải, su hào, súp lơ, cà chua, đậu đỗ, cải đông dư… đang phát triển thân lá, trải lá bàng, phát triển củ, dự kiến thu hoạch cuối tháng 12, đầu tháng 1 chiếm khoảng 60% tổng diện tích rau (1.800 ha), còn lại khoảng 40% diện tích các loại rau ngắn ngày gieo liền chân. Các loại rau ngắn ngày hiện đã cho thu hoạch ước đạt 320ha, tương đương 3.520 tấn.

b) Chăn nuôi:

Sản xuất chăn nuôi trong tháng phát triển ổn định: Tổng đàn gia súc lũy kế 600.190 con, đạt 96,03% KH (625.000 con); tổng đàn gia cầm chủ yếu (gà, vịt, ngan) lũy kế 5.050 nghìn con đạt 101% KH (5.000 nghìn con); sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng đạt 7.335 tấn, lũy kế đạt 63.380 tấn, đạt 97,51% KH (65.000 tấn); diện tích mặt nước nuôi ao hồ nhỏ lũy kế thực hiện 2.275 ha, đạt 101,11% KH (2.250 ha); sản lượng thủy sản các loại lũy kế đạt 10.566 tấn, đạt 94,34% KH (11.200 tấn).

Công tác phòng, chống dịch bệnh được chủ động, tích cực triển khai thực hiện: triển khai tiêm phòng được 194.924 liều vắc xin các loại, lũy kế 2.960.300 liều, đạt 99% KH.

c) Lâm nghiệp:

Kinh tế lâm nghiệp có sự chuyển biến tích cực, thu nhập từ rừng được tăng lên; đang xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; thực hiện thu hồi rừng chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Trồng rừng tập trung: Trong tháng đã trồng 1.892,51 ha rừng, lũy kế trồng rừng 6.679,49 ha; trong đó trồng mới rừng sản xuất 5.719,72/5.450 ha, đạt 104,9% so với kế hoạch giao, trồng lại rừng 959,77 ha; bảo vệ rừng: 276.525/276.525 ha; khoanh nuôi tái sinh 4.400 ha; trồng 596.116 cây xanh phân tán, lũy kế 1.911.040 cây, đạt 95,55% KH. Khai thác gỗ: Trong tháng khai thác 13.974 m3, lũy kế khai thác 88.917 m3.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tăng cường tuần tra kiểm soát ngăn chặn tình trạng khai thác, buôn, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Tổng số vụ vi phạm trong tháng là 15 vụ; lũy kế 159 vụ. Đã xử lý trong tháng 10 vụ (xử tồn 03 vụ); lũy kế 125 vụ; chưa xử lý 34 vụ. Hình thức xử lý: Phạt tiền 10 vụ; xử lý hình sự, biện pháp khác: Không.

d) Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới:

Tiếp tục chỉ đạo điều hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 127/127 xã theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025; đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát, đánh giá hiện trạng nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025 và triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Lũy kế toàn tỉnh làm được 1.431 nhà tiêu hợp vệ sinh, 661 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, 54 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 72,3km đường hoa, 82,55 km đường điện nông thôn mới, xóa 1.075 nhà tạm.

đ) Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai được chú trọng; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với nắng nóng, mưa kèm theo lốc, sét, mưa đá có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Triển khai các hoạt động của dự án “Tăng cường năng lực cho cộng đồng địa phương về giảm thiểu rủi ro thiên tai sạt lở mái dốc”. Trong tháng, không có thiệt hại do thiên tai gây ra. Lũy kế thiệt hại từ đầu năm đến nay gần 125,5 tỷ đồng.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp:

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì tương đối ổn định. Đặc biệt vào các tháng cuối cùng của năm, các đơn vị đang tích cực đẩy mạnh sản xuất, khắc phục khó khăn để đạt được theo kế hoạch đã đề ra. Tính đến hiện tại, 70 dự án đã hoàn thành phát điện với tổng công suất lắp máy 1.109,85MW. Hệ thống cung cấp điện đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho sản xuất, sinh hoạt tại tất cả các khu vực trong tỉnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 ước đạt 3.761 tỷ đồng, bằng 99,7% so với tháng trước, tăng 11,47% so với CK 2021. Lũy kế 11 tháng ước đạt 42.530,6 tỷ đồng, bằng 92,46% KH, tăng 11,2% so CK năm 2021.

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương trong tháng 11 ước đạt 330 tỷ đồng, bằng 103,13% tháng trước. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt 3.630.3 tỷ đồng, bằng 98,12% so với KH, tăng 20,57% so với CK năm 2021.

b. Xây dựng cơ bản:

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các quy hoạch trọng điểm như: Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị du lịch Sa Pa, Quy hoạch phân khu Khu du lịch Y Tý, Quy hoạch chung hai bên dọc sông Hồng… Đôn đốc, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm: dự án Cảng hàng không Sa Pa; Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối (phần hạ tầng kết nối); Cầu Làng Giàng; Cầu Phú Thịnh,… Tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác xây dựng các cơ chế, chính sách, giao kế hoạch vốn và chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sớm giải ngân nguồn vốn này.

UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngay từ đầu năm, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm kích cầu nền kinh tế trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kết quả cụ thể: Đối với Kế hoạch vốn năm 2022 theo các Nghị quyết HĐND số 46/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, số 09/NQ-HĐND ngày 19/6/2022: 6.697 tỷ đồng (kế hoạch vốn tăng 1.049 tỷ đồng so với tháng trước). Tính đến thời điểm này (28/11/2022), giá trị giải ngân đạt 4.216/6,697 tỷ đồng, bằng 63% KH, bằng 83% KH so với Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính 03 chương trình mục tiêu quốc gia Quốc hội cho phép kéo dài thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh Lào Cai đạt 94% KH (còn lại 01% KH để đạt yêu cầu của chính phủ tại Nghị Quyết số 124/NQ-CP).

3. Thương mại, dịch vụ

a) Hoạt động thương mại:

Trong tháng, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh khá sôi động. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã được các doanh nghiệp kinh doanh thương mại khai thác và dự trữ hàng hóa, mẫu mã, chủng loại đa dạng phong phú, chất lượng đảm bảo tốt nhu cầu mua sắm tiêu dùng của Nhân dân trong tỉnh. Giá xăng dầu điều chỉnh tăng 02 lần, giảm 01 lần.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 11 ước đạt 2.987 tỷ đồng, tăng 5,9% so với tháng trước (tháng 10/2022: 2.820 tỷ đồng), tăng 21,6% so với CK (tháng 11/2021: 2.457 tỷ đồng). Lũy kế 11 tháng đầu năm đạt 29.164,7 tỷ đồng, đạt 95% so với KH (30.700 tỷ đồng), tăng 23,2% so với CK năm trước (23.676,4 tỷ đồng).

b) Xuất nhập khẩu:

Hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng giảm so với tháng trước do ngày 12/11/2022, phía Hà Khẩu phát hiện ca nhiễm Covid-19 là lái xe trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu nên phải đưa đi cách ly, đội ngũ lái xe mới thay thế chưa thích nghi được nên lượng hàng hóa thông quan chậm, trung bình chỉ đạt trên dưới 200 xe/ngày, trong đó lượng xe hàng Trung Quốc nhập khẩu giảm mạnh còn khoảng trung bình 150 xe/ngày. Lượng hàng trái cây tươi xuất khẩu sang Trung Quốc đang có xu hướng tăng (trung bình 15 xe/ngày với các loại hàng như chuối tươi, thanh long, chôm chôm, mít tươi, sầu riêng).

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 11 ước đạt 181,16 triệu USD, giảm 2,66% so với tháng 10/2022, giảm 26,63% so với CK 2021. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.992,43 triệu USD (giảm 38,39% so với CK 2021), đạt 45,28% so KH.

c) Công tác quản lý thị trường:

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm. Lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình thị trường, địa bàn và tình hình dịch bệnh, phối hợp với các lực lượng chức năng, trao đổi thông tin trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong tháng, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra: 182 lượt vụ (bằng 83,9% so với tháng 10/2022); số vụ vi phạm: 91 vụ (bằng 55,8% so với tháng 10/2022). Tổng giá trị xử lý: 449 triệu đồng (bằng 48,3%% so với tháng 10/2022). Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước: 635 triệu đồng (tăng 24% so với tháng 10/2022). Lũy kế đã kiểm tra 1.264 lượt vụ; số vụ vi phạm: 789 vụ; tổng giá trị xử lý: 8.072 triệu đồng; tổng số thu nộp ngân sách nhà nước: 4.290 triệu đồng.

d) Du lịch:

Năm 2022 hoạt động du lịch của tỉnh đang trên đà phục hồi và phát triển, tuy nhiên mùa đông không phải mùa du lịch do vậy trong tháng 11 lượng khách đến với Lào Cai tiếp tục giảm so với tháng 10. Ước tổng lượng khách tới Lào Cai tháng 11 đạt khoảng 286.000 lượt khách, giảm 20% so với tháng 10. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, giảm 21% so với tháng trước. Lũy kế năm 2022 lượng khách đến Lào Cai ước đạt 4.194.000 lượt khách, bằng 105% so với KH năm, tăng 225% so với CK; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 14.700 tỷ đồng, bằng 97% so với KH năm, tăng 254% so với CK năm 2021.

đ) Hoạt động vận tải:

Vận tải hành khách (HK) tháng 11 ước đạt 515 nghìn HK, tăng 8,81% so với CK năm trước; luân chuyển đạt 23,27 triệu HK.Km, tăng 8,14%. Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, vận tải hành khách đạt 7,09 triệu HK, tăng 43,41% so với CK; luân chuyển đạt 310,83 triệu HK.Km, tăng 28,94%.

Vận tải hàng hóa tháng 11 ước đạt 1.143 nghìn tấn, tăng 4,06% so với CK năm trước; luân chuyển đạt gần 47,07 triệu tấn.km, tăng 22,78%. Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, vận tải hàng hóa đạt 10,89 triệu tấn, tăng 18,24% so với CK năm trước; luân chuyển đạt 485,16 triệu tấn.km, tăng 30,24%.

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tháng 11 ước đạt 344,83 tỷ đồng, giảm 8,04% so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước tăng 18,21%. Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu ước đạt 3.749,73 tỷ đồng, tăng 37,88% so với CK năm trước.

4. Tài chính, tín dụng, giá cả thị trường

a) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 11/2022 ước đạt 8.950 tỷ đồng, bằng 120,5% dự toán Trung ương giao, bằng 89,5% dự toán UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 tỉnh Lào Cai, bằng 116,8% CK năm trước. Tổng thu ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 11/2022 ước đạt 18.775 tỷ đồng, bằng 151,8% dự toán Trung ương giao, bằng 91,1% dự toán điều chỉnh và bằng 120,3% CK năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 11/2022 ước đạt 12.800 tỷ đồng, bằng 109% dự toán Trung ương giao, bằng 61,5% dự toán điều chỉnh và bằng 118,4% CK năm trước.

b) Hoạt động tín dụng:

Tổng nguồn vốn tín dụng đến 30/11/2022 ước đạt: 54.300 tỷ đồng, giảm 1.756 tỷ đồng (-3,1%) so với 31/12/2021, trong đó huy động tại địa bàn ước đạt 39.350 tỷ đồng, tăng 3.746 tỷ đòng (+10,5%) so với cuối năm 2021; nguồn vốn vay trung ương, huy động ngoài địa bàn, nguồn vốn khác ước đạt: 14.950 tỷ đồng, giảm 5.502 tỷ đồng (-26,9%) so với 31/12/2021. Doanh số cho vay tháng 11 ước đạt: 6.700 tỷ đồng, bằng CK năm 2021. Doanh số thu nợ tháng 11 ước đạt 9.080 tỷ đồng, tăng 43,6% so với CK năm 2021. Dư nợ đến 30/11/2022 ước đạt: 48.700 tỷ đồng, giảm 3.140 tỷ đồng (-6%) so với 31/12/2021. Tỷ lệ nợ xấu đến 30/11/2022 ước là 1,3%, giảm 3,75 điểm phần trăm so với 31/12/2021.

c) Chỉ số giá tiêu dùng:

CPI trên địa bàn tỉnh Lào Cai tháng 11 giảm 0,15% so với tháng trước và tăng 3,50% so với cùng tháng năm trước; tính chung 11 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,80% so với bình quân CK năm 2021.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế

a) Về thu hút dự án đầu tư trong nước:

Luỹ kế đến tháng 11/2022, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 21 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 5.927 tỷ đồng.

b) Về thu hút FDI:

Đến nay Lào Cai có 27 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 688,606 triệu USD, 11 tháng đầu năm 2022 không có dự án FDI được cấp mới.

c) Về cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Trong tháng 11/2022, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 54 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc, vốn đăng ký đạt 870 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 26 doanh nghiệp; giải thể 07 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 11 doanh nghiệp.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 585 doanh nghiệp và 59 đơn vị trực thuộc, tăng 9,6% so với CK, tổng vốn đăng ký đạt 5.983 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 436 doanh nghiệp, tăng 35,3% so CK; giải thể 67 doanh nghiệp, tăng 39% so với CK; hoạt động trở lại 292 doanh nghiệp, tăng 20,2% so CK.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Trong tháng 11 năm 2022, toàn ngành Giáo dục phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục tổ chức các hoạt động tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng nhà giáo tiêu biểu các cấp; tổ chức thăm hỏi các nhà giáo lão thành, nhà giáo ưu tú, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, biểu dương gương nhà giáo tiêu biểu, người ngoài ngành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Đồng thời tổ chức thành công Lễ tuyên dương, khen thưởng nhà giáo tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2022 và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 10/11/2022.

Bên cạnh đó, tiếp tục công tác quản lý nhà nước về giáo dục: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các hoạt động dạy và học theo kế hoạch năm học 2022 - 2023. Thực hiện công tác duy trì số lượng, tình hình học sinh đi học chuyên cần cấp THCS và THPT ở vùng cao. Tổ chức bồi dưỡng đội dự tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia; chỉ đạo tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các khoản thu đầu năm học 2022 - 2023 tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Thanh tra các cơ sở giáo dục theo kế hoạch; đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.

2. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, đặc biệt các hoạt động lễ hội, tu bổ di tích, danh thắng trên địa bàn toàn tỉnh. Các hoạt động phục vụ văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện: Trong tháng 11, các đội tuyên truyền lưu động thực hiện 90 buổi, lũy kế đạt 975/975 buổi, đạt 100% KH. Hoàn thành tham gia Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực phía Bắc lần thứ I với thành tích cao. Hoạt động thư viện: cấp 252 thẻ, lũy kế 4.706/4.700 thẻ, đạt 100,1% KH giao.

Các giải thể thao trong tỉnh tiếp tục được tổ chức theo đúng KH: lũy kế đã tổ chức được 22/22 giải, đạt 100% KH giao. Trong tháng 11, các vận động viên của Lào Cai tiếp tục triển khai kế hoạch tập huấn phục vụ cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Công tác xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở tiếp tục được duy trì. Tạo nguồn vận động viên cho tuyến tỉnh cũng như bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc.

3. Y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

a) Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Tính đến ngày 19/11/2022, số ca nhiễm Covid-19 lũy kế: 186.320, số khỏi: 186.267; hiện đang điều trị: 13 ca (bệnh viện: 02, tại nhà: 11). Lũy kế tử vong do Covid-19: 40. Tổng số mẫu xét nghiệm PCR: 124.489 mẫu; kết quả: (+) tính: 12.721; Test nhanh: 701.018, trong đó dương tính: 163.084.

Tiếp tục triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổng liều vắc xin đã tiếp nhận: 2.353.264 liều, tổng liều vắc xin đã tiêm: 2.353.264 mũi, trong đó: Đối tượng từ 18 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi: 480.366 người (đạt 99,36%); mũi 3: 412.734 người (chiếm 95,93%); mũi 4: 211.311 (chiếm 96,43%). Đối tượng từ 12 - 17 tuổi được tiêm 2 mũi: 84.998 (chiếm 98,45% tổng số trẻ). Tỷ lệ tiêm mũi 2/số trẻ đủ điều kiện tiêm là: 99,12%. Đối tượng từ 5 - 11 tuổi được tiêm mũi 1: 115.242 (chiếm 97,44% tổng số trẻ có mặt); tiêm mũi 2: 93.223 trẻ (chiếm 78,82% tổng số trẻ).

b) Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số:

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số. Các bệnh truyền nhiễm lưu hành địa phương, một số bệnh như tiêu chảy, quai bị... xảy ra rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố được giám sát phát hiện, điều trị kịp thời. Công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh tháng 11: 111,65 % (tại bệnh viện: 112,93%, tại phòng khám đa khoa khu vực: 98,89%).

c) Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm:

Trong tháng 11 thực hiện kiểm tra 309 cơ sở thực phẩm, 305 cơ sở đạt (chiếm 98,7%), xử lý hành chính: 04 cơ sở. Test nhanh 683 mẫu, 681 mẫu đạt (chiếm 99,7%). Kiểm nghiệm Labo: 18 mẫu, chưa có kết quả. Cấp 38 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tiếp nhận 17 hồ sơ tự công bố. Thực hiện giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Trong tháng không xảy ra ngộ độc thực phẩm cấp tính.

4. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội

a) Công tác giải quyết việc làm mới:

Tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - giới thiệu việc làm cấp tỉnh năm 2022. Tiếp tục lựa chọn, thông báo tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố để thông tin đến người dân. Kết quả: Trong tháng, giải quyết việc làm cho 1.060 lao động, trong đó có 400 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm. Lũy kế giải quyết việc làm mới cho 14.887 người/KH 13.000 người, đạt 114,5% KH, trong đó giải quyết việc làm qua vay vốn Quỹ quốc gia: 5.205 lao động.

b) Công tác Giáo dục nghề nghiệp:

Công tác Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, đạt KH đã đề ra: Tháng 11/2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo được 1.283 người. Lũy kế đến hết 11 tháng đầu năm 2022 tuyển sinh và đào tạo được 11.808/KH 11.000 người đạt 107,3% KH.

c) Công tác giảm nghèo bền vững, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em:

Công tác giảm nghèo bền vững, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm, chú trọng; trong đó trọng điểm là triển khai các dự án thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo: Số hộ nghèo còn lại 34.588 hộ/178.586 hộ trên địa bàn, chiếm 19,37%; tỷ lệ nghèo giảm 5,83/4,5% = 129,45% KH giao, tương ứng giảm 9.767 hộ nghèo. Hộ cận nghèo còn lại 21.727 hộ/178.586 hộ, chiếm tỷ lệ 12,17% so với tổng số hộ trên địa bàn, giảm 0,77%, tương đương 1.077 hộ so năm 2021.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng. Kết quả:

- Kết quả triển khai về hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng liên quan đến dịch Covid-19: Đã có 240 đối tượng được hỗ trợ với kinh phí 167,115 triệu đồng, chính sách này có hiệu lực đến hết 31/01/2023.

- Kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: đã có 516 người lao động được hỗ trợ với kinh phí 594 triệu đồng.

5. Hoạt động Khoa học - Công nghệ

Tổ chức triển khai Kế hoạch duy trì áp dụng ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022; triển khai kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phần mềm hệ thống quản lý ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025.

Quản lý, theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và Trung ương, qua kiểm tra, theo dõi các đề tài, dự án triển khai cơ bản đúng tiến độ được duyệt; đề tài, dự án được nghiệm thu có kết quả xếp loại đạt trở lên. Hoạt động sở hữu trí tuệ được quan tâm triển khai và đạt kết quả. Quản lý tốt các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ; công tác quản lý nhà nước về công nghệ được tăng cường đẩy mạnh, đối với các dự án xin điều chỉnh dự án đầu tư về công nghệ, thiết bị được đảm bảo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện, điện tử... được thực hiện tốt. Hoạt động dịch vụ của Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm hàng hoá đã đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, doanh thu dịch vụ tháng 11/2022 đạt khoảng 200 triệu đồng, giảm 130 triệu đồng so với tháng trước.

III. Tài nguyên và Môi trường

Công tác quản lý tài nguyên môi trường trong tháng tập trung vào các hoạt động: Xây dựng dự thảo của UBND tỉnh về Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Lào Cai; rà soát, báo cáo UBND tỉnh về việc thăm dò đá tại mỏ đá Cán Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng của Hiệp hội Doanh nghiệp Phú Thọ; về việc quản lý, sử dụng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp; kết quả rà soát tổng thể hồ sơ đất đai của các dự án cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; việc quản lý, sử dụng quặng Apatit loại III tại các kho lưu của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố rà soát những bất cập trong việc triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất; việc thực hiện kê khai và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thực hiện ngân sách nhà nước...

Giải quyết kịp thời các đề nghị và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 theo Kế hoạch được phê duyệt; kiểm tra việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo quy định. Tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền các đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân.

IV. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số hoạt động

1. Quân sự - quốc phòng

Tiếp tục được củng cố và giữ vững, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ; thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, đặc biệt trước diễn biến của dịch Covid-19. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2022.

2. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn về cơ bản ổn định. Lực lượng công an là nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh các địa bàn có tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra bị động bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự; bảo vệ tốt nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, đô thị.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đẩy mạnh, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tháng 11, xảy ra 03 vụ tai nạ và va chạm giao thông đường bộ, chết 02 người, bị thương 02 người (tăng 01 vụ, 02 người bị thương, bằng số người chết so với tháng trước).

3. Hoạt động đối ngoại

Tăng cường tình hữu nghị với các địa phương có quan hệ truyền thống như tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) và nghiên cứu mở rộng quan hệ đối ngoại với các địa phương, vùng lãnh thổ nước ngoài khác của Belarus, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Lào, Campuchia… Tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

V. Xây dựng chính quyền, thông tin và truyền thông

Tham mưu trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về mô hình thí điểm chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai về trực thuộc UBND cấp huyện tại thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát; xin chủ trương kiện toàn 12 đơn vị. Ban hành quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 02 đơn vị; ban hành Quyết định quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai.

Công tác cán bộ, quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách được triển khai thực hiện hiệu quả. Xây dựng phương án giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023. Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022.

Về chuyển đổi số: Ban hành các thể chế, cơ chế chính sách trọng tâm, là cơ sở pháp lý phục vụ cho công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh như: Bộ chỉ số DTI tỉnh Lào Cai, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh đảm bảo mục tiêu về phát triển hạ tầng số theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch tắt sóng 2G. Việc triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục đạt kết quả cao (100% xã phường thị trấn có Tổ công nghệ số). Tỷ lệ hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng, duy trì vượt so với KH giao; tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ giải quyết, ký số, trả kết quả trực tuyến toàn trình vẫn còn rất thấp, chưa đạt đến 50% so với KH giao.

Công tác quản lý thông tin, báo chí kịp thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Công tác truyền thông luôn được triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền; thông tin trung thực, khách quan, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh để người dân kịp thời nắm bắt thông tin chính xác.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 167
 • Hôm nay: 6,932
 • Trong tuần: 78,225
 • Tất cả: 77,506,610