Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 2902

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản ổn định, các địa phương đang tập trung chăm sóc cây hàng năm vụ mùa và thu hoạch lúa mùa; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản được thực hiện tốt, không để dịch bệnh lớn xảy ra; tiến độ trồng rừng đảm bảo theo kế hoạch.

a) Trồng trọt:

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 10 tháng đầu năm đạt 322.102 tấn, đạt 96,84% Kế hoạch (KH) năm (332.625 tấn).

- Lúa Mùa: Diện tích lúa ruộng lũy kế 23.600 ha, đạt 100,2% KH (23.560 ha). Diện tích thu hoạch lũy kế: 23.186 ha, đạt 98,2% diện tích gieo trồng lúa 1 vụ ở vùng cao đã thu hoạch xong.

- Cây Ngô: Tổng diện tích trồng ngô lũy kế 35.148 ha, đạt 103,2% KH và 96% so với cùng kỳ (CK). Diện tích thu hoạch đạt 31.707 ha, đạt 90,2% diện tích gieo trồng và 98,7% so CK.

- Cây trồng vụ Đông: Năm 2022, tổng diện tích dự kiến thực hiện 4.275ha. Tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh ước đạt 404.561 triệu đồng, giá trị bình quân trên ha đất canh tác đạt 94,4 triệu đồng. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng 2.630 ha đạt 61,5% KH và 98,3% so CK.

b) Chăn nuôi:

Sản xuất chăn nuôi trong tháng phát triển ổn định: Tổng đàn gia súc lũy kế 599.320 con, đạt 95,89% KH (625.000 con); tổng đàn gia cầm chủ yếu (gà, vịt, ngan) lũy kế 5.054 nghìn con đạt 101,08% KH (5.000 nghìn con); sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng đạt 4.892 tấn, lũy kế đạt 58.492 tấn, đạt 89,99% KH (65.000 tấn); diện tích mặt nước nuôi ao hồ nhỏ lũy kế thực hiện 2.263 ha, đạt 100,58% KH (2.250 ha); sản lượng thủy sản các loại đạt 9.580 tấn, đạt 85,64% KH (11.200 tấn).

Công tác phòng, chống dịch bệnh được chủ động, tích cực triển khai thực hiện: triển khai tiêm phòng được 1.188.900 liều vắc xin các loại, lũy kế 2.893.600 liều, đạt 94% KH.

c) Lâm nghiệp:

Kinh tế lâm nghiệp có sự chuyển biến tích cực, thu nhập từ rừng được tăng lên; đang xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; thực hiện thu hồi rừng chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Chuẩn bị đầy đủ giống cho sản xuất trồng rừng năm 2022 đảm bảo chất lượng. Trong tháng, đã trồng 1.271,98 ha rừng, lũy kế trồng rừng 5.427,75 ha, trong đó trồng mới rừng sản xuất 4.762,12 ha/5.450 ha đạt 87,38% KH; khoanh nuôi tái sinh: 3.814,5 ha (KNTS mới 764,5/1.350 ha; KNTS chuyển tiếp 3.050/3.050 ha); trồng 255.799 cây xanh phân tán, lũy kế 1.471.341 cây, đạt 73,57% KH. Khai thác gỗ: trong tháng khai thác 11.106 m3, lũy kế khai thác 78.722 m3.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tăng cường tuần tra kiểm soát ngăn chặn tình trạng khai thác, buôn, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Tổng số vụ vi phạm trong tháng là 26 vụ; lũy kế 154 vụ.

d) Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới:

Tiếp tục chỉ đạo điều hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 127/127 xã theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025; đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát, đánh giá hiện trạng nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025 và triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Lũy kế đến tháng 10, toàn tỉnh làm được 1.172 nhà tiêu hợp vệ sinh, 563 chuồng trại gia súc, 35 mô hình nhà sạch vườn đẹp; 69,8 km đường hoa nông thôn, 80,35 km đường điện thắp sáng đường quê; thi công được 4,2 km đường giao thông nông thôn.

đ) Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai được chú trọng; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với nắng nóng, mưa kèm theo lốc, sét, mưa đá có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Triển khai các hoạt động của dự án “Tăng cường năng lực cho cộng đồng địa phương về giảm thiểu rủi ro thiên tai sạt lở mái dốc”. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 đợt mưa gây thiệt về tài sản, hoa màu, công trình; ước thiệt hại 12,4 tỷ đồng. Lũy kế thiệt hại từ đầu năm đến nay gần 125,5 tỷ đồng.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a) Sản xuất công nghiệp:

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 3.986,5 tỷ đồng, bằng 98,9% so với tháng trước, bằng 110,3% so với CK 2021. Lũy kế 10 tháng ước đạt 38.799,6 tỷ đồng, bằng 84,35% kế hoạch, tăng 11,2% so CK năm 2021.

Tính đến tháng 10/2022, trên địa bàn tỉnh, có 70 dự án đã hoàn thành phát điện với tổng công suất lắp máy 1109,85MW. Đối với thôn bản trắng, tính đến thời điểm báo cáo đã triển khai hoàn thành cấp điện cho 82/87 thôn bản trắng. Đến nay, còn lại 05 thôn chưa có điện đang tiếp tục triển khai hoàn thiện.

b) Xây dựng cơ bản:

Đôn đốc, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm: dự án Cảng hàng không Sa Pa; Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối (phần hạ tầng kết nối); Cầu Làng Giàng; Cầu Phú Thịnh,… Tích cực chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai công tác xây dựng các cơ chế, chính sách, giao kế hoạch vốn và chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sớm giải ngân nguồn vốn này.

UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngay từ đầu năm, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm kích cầu nền kinh tế trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kết quả cụ thể: Tổng KH vốn đầu tư công năm 2022 theo các Nghị quyết HĐND tỉnh là 6.697 tỷ đồng (KH vốn tăng 1.735 tỷ đồng so với CK), trong đó: vốn ngân sách Trung ương: 1.506 tỷ đồng (tăng 428 tỷ đồng so với CK); vốn ngân sách địa phương: 3.331 tỷ đồng. Đến 31/10/2022, giá trị giải ngân đạt 3.345 tỷ đồng, bằng 50% KH, bằng 65% KH Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mặt bằng chung giải ngân của cả nước (tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt 45,4% KH).

3. Thương mại, dịch vụ

a) Hoạt động thương mại:

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối sôi động. Các cơ sở kinh doanh, chợ truyền thống và các cơ sở bán lẻ trên địa bàn tỉnh hàng hóa đa dạng, phong phú, dồi dào đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, các mặt hàng nông sản do Nhân dân tự sản xuất được tiêu thụ ổn định. Thời điểm giữa tháng, do có Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các ngành dịch vụ nhà hàng, ăn uống, hoa tươi, quà tặng… tăng mạnh.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 10 ước đạt 2.219,9 tỷ đồng, bằng 100,7% so với tháng trước, tăng 22,9% so với CK. Lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 20.632,2 tỷ đồng đạt 67,2% so với KH, tăng 28,1% so với CK năm trước.         

b) Xuất nhập khẩu:

Tại các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh hoạt động thông quan hàng hóa vẫn hạn chế, chỉ phát sinh hoạt động xuất kinh doanh qua cửa khẩu phụ Bản Vược nhưng giá trị không đáng kể. Hoạt động thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường sắt vẫn diễn ra bình thường. Tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ: hàng hóa thông quan trung bình khoảng trên 300 xe/ngày, trong đó hàng xuất khẩu dao động khoảng 55 xe/ngày, hàng nhập khẩu từ 260 xe/ngày. Ngày 11/10/2022, mặt hàng sầu riêng lần đầu tiên thông quan xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Đây là mặt hàng trái cây có giá trị rất cao, hiện tại, Trung Quốc đang là thị trường có nhu cầu nhập khẩu sầu riêng rất lớn, mở ra cơ hội nâng cao nhanh kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 10 ước đạt 184,60 triệu USD, tăng 1,19% so với tháng 9/2022, giảm 40,75% so với CK 2021. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.807,35 triệu USD (giảm 40,57% so với CK 2021), đạt  41,08% so KH.

c) Công tác quản lý thị trường:

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm. Lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình thị trường, địa bàn và tình hình dịch bệnh, phối hợp với các lực lượng chức năng, trao đổi thông tin trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong tháng, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra: 217 lượt vụ; số vụ vi phạm: 163 vụ; tổng giá trị xử lý: 931triệu đồng; tổng số thu nộp ngân sách nhà nước: 512 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm kiểm tra: 1.082 lượt vụ; số vụ vi phạm: 698 vụ; tổng giá trị xử lý: 7.773 triệu đồng; tổng số thu nộp ngân sách nhà nước: 3.071 triệu đồng.

d) Du lịch:

Tháng 10 lượng khách đến với Lào Cai giảm so với tháng 9 (do đã kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên lượng khách đến tham quan, vui chơi tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh giảm).

Ước tổng lượng khách tới Lào Cai trong tháng đạt khoảng 309.435 lượt, giảm 56,8% so với tháng 9. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.141 tỷ đồng, giảm 54% so với tháng trước. Lũy kế năm 2022 lượng khách đến Lào Cai ước đạt 3.858.000 lượt khách, bằng 96% so KH, tăng 213% so CK; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 13.557 tỷ đồng, bằng 89,6% so KH, tăng 246% so CK.

đ) Hoạt động vận tải:

Vận tải hành khách (HK) tháng10 ước đạt 712 nghìn HK, tăng 54% so với CK năm trước; luân chuyển đạt 30,38 triệu HK.Km, tăng 42,42%. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, vận tải hành khách đạt 6,56 triệu HK, tăng 46,78% so với CK; luân chuyển đạt 286,9 triệu HK.Km, tăng 30,73%.

Vận tải hàng hóa tháng 10 ước đạt 1.106 nghìn tấn, giảm 0,53% so với CK năm trước; luân chuyển đạt gần 45,86 triệu tấn.km, tăng 26,14%. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, vận tải hàng hóa đạt 9,75 triệu tấn, tăng 20,15% so với CK năm trước; luân chuyển đạt 438,17 triệu tấn.km, tăng 31,11%.

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tháng 10 ước đạt 372,17 tỷ đồng, tăng 33,45% so với CK năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu ước đạt 3.402 tỷ đồng, tăng 40,12% so với CK năm trước.

4. Tài chính, tín dụng, giá cả thị trường

a) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết ngày 31/10/2022 đạt 7.806 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán Trung ương giao, bằng 78,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 113,2% CK năm trước.

Tổng thu ngân sách địa phương đến hết ngày 31/10/2022 đạt 17.306 tỷ đồng, bằng 139,9% dự toán Trung ương giao, bằng 86,1% dự toán điều chỉnh, bằng 139,7% so với CK năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến ngày 31/10/2022 là 11.333 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán Trung ương giao, bằng 55,9% dự toán điều chỉnh và bằng 115,5% CK năm trước.

b) Hoạt động tín dụng:

Tổng nguồn vốn tín dụng đến 31/10/2022 ước đạt 55.600 tỷ đồng, giảm 456 tỷ đồng (-0,8%) so với 31/12/2021, trong đó huy động tại địa bàn ước đạt 39.100 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 2021. Nguồn vay TW, HĐ ngoài địa bàn, nguồn vốn khác ước đạt 16.500 tỷ đồng, giảm 4.303 tỷ đồng (-19,3%) so với 31/12/2021. Doanh số cho vay tháng 10 ước đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 4,2% so với CK năm 2021. Doanh số thu nợ tháng 10 ước đạt 6.722 tỷ đồng, tăng 7,1% so với CK năm 2021. Dư nợ đến 31/10/2022 ước đạt 51.000 tỷ đồng, giảm 840 tỷ đồng (-1,6%) so với 31/12/2021. Tỷ lệ nợ xấu đến 31/10/2022 ước là 5%. Nếu không tính nợ xấu của 01 doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trên địa bàn đang được xem xét xử lý thì tỷ lệ nợ xấu là 1,2%. Chất lượng tín dụng trên địa bàn đảm bảo trong tầm kiểm soát.

c) Chỉ số giá tiêu dùng:

CPI trên địa bàn tỉnh Lào Cai tháng 10 giảm 0,46% so tháng trước và tăng 4,54% so với cùng tháng năm trước; tính chung 10 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,73% so với bình quân CK năm 2021.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế

a) Về thu hút dự án đầu tư trong nước:

Trong tháng 10, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 03 dự án với tổng mức đầu tư 915.893 triệu đồng, luỹ kế đến tháng 10/2022 cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 5.927 tỷ đồng.

b) Về thu hút FDI:

Đến nay Lào Cai có 29 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 688,606 triệu USD, 10 tháng đầu năm 2022 không có dự án FDI được cấp mới.

c) Về cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Trong tháng, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 57 doanh nghiệp và 08 đơn vị trực thuộc, vốn đăng ký đạt 438 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 15 doanh nghiệp; giải thể 06 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 15 doanh nghiệp.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 531 doanh nghiệp và 57 đơn vị trực thuộc, tăng 11,3% so với CK, tổng vốn đăng ký đạt 5.107 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 412 doanh nghiệp, tăng 35% so CK; giải thể 60 doanh nghiệp, tăng 42% so với CK; hoạt động trở lại 281 doanh nghiệp, tăng 26,6% so CK.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Tháng 10/2022, toàn ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; tập trung vào các hoạt động dạy và học, đặc biệt là việc dạy học chương trình đổi mới sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 6; chỉ đạo các đơn vị trường học tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các biện pháp vận động học sinh các lớp đầu cấp ra lớp và nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, đặc biệt là cấp THCS và một số trường THPT ở các huyện vùng cao; chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động dậy thêm, học thêm; các khoản thu, chi trong các nhà trường; tăng cường đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xoá mù chữ, hoạt động trung tâm hoạt động cộng đồng; nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy ngoại ngữ tại các trung tâm ngoại ngữ và liên kết giảng dạy; tăng cường công tác quản lý các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Tổ chức thành công Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2022; Hội thi giao lưu học sinh dân tộc thiểu số với chủ để “Lan tỏa sáng kiến của câu lạc bộ sáng tạo xã hội nhằm tuyên truyền về an toàn khi sử dụng internet và phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường”...

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, đặc biệt các hoạt động lễ hội, tu bổ di tích, danh thắng trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia sự kiện văn hóa toàn quốc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên đạt 08 giải: 02 giải A, 02 giải B và 04 giải C. Không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa với chủ đề “Sắc màu văn hóa người Dao đỏ Lào Cai” tại Ngày hội đã thu hút trên 2.000 lượt khách tham quan và được Ban Tổ chức cũng như nhân dân đánh giá cao về nội dung trưng bày và những sản vật địa phương mà Lào Cai mang đến giới thiệu với công chúng. Các hoạt động phục vụ văn hóa cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện: Trong tháng 10, các đội tuyên truyền lưu động thực hiện 85 buổi, lũy kế đạt 885/975 buổi, đạt 90,8% KH.

Về thể thao: Các giải thể thao trong tỉnh tiếp tục được tổ chức theo đúng KH. Lũy kế đã tổ chức được 17/22 giải, đạt 77,3% KH giao. Trong tháng 10, các vận động viên của Lào Cai tiếp tục góp mặt tại các giải thể thao mang tầm Châu lục và quốc tế: Vận động viên Phạm Như Ý tham gia Giải vô địch cờ vua trẻ Châu Á tại Bali - Indonesia đã xuất sắc cùng đồng đội đạt 02 huy chương bạc nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn, 01 huy chương đồng nội dung cờ chớp G8, góp phần cùng đội tuyển cờ vua Việt Nam giành giải Nhất toàn đoàn. Tại Giải Vô địch cử tạ Châu Á tổ chức ở Vương quốc Bahrain, tỉnh Lào Cai góp mặt 02/07 vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự giải lần này (vận động viên Quàng Thị Tâm và Hoàng Thị Duyên) và đã có một giải đấu thành công.

3. Y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Tính đến hết tháng 10/2022, toàn tỉnh phát hiện: 186.184 ca; số khỏi: 186.119; hiện đang điều trị: 65 ca (bệnh viện: 05, tại nhà: 60). Luỹ kế bệnh nhân tử vong do COVID-19: 40 ca.

Tiếp tục triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổng liều vắc xin đã tiếp nhận: 2.308.464 liều, tổng liều vắc xin đã tiêm: 2.212.683 mũi. Trong đó: Đối tượng từ 18 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi: 479.561 người (đạt 99,26%); mũi 3: 400.202 người (chiếm 93,02%); mũi 4: 164.132 (chiếm 79,16%). Đối tượng từ 12 - 17 tuổi được tiêm 2 mũi: 83.945 người (đạt 99,13%). Đối tượng từ 5 - 11 tuổi được tiêm mũi 1: 113.094 (chiếm 96,26%); tiêm mũi 2: 86.136 trẻ (73,32% trẻ).

- Quản lý chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm lưu hành địa phương, một số bệnh như tiêu chảy, quai bị... xảy ra rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố được giám sát phát hiện, điều trị kịp thời. Công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đúng kế hoạch, an toàn, không có tai biến xảy ra. Duy trì truyền thông nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh tại 99/152 xã, phường, thị trấn. 

- Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm: Duy trì tốt các hoạt động tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì thường xuyên các hoạt động kiểm tra, thẩm định, cấp chứng nhận cho cơ sở kinh doanh. Trong tháng 10 thực hiện kiểm tra 2.392 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh, 2.247 cơ sở đạt (chiếm 94%), xử lý hành chính 31 cơ sở. Trong tháng không xảy ra ngộ độc thực phẩm cấp tính.

- Công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Tổng số khám chữa bệnh trong tháng 10: 160.059; khám chữa bệnh BHYT: 73.522, trong đó người nghèo: 10.370, dân tộc thiểu số: 37.660, trẻ em dưới 6 tuổi: 12.081. Công suất sử dụng giường bệnh tháng 10: 104,6 % (tại bệnh viện: 104,47%, tại phòng khám đa khoa khu vực: 105,87%). Đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ cho Nhân dân; giá thuốc trên địa bàn tỉnh ổn định.

4. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội

- Công tác giải quyết việc làm mới: Sau khi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, công tác giải quyết việc làm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2022, giải quyết việc làm mới cho 13.827/13.000 KH, đạt 106,4%KH; ước cả năm cho 13.000 người/13.000 người, đạt 100% so KH.

- Công tác Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kế hoạch đã đề ra. Trong 10 tháng đầu năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển sinh, đào tạo được 9.850/11.000 người, đạt 89,5% KH; ước cả năm cho 11.000 người/11.000 người, đạt 100% so KH, tăng 3,5% so CK. Góp phần nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo chung lên 66,7%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28,1%.

- Công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm, chú trọng; trong đó trọng điểm là triển khai các dự án thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Qua đó, cơ bản các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, vệ sinh môi trường, thông tin và truyền thông…

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng. Kết quả:

+ Kết quả triển khai về hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng liên quan đến dịch COVID-19: đã có 235 đối tượng được hỗ trợ với kinh phí 162,955 triệu đồng.

+ Kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: đã có 516 người lao động được hỗ trợ với kinh phí 594 triệu đồng.

5. Hoạt động Khoa học - Công nghệ

Tổ chức triển khai Kế hoạch duy trì áp dụng ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022; triển khai kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phần mềm hệ thống quản lý ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025.

Quản lý, theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và Trung ương, qua kiểm tra, theo dõi các đề tài, dự án triển khai cơ bản đúng tiến độ được duyệt; đề tài, dự án được nghiệm thu có kết quả xếp loại đạt trở lên. Hoạt động sở hữu trí tuệ được quan tâm triển khai và đạt kết quả. Quản lý tốt các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ; công tác quản lý nhà nước về công nghệ được tăng cường đẩy mạnh, đối với các dự án xin điều chỉnh dự án đầu tư về công nghệ, thiết bị được đảm bảo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện, điện tử... được thực hiện tốt. Hoạt động dịch vụ của Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm hàng hoá đã đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, danh thu dịch vụ tháng 10/2022 đạt khoảng: 330 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với tháng trước.

III. Tài nguyên và Môi trường

Công tác quản lý tài nguyên môi trường trong tháng tập trung vào các hoạt động: Xây dựng dự thảo của UBND tỉnh về Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Lào Cai; Rà soát, báo cáo UBND tỉnh về việc thăm dò đá tại mỏ đá Cán Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng của Hiệp hội Doanh nghiệp Phú Thọ; về việc quản lý, sử dụng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp; kết quả rà soát tổng thể hồ sơ đất đai của các dự án cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; việc quản lý, sử dụng quặng Apatit loại III tại các kho lưu của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố rà soát những bất cập trong việc triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất; việc thực hiện kê khai và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thực hiện ngân sách nhà nước...

Giải quyết kịp thời các đề nghị và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 theo KH được phê duyệt; kiểm tra việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo quy định. Tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền các đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân.

IV. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số hoạt động

1. Quân sự - quốc phòng

Tiếp tục được củng cố và giữ vững, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ; thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, đặc biệt trước diễn biến của Dịch COVID-19. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2022.

2. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn về cơ bản ổn định. Lực lượng công an là nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh các địa bàn có tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra bị động bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự; bảo vệ tốt nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, đô thị. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đẩy mạnh, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong tháng xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông đường bộ, làm chết 02 người (giảm 07 vụ, tăng 01 người chết, 09 người bị thương so với CK tháng trước).

3. Hoạt động đối ngoại

Tăng cường tình hữu nghị với các địa phương có quan hệ truyền thống như tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) và nghiên cứu mở rộng quan hệ đối ngoại với các địa phương, vùng lãnh thổ nước ngoài khác của Belarus, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Lào, Campuchia… Tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

V. Xây dựng chính quyền, thông tin và truyền thông

Tham mưu trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương kiện toàn 03 đơn vị; báo cáo đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc tại Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng. Trình UBND tỉnh kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 04 cơ quan, đơn vị.

Công tác cán bộ, quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách được triển khai thực hiện hiệu quả. Xây dựng phương án giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023. Chuẩn bị các nội dung tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Trong tháng, đã tổ chức thành công các hoạt động ngày Chuyển đổi số: Tổ chức Hội thảo chuyển đổi số và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin tổ chức tại huyện Bảo Yên; ra mắt, vận hành Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường của thị xã Sa Pa; ra mắt và khai trương “Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lào Cai”; Việc triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục tăng cao (tăng 392 tổ so với tháng 9/2022); chú trọng công tác đào tạo cho tổ công nghệ số cộng đồng, với hơn 5.000 người tham gia; quan theo dõi mạng xã hội cho thấy Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 đã được người dân hưởng ứng cao có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến được duy trì. Công tác an toàn an ninh mạng luôn được đảm bảo, kịp thời ngăn chặn tấn công trái phép vào Trung tâm mạng thông tin của tỉnh, ngăn chặn thư rác, thư chứa mã độc vào vào hệ thống thư công vụ.

Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền; thông tin trung thực, khách quan, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh để người dân kịp thời nắm bắt thông tin chính xác.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 183
 • Hôm nay: 10,770
 • Trong tuần: 126,325
 • Tất cả: 77,554,710