Tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công
Lượt xem: 756
CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản số 853/UBND-TH ngày 26/02/2024 chỉ đạo và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Kê khai, lập phương án lập phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý

Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trong đó chú trọng đến việc quán triệt quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định.

Cập nhật, hạch toán tăng, giảm kịp thời tài sản trên sổ kế toán, phần mềm Quản lý tài sản công khi được đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển, thanh lý; triển khai thực hiện việc tổng kiểm kê tài sản công theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kịp thời báo cáo, kê khai, lập phương án lập phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện xử lý tài sản công theo đúng phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, gửi lấy ý kiến thẩm định của cơ quan tài chính, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trong đó lưu ý việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê tài sản; lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết; xác định giá cho thuê tài sản công; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết,… đảm bảo theo quy định.

Quản lý, sử dụng các thửa đất đã được giao quản lý, được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng ranh giới, sử dụng đúng mục đích đã được giao. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính đã được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện chuyển sang hình thức thuê đất đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 60 Luật Đất đai năm 2013. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính chưa được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013.

Tổ chức thanh tra đột xuất về quản lý, sử dụng tài sản công tối thiểu 03 đơn vị/năm 2024

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất trong việc quản lý, sử dụng, tổ chức xử lý, khai thác tài sản công; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh, Thanh tra chuyên ngành các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2895/UBND-TH ngày 21/6/2023 và mục 1.7, Khoản II văn bản số 134/UBND-TH ngày 09/01/2024. Trong đó, giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra đột xuất về nội dung này đối với tối thiểu 03 đơn vị trong năm 2024.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở chuyên ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các quy định về việc giao, quản lý, sử dụng tài sản công được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước để hoàn thiện quy trình, hồ sơ theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh việc giao, hạch toán theo dõi tài sản của các cơ quan, đơn vị sau khi được đầu tư, xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước trong tháng 3/2024./.

CTTĐT
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1