Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 125
CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản số 891/UBND-NLN ngày 28/02/2024 chỉ đạo các địa phương, sở, ngành liên quan tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Để công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 01/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng đến với cộng đồng dân cư sinh sống trong lưu vực sông, suối, hồ chứa, đặc biệt các hộ dân làm nghề khai thác thủy sản về các bãi đẻ, đường di cư sinh sản của các loài thủy sản để họ hiểu và thực hiện hành vi khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản đúng với quy định pháp luật.

Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản; bố trí kinh phí để duy trì hoạt động thả giống thủy sản tại các vùng nước tự nhiên trên địa bàn nhằm khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các hội, doanh nghiệp, cộng đồng ngư dân tích cực tham gia các hoạt động về thả giống phục vụ tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024.

Huy động và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đấu tranh, tố giác các hành vi sử dụng điện, chất nổ, chất độc và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản. Thống kê, rà soát, lập danh sách các đối tượng khai thác thủy sản bằng phương tiện hủy diệt để vận động, tuyên truyền, giáo dục, quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép, sử dụng điện, chất độc, chất nổ, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản; quản lý, chỉ đạo việc sản xuất sinh sản nhân tạo các loài thủy sản bản địa, loài nguy cấp, quý, hiếm, loài có giá trị kinh tế, khoa học nhằm phục hồi hệ sinh thái thủy sinh.

Hằng năm phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản để bổ sung nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái thủy sinh đóng góp chung vào mục tiêu phát triển kinh - tế xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác ngày 10/6/2022 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai về lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, huy động nguồn lực tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử tích cực tham gia thả cá phóng sinh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh.

Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thủy sản 2017, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên nguồn khoa học sự nghiệp cho nghiên cứu sinh sản nhân tạo các loài thủy sản bản địa, loài nguy cấp, quý, hiếm, loài có giá trị kinh tế, khoa học.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Công an tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sử dụng công cụ kích điện, chất nổ, ngư cụ cấm khai thác, mùa vụ cấm khai thác theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định mới của Luật Thủy sản năm 2017 hướng đến nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững./.

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1