Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung là Tổ trưởng Tổ công tác triển khai kế hoạch mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo và dạy nghề
Lượt xem: 357
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 22/2/2023 về việc thành lập Tổ công tác triển khai kế hoạch mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo và dạy nghề năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung là Tổ trưởng.

Các Tổ phó gồm: Ông Đinh Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Tổ phó thường trực; Ông Nguyễn Trọng Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Văn Nhân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Ông Trần Xuân Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Bà Dương Bích Nguyệt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Hoàng Quốc Hương - Giám đốc Sở Y tế; Ông Hoàng Quang Đạt - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai.

Thành viên Tổ công tác gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính; Ông  Hoàng Huy Hiệp - Phó Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Lê Xuân Tiến - Trưởng phòng Quản lý giá và tài sản công, Sở Tài chính; Ông Nguyễn Văn Nhất - Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh; Bà Lê Thị La - Phó Trưởng phòng Văn bản QPPL, Sở Tư pháp; Ông Cao Thanh Hải - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo; Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và Thiết bị,Trường Cao đẳng Lào Cai;  Bà Đinh Thị Hải Lý - Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và Thiết bị - Trường Cao đẳng Lào Cai; Ông Lê Anh Đức - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh.

Tổ công tác có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến tổ chức thực hiện các kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị đã được UBND tỉnh phê duyệt từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao.

Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các kế hoạch theo quy định. Đề xuất các giải pháp thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức mua sắm tài sản, trang thiết bị trên địa bàn tỉnh.

Tổ trưởng Tổ công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Tổ. Các văn bản của Tổ công tác do Tổ trưởng ký, sử dụng con dấu của UBND tỉnh. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ phó thường trực là Phó Giám đốc Sở Tài chính, giúp Tổ trưởng theo dõi, tổng hợp chung công tác của Tổ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng.

Các Tổ phó khác thực hiện theo nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công, chỉ đạo và chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1