Lào Cai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 183
CTTĐT- Nhằm phát triển ngành Dược Lào Cai đảm bảo cung ứng thuốc chủ động, kịp thời, có chất lượng cho người dân với mức chi phí hợp lý theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển dược liệu trong tỉnh. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh Lào Cai.

Theo đó, để cụ thể hóa các nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu thực tế đặt ra. Đảm bảo cung ứng chủ động, kịp thời thuốc có chất lượng, an toàn, hiệu quả với chi phí hợp lý cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, sự cố y tế công cộng và các nhu cầu cấp bách khác về thuốc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động dược lâm sàng, cảnh giác dược trên địa bàn tỉnh. Phát triển ngành Dược tỉnh Lào Cai bền vững, từng bước tiến tới hiện đại, chú trọng việc đảm bảo an ninh thuốc; từng bước phát triển công nghiệp dược liệu. Phát triển hệ thống sản xuất, phân phối, cung ứng thuốc chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và được quản lý chặt chẽ; nâng cao hiệu quả cung ứng, phân phối thuốc của doanh nghiệp.

Tỉnh Lào Cai đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Duy trì tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước/tổng số tiền sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế/năm tại Bệnh viện tuyến tỉnh ≥ 50%, Bệnh viện tuyến huyện ≥ 75%. 100% cơ sở kiểm nghiệm thuốc, cơ sở bảo quản thuốc, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh duy trì đáp ứng GPs theo quy định. Duy trì 100% cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh được kết nối liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược quốc gia; đảm bảo duy trì hoạt động 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực dược được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động sử dụng thuốc có tổ chức và triển khai các hoạt động dược lâm sàng. Phấn đấu tỷ lệ người làm công tác dược lâm sàng đạt 01 người/100 giường bệnh nội trú và 02 người/1.000 đơn thuốc được cấp phát cho bệnh nhân ngoại trú có thẻ bảo hiểm trong một ngày.

Triển khai đầy đủ, kịp thời 100% văn bản pháp luật về dược mới ban hành tới các cơ quan, đơn vị, bộ phận có liên quan.

Thực hiện quy hoạch tổng thể vùng trồng dược liệu trên địa bàn các huyện, thị xã: Bắc Hà, Bát Xát, Sa Pa, Si Ma Cai.

Đạt tỷ lệ 4,0 dược sĩ/1 vạn dân, trong đó dược sĩ được đào tạo về chuyên ngành dược lâm sàng đạt tối thiểu 20%.

Định hướng đến năm 2045: Hoàn thành xây dựng các nền tảng phát triển ngành Dược tỉnh Lào Cai về kiểm nghiệm thuốc, phân phối thuốc, công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc và cảnh giác dược đảm bảo đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu đặt ra tại Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 09/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới như sau:

Tiếp tục hoàn thiện về thể chế, pháp luật: Rà soát, góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về dược liên quan đến sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, cung ứng, phân phối, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Đóng góp ý kiến cho các bộ, ngành trong việc xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển ngành Dược Việt Nam là ngành công nghiệp mũi nhọn. Rà soát, xem xét tham mưu ban hành chính sách ưu tiên liên quan phát triển lĩnh vực Dược trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin, truyền thông: Lồng ghép nội dung tuyên truyền về phát triển ngành Dược tại địa phương; Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có uy tín của địa phương tham gia các hội nghị, hội thảo, các chương trình tọa đàm, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước về phát triển công nghiệp dược, dược liệu. Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế về phát triển, quản lý, sử dụng và chất lượng thuốc đến các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các quy định pháp luật về Dược, chính sách khuyến khích phát triển ngành Dược.Vận động các nguồn lực nhằm tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức của người hành nghề trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dược và nhận thức của người bệnh trong việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, rõ nguồn gốc và chất lượng. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”. Truyền thông về chất lượng, an toàn, hiệu quả và giá hợp lý của thuốc sản xuất trong nước, các thông tin về nguồn gốc, tác dụng của dược liệu, nhất là các dược liệu đặc hữu của Việt Nam. Tăng cường thông tin, quảng bá sản phẩm thuốc, dược liệu mang thương hiệu Quốc gia. Tăng cường thông tin, quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh liên quan tới các hoạt động về dược là cơ sở thu hút đầu tư phát triển ngành dược, dược liệu tại tỉnh.

Duy trì và từng bước phát triển hệ thống sản xuất, cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, phát triển dược liệu: Quan tâm bố trí, dành quỹ đất cho phát triển các cơ sở sản xuất thuốc phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Định kỳ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất từ các cơ sơ sản xuất thuốc trên địa bàn cả nước. Rà soát, khuyến khích việc tổ chức, hoàn thiện hệ thống cung ứng thuốc đảm bảo chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả; chú trọng phát triển hệ thống cung ứng thuốc cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho mọi người dân được hưởng các dịch vụ cung ứng thuốc, nhất là các thuốc thiết yếu, thông thường.

Khuyến khích và ưu tiên các dự án nuôi trồng, chế biến dược liệu đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái thuốc” (GACP- WHO) theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt Đề án phát triển dược liệu tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả: Triển khai có hiệu quả các hoạt động dược lâm sàng theo lộ trình tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Cải thiện chất lượng hoạt động cảnh giác dược tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở bán lẻ thuốc; tập trung nâng cao vai trò và năng lực của người dược sĩ trong thực hành tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.Triển khai các hoạt động giám sát hiệu quả, an toàn và quản lý nguy cơ liên quan đến thuốc trong quá trình lưu hành sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh. Nâng cao công tác giáo dục nhận thức và kiến thức về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho người bệnh và cộng đồng.

Nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực dược: Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về dược tại địa phương. Đảm bảo giải quyết 100% thủ tục hành chính lĩnh vực dược theo thẩm quyền đúng quy định. Nâng cấp hệ thống kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, song song với việc đào tạo nhân lực, đảm bảo duy trì tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” (GLP). Tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thuốc, dược liệu lưu hành trên thị trường. Quản lý chặt chẽ chất lượng thuốc; kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với các thuốc giả, thuốc kém chất lượng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra và kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh dược nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương và tăng cường sự tuân thủ pháp luật về dược.

CTTĐT

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1