Điều chỉnh, bổ sung 11 hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 298
CTTĐT - Tại Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành, 11 hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch sẽ được điều chỉnh, bổ sung để triển khai thực hiện trong năm 2024.

Theo đó điều chỉnh giảm không thực hiện 04 hoạt động:

(1) Tổ chức Tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lào Cai tại Hà Nội.

(2) Tổ chức Tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lào Cai tại Đà Nẵng.

(3) Tổ chức Hội chợ giới thiệu, phát triển sản phẩm dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lào Cai.

(4) Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2024.

Đồng thời điều chỉnh, bổ sung 07 hoạt động xúc tiến thương mại gồm:

(1) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển sản phẩm bản địa của tỉnh Lào Cai (sản phẩm nước tắm, nước ngâm chân…). Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công Thương); thực hiện trong quý III/2024.

(2) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển sản phẩm dược liệu (cây tía tô, đài bi…). Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công Thương); thực hiện trong quý III/2024.

(3) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển sản phẩm thổ cẩm của tỉnh Lào Cai. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công Thương); thực hiện trong quý III/2024.

(4) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển sản phẩm quế của tỉnh Lào Cai. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công Thương); thực hiện trong quý III/2024.

(5) Tổ chức Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công Thương); thực hiện trong quý III/2024.

(6) Tổ chức Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS & MN của tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Thắng. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công Thương); thực hiện trong quý IV/2024.

(7) Tham gia Hội chợ Quốc tế sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ ASEAN Việt Nam tại Hà Nội. Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện trong quý IV/2024.

anh tin bai

Một trong những hoạt động xúc tiến thương mại tổ chức tại tỉnh Lào Cai.

Trước đó, theo Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 12/3/2024, trong năm 2024, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai 69 hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch. Trong đó 20 hoạt động tuyên truyền, quảng bá; 31 hoạt động xúc tiến trong nước; 06 hoạt động xúc tiến tại nước ngoài; 04 hoạt động đào tạo tập huấn và 08 hoạt động liên quan đến xúc tiến./.

Thanh Huyền
 • PS ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀO CAI 2024
  (25/06/2024)
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
1 2 3 4 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1