Giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 154
CTTĐT - Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 30/KH-BCĐ ngày 22/01/2024 giám sát, đánh giá Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2024 nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập và hướng dẫn, đôn đốc đảm bảo yêu cầu về tiến độ, thời gian, việc chấp hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình...

Theo Kế hoạch, đối tượng giám sát, đánh giá là cơ quan thường trực Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phụ trách nội dung thành phần, chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, các chương trình chuyên đề; chủ đầu tư thực hiện mô hình thí điểm, dự án từ nguồn ngân sách trực tiếp của Chương trình; các cơ quan, đơn vị, địa phương và đối tượng tham gia thực hiện Chương trình; các tổ chức, các nhân khác có liên quan.

anh tin bai

Đến nay, toàn tỉnh có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đoàn giám sát Chương trình được thành lập gồm các thành phần: Đại diện Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh làm Trưởng đoàn; đại diện cơ quan thường trực Chương trình làm Phó Trưởng đoàn; đại điện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và một số thành phần khác do cơ quan thường trực đề xuất.

Việc giám sát Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2024 thực hiện theo hình thức giám sát trực tiếp tại thực địa đối với các công trình, dự án, khảo sát cơ bản đối với các mô hình phát triển sản xuất,... và đối chiếu, kiểm tra hồ sơ liên quan được triển khai trực tiếp tại UBND huyện, UBND xã, thôn, bản trong kế hoạch giám sát. Nội dung giám sát Chương trình gồm: (1) Tình hình triển khai thực hiện Chương trình; (2) Việc duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã, các huyện, thị xã, thành phố đã đạt chuẩn; (3) Tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí tại các xã đăng ký hoàn thành xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024 - 2025; (4) Tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn Chương trình, dự toán ngân sách nhà nước; (5) Vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện các cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có).

Công tác đánh giá tiến độ thực hiện, kết quả thực hiện các nội dung thành phần, các chương trình chuyên đề của Chương trình được thực hiện định kỳ (6 tháng, 01 năm) với các nội dung: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình; (2) Việc chấp hành và thực hiện Quy chế hoạt động; công tác sơ kết, tổng kết theo Quy chế; công tác đánh giá, phân xếp loại thành viên hằng năm (3) Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn; (4) Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch hằng năm, giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao; (5) Tồn tại, vướng mắc phát sinh và nguyên nhân; (6) Phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Mẫu báo cáo đánh giá Chương trình thực hiện theo Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1