Người có uy tín góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại Si Ma Cai
Lượt xem: 1073
CTTĐT - Trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào các dân tộc huyện Si Ma Cai đã đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động người dân tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thông qua các phong trào thi đua, các mô hình thiết thực, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Si Ma Cai đã phát huy được vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Ông Lồ Xuân Chô, Trưởng phòng Dân tộc huyện Si Ma Cai cho biết: Đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Si Ma Cai, đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Nhân dân. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, mở đường giao thông, hiến đất, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, thôn bản

Thông qua đội ngũ người có uy tín, cấp ủy, chính quyền, các xã, thị trấn trong huyện cũng đã đưa đội ngũ người có uy tín vào xây dựng các mô hình điểm về ANTT tại địa phương. Thông qua các dòng họ, lấy đội ngũ người có uy tín đồng thời làm trưởng các dòng họ, lấy họ làm nòng cốt để bảo ban con cháu trong dòng họ, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự tại các thôn bản. 

Xác định rõ vai trò, vị trí tầm quan trọng của người có uy tín trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng Công an các xã đã tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể và lực lượng Công an xã phát huy vai trò những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, để cùng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Những năm qua, huyện Si Ma Cai cũng đã thực hiện tốt việc động viên, khen thưởng kịp thời những người có uy tín, tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để họ phát huy vai trò của mình trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Để những người có uy tín trở thành trung tâm đoàn kết đồng bào dân tộc thiểu số, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi ông Giàng Seo Ký, Bí thư đảng ủy xã Thào Chư Phìn cho biết: Đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng luôn là lực lượng nòng cốt, trong công tác tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước đến với người dân, họ còn là cầu nối phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân đến với Đảng, chính quyền. Những cánh tay nối dài này đã giúp cho hệ thống chính trị ở cơ sở có sự chỉ đạo điều hành sát với tình hình thực tế, mong mỏi của người dân. Đánh giá về những đóng góp của những người có uy tín trong cộng đồng, ông Giàng Seo Ký, Bí thư đảng ủy xã Thào Chư Phìn cho biết thêm: Nhờ có đội ngũ người có uy tín, mà công tác an ninh trật tự ở thôn bản giảm rõ rệt. Họ là lực lượng tích cực tham gia vào công tác hòa giải, ngay tại cơ sở. Từ đó góp phần giữ gìn cho thôn bản bình yên, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

anh tin bai

Người có uy tín trò chuyện, động viên hộ dân làm kinh tế.

Ông Vàng Văn Chớ, thôn Hố Sáo Chải, xã Thào Chư Phìn là một trong số những người có uy tín trong thôn từ nhiều năm nay, được người dân quý trọng. Với vai trò và sự uy tín của mình, ông Chớ đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.

Dù tuổi đã cao, song ông đã luôn dành thời gian dảnh rỗi, tuyên truyền vận động bà con hiểu rõ về vai trò của quần chúng nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, từ đó, góp phần xây dựng nông thôn mới. Bằng uy tín của mình ông đã làm tốt công tác hòa giải, hướng dẫn, vận động nhân dân ở thôn bản, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự xã hội, phát động phong trào quần chúng và các phong trào thi đua theo cách làm riêng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình. Nói về những công việc mình đã làm trong thời gian qua ông Vàng Văn Chớ, thôn Hố Sáo Chải, xã Thào Chư Phìn ngại ngùng bày tỏ: Là người có uy tín trong thôn, trong dòng họ, bản thân tôi luôn tích cực bảo ban con cháu trong dòng họ của mình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Không mắc phải các tai tệ nạn xã hội, từ đó mới có thể tuyên truyền vận động người dân trong thôn nghe theo. Bản thân tôi cũng phải là người luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của thôn, của xã, tích cực làm ăn phát triển kinh tế, góp công, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hiến đất làm đường GTNT, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn An ninh trật tự tại thôn bản, góp phần xây dựng thôn bản bình yên.

anh tin bai

Tuyên truyền, vận động Nhân dân đảm bảo an ninh trât tự trên địa bàn

Những năm qua, nhờ phát huy tốt vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, nên xã Thào Chư Phìn đã huy động được sức mạnh toàn dân, trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới. Nói về nhưng người có uy tin tại thôn, Anh Sùng Seo Xóa, người dân thôn Hố Sáo Chải xã Thào Chư Phìn cho chúng tôi biết. Ông chớ là người có uy tín ở thôn chúng tôi, ông là một trong những người có uy tín nhiệt tình, có trách nhiệm với nhân dân, ông là người có tiếng nói rất quan trọng trọng thôn bản của chúng tôi. Ông thường xuyên bảo ban chúng tôi cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt ông còn thường xuyên nhắc nhở bảo ban chúng tôi chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương nơi cư trú, giữ gìn an ninh trật tự tại thôn bản. Ông là người được người dân chúng tôi, tin yêu, nể phục

Những việc làm thiết thực của họ ở các lĩnh vực nói chung, trong đó có phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội luôn là yếu tố quan trọng, góp phần trực tiếp vào giữ gìn an ninh chính trị, an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.

Thanh Nhàn
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1