Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 9/2022
Lượt xem: 295

CTTĐT - Tỉnh ủy vừa có văn bản số 1266-CV/TU ngày 28/9/2022 về việc thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 9/2022.

Thực hiện Quy chế số 14-QC/TU, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; sau khi xem xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 29/9/2022 (thứ Năm).

2. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy:

- Tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân tại các Phiên tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện trước tháng 9/2022; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trong ngày 28/9/2022.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, có mặt tại buổi tiếp để tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện việc tiếp dân theo quy định.

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử đại diện tham dự tiếp công dân bảo đảm về thời gian, địa điểm, thành phần (như kính gửi). Riêng UBND các huyện, thị xã tham dự tiếp công dân theo hình thức trực tuyến.
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1