Điều chỉnh thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng tháng 02/2024
Lượt xem: 175
CTTĐT - Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản số 2303-CV/TU, ngày 21/02/2023 về việc điều chỉnh thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng tháng 02/2024.

Văn bản nêu rõ: Ngày 22/01/2024, Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 3273-TB/TU về Lịch tiếp công dân năm 2024 của Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hằng tháng.

Do ngày 25/02/2024 trùng vào ngày nghỉ, Tỉnh ủy điều chỉnh thời gian tổ chức Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024 nêu trên sang ngày 23/02/2024 (thứ Sáu); các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 3273-TB/TU.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ biết và tổ chức thực hiện./.     
CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1