Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 8/2023
Lượt xem: 410
CTTĐT - Thường trực Tỉnh ủy vừa ban hành công văn số 1964-CV/TU ngày 30/8/2023 về việc thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 8/2023.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Quy chế số 14-QC/TU, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; sau khi xem xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 31/8/2023 (thứ Năm).

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy:

Tổng hợp, báo cáo tiến độ giải quyết đối với những nội dung công dân còn có ý kiến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại các Phiên tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện trước tháng 8/2023; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trong ngày 30/8/2023.

(Lưu ý: Báo cáo cần phân tích, đánh giá kết quả xem xét, xử lý, giải quyết của các cơ quan, đơn vị liên quan. Từ đó, đề xuất việc tiếp công dân; nội dung chỉ đạo để giải quyết dứt điểm kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân).

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Công an tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Sở TN&MT; Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ban Tiếp công dân tỉnh. chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện việc tiếp dân theo quy định.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị cử đại diện tham dự tiếp công dân bảo đảm về thời gian, địa điểm, thành phần. Riêng UBND các huyện, thị xã tham dự tiếp công dân theo hình thức trực tuyến.

Giao Ban Tiếp công dân tỉnh cử đại diện phối hợp cùng Ban Nội chính Tỉnh ủy trong quá trình tiếp nhận, phân loại nội dung đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1