Nghiệm thu 02 Đề tài, Dự án NCKH đã hết thời gian thực hiện (năm 2017)
Lượt xem: 5963

1. Nghiệm thu Báo cáo kết quả Đề tài: Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về tài nguyên du lịch nhân văn trên địa bàn huyện Sa Pa

Nguồn kinh phí: Đề tài không sử dụng kinh phí SNKH

Chủ nhiệm đề tài: Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Học viện hành chính quốc gia

Cơ quan thực hiện: do UBND huyện Sa Pa

Chủ tịch Hội đồng kết luận: Kết quả Đề tài đã bám sát mục tiêu theo thuyết minh đề cương được duyệt, đã có sự kết hợp giữa chính quyền địa phương và các nhà khoa học... Tuy nhiên để cho báo cáo hoàn thiện hơn, yêu cầu Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm Đề tài chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá: Đạt.

2. Nghiệm thu Báo cáo kết quả Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua công nghệ thông tin tại  Ban Tiếp công dân tỉnh và Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố.

Chủ nhiệm đề tài: Đồng chí Vương Trinh Quốc - Chánh Văn phòng và đồng chí Bùi Văn Thìn - Phó Chánh văn phòng làm chủ nhiệm đề tài

Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề tài đáp ứng nhu cầu lớn, thiết thực, các bước xử lý trả lời nhu cầu trên nền tảng công nghệ Web... Tuy nhiên để cho báo cáo hoàn thiện hơn, yêu cầu Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm Đề tài chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá đạt: Xuất sắc.


 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1