Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên phạm vi toàn quốc và trên địa bàn tỉnh năm 2022
Lượt xem: 540
CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 công nhận cho các cá nhân là tác giả, đồng tác giả sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng toàn quốc và trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó 01 sáng kiến được công nhận đạt hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng toàn quốc và 30 sáng kiến được công nhận đạt hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Sáng kiến đạt hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn quốc

1. Sáng kiến: Đổi mới công tác Đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai trong tình hình mới.

- Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai: Tác giả sáng kiến.

Sáng kiến đạt hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh

1. Sáng kiến: Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Ông Lý Văn Hải, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

- Bà Nguyễn Thị Thêu, Phó trưởng phòng Tham mưu công tác Cải cách tư pháp - Tổng hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

2. Sáng kiến: Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025.

- Ông Phạm Toàn Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tác giả sáng kiến.

- Ông Mai Thế Hùng, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

3. Sáng kiến: Đổi mới cách thức, tăng cường và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

- Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

- ÔNG Đỗ Đức Liệu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

4. Sáng kiến: Giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: Đồng tác giả sáng kiến.

- Ông Ngô Hữu Quý, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

5. Sáng kiến: Xây dựng, ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Ông Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

- Ông Nguyễn Văn Chuyên, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

6. Sáng kiến: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ: Đồng tác giả sáng kiến.

- Ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng Cải cách hành chính và Quản lý văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ: Đồng tác giả sáng kiến.

7. Sáng kiến: Xây dựng phần mềm chia sẻ sáng kiến chế tạo thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học cho các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học cấp Trung học phổ thông.

- Bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Tác giả sáng kiến.

- Ông Nguyễn Minh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Đồng tác giả sáng kiến.

8. Giải pháp bảo tồn, phát huy di sản văn hoá vật thể gắn với du lịch thăm quan vườn cây ăn quả ôn đới tại xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

- Ông Hoàng Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai: Tác giả sáng kiến.

9. Sáng kiến: Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

- Ông Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

- Ông Phạm Thành Long, Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

10. Sáng kiến: Giải pháp xác định cụ thể tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Ông Bùi Khánh Linh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Đồng tác giả sáng kiến.

- Ông Đinh Văn Hậu, Phó trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

11. Sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Ông Vũ Văn Bình, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

- Ông Hoàng Văn Huy, Chuyên viên phòng Tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

12. Sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh đến Tỉnh ủy.

- Ông Nguyễn Văn Nhân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh: Đồng tác giả sáng kiến.

- Bà Ma Ngọc Thuý, Trưởng phòng Tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy: Đồng tác giả sáng kiến.

13. Sáng kiến: Giải pháp chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cho học sinh, học viên lớp 12 tỉnh Lào Cai năm học 2021 - 2022.

- Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Đồng tác giả sáng kiến

- Ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo: Đồng tác giả sáng kiến.

14. Sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác biệt phái, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Ông Ngô Hữu Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Đồng tác giả sáng kiến.

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên, Chuyên viên phòng Công chức Viên chức, Sở Nội vụ: Đồng tác giả sáng kiến.

15. Sáng kiến: Giải pháp đổi mới quy trình thẩm định và trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Bà Nguyễn Thị Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Đồng tác giả sáng kiến.

- Ông Nguyễn Trí Toàn, Trưởng phòng nghiệp vụ 2, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Đồng tác giả sáng kiến.

16. Sáng kiến: Đào tạo nghề theo địa chỉ.

- Ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

- Bà Vũ Tuyết Nhung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Lào Cai: Tác giả sáng kiến.

17. Sáng kiến: Giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy địa phương với Bộ đội Biên phòng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

- Ông Trần Huy Toàn, Trưởng phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Tác giả sáng kiến.

- Ông Vũ Đức Mạnh, Chuyên viên phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Đồng tác giả sáng kiến.

18. Sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Lào Cai.

- Ông Nguyễn Duy Tuyến, Trưởng phòng Tư pháp, UBND thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

- Bà Nguyễn Thị Thủy, Chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

19. Sáng kiến: Các biện pháp quản lý chỉ đạo thực hiện khung năng lực “Xây dựng hình ảnh học sinh thành phố Lào Cai Văn minh - hội nhập - công dân số” trên địa bàn các trường Tiểu học.

- Bà Trần Thị Thuỳ Dung, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai: Tác giả sáng kiến.

20. Sáng kiến: Giải pháp cơ bản đẩy mạnh quá trình phục hồi và phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai.

- Ông Phạm Tuấn Cường, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

- Ông Nguyễn Trọng Đoan - Bí thư Đảng ủy phường Kim Tân, thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến

21. Sáng kiến: Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Ông Trần Văn Cường, Phó trưởng phòng Công chức Viên chức, Sở Nội vụ: Đồng tác giả sáng kiến.

- Ông Nguyễn Đình Du, Chuyên viên phòng Công chức Viên chức, Sở Nội vụ: Đồng tác giả sáng kiến.

22. Sáng kiến: Giải pháp phát triển khả năng sử dụng Tiếng Anh cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn Lào Cai.

- Bà Phạm Thị Tuyết Thanh, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

- Bà Phạm Thị Nguyệt Quế, Giáo viên trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

23. Sáng kiến: Tài liệu giáo dục STEM lớp 2.

- Bà Bùi Thị Việt Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

- Ông Phạm Trọng Hữu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Hoà, thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

24. Sáng kiến: Tài liệu giáo dục STEM lớp 3

- Bà Trần Thị Minh Chung, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bắc Cường, thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

- Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

25. Sáng kiến: Tài liệu giáo dục STEM lớp 4

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

- Bà Phạm Thị Thơm, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Lào Cai: Đồng tác giả sáng kiến.

26. Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao kỹ năng làm bài nghị luận văn học cho học sinh thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn tại Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát.

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan: Tác giả sáng kiến.

27. Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý cấp THCS ở trường PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn.

- Bà Quản Thị Tâm, Giáo viên trường PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn: Tác giả sáng kiến.

28. Sáng kiến: Sử dụng linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm làm tăng hiệu quả các giờ học Tiếng Anh tại trường THPT số 1 thị xã Sa Pa.

- Bà Nguyễn Thị Ánh Dương, Giáo viên trường THPT số 1 thị xã Sa Pa: Tác giả sáng kiến

29. Sáng kiến: Giải pháp hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng đạt kết quả cao tại trường Tiểu học số 1 xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

- Bà Hoàng Thị Thủy, Giáo viên trường Tiểu học số 1 xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai: Tác giả sáng kiến

30. Sáng kiến: Giải pháp nâng cao chất lượng làm bài lí luận văn học dạng đề mở cho học sinh giỏi môn Ngữ Văn THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Bà Nguyễn Thanh Vân, Giáo viên Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai: Tác giả sáng kiến./

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1