Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4288

STT

Họ tên

Chức vụ

Cơ quan

Số điện thoại

Thư điện tử

Cá nhân

Cơ quan

1

Phan Quốc Nghĩa

Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

0888289289

02143850988

pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn

2

Vũ Hùng Dũng

Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

0889289289

02143828399

vhdung-stttt@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Chí Thức

Chánh Văn phòng

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

0903499879

02143842476

ncthuc-hdnd@laocai.gov.vn

4

Vũ Văn Tuấn

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

0919710979

02143820188

vvtuan-skhcn@laocai.gov.vn

5

Dương Bích Nguyệt

Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

0214.3655888

dbnguyet-sgddt@laocai.edu.vn

6

Hồ Cao Khải

Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi Trường

0913.588.591

hckhai-stnmt@laocai.gov.vn

7

Hà Văn Thắng

Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0913287015

hvthang-svhttdl@laocai.gov.vn

8

Phan Trung Bá

Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0913360028

ptba-skhdt@laocai.gov.vn

9

Ngô Đức Ảnh

Giám đốc

Sở Tài chính

0913287279

02143660669

ndanh-stc@laocai.gov.vn

10

Hoàng Quốc Hương

Giám đốc

Sở Y tế

0214.3.824.705

hqhuong-syt@laocai.gov.vn

11

Lê Ngọc Quỳnh

Giám đốc

Sở Tư pháp

02143820809

lnquynh-stp@laocai.gov.vn

12

Hoàng Chí Hiền

Giám đốc

Sở Công thương

0913360193

0214.3820172

hchien-sct@laocai.gov.vn

13

Phạm Thanh Quang

Giám đốc

Sở Ngoại vụ

         0354689879    

0214.3840017

ptquang-sngv@laocai.gov.vn

14

Nguyễn Văn Minh

Giám đốc

Sở Nội vụ

01699283377

0214.3847289

nvminh-snv@laocai.gov.vn

15

Đinh Thị Hưng

Giám đốc

Sở Lao động, TB&XH

0918 901 368

02143820021

dthung-sldtbxh@laocai.gov.vn

16

Đỗ Văn Duy

Giám đốc

Sở Nông nghiệp & PTNT

02143.827034

dvduy-snnptnt@laocai.gov.vn

17

Nguyễn Thị Hải Anh

Quyền Giám đốc

Đài Phát thanh-TH tỉnh

0912881027

02143824603

nthanh-dptth@laocai.gov.vn

18

Nguyễn Quốc Huy

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng

02143820061

nqhuy- sgtvtxd@laocai.gov.vn

19

Nguyễn Ngọc Khải

Trưởng ban

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai

0913359983

02143830202

nnkhai-bqlkkt@laocai.gov.vn

20

Đàm Quang Vinh

Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

02143820023

21

Nông Đức Ngọc

Trưởng Ban

Ban Dân tộc tỉnh

0966377168

02143824912

ndngoc-bdt@laocai.gov.vn

22

Đinh Văn Đăng

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bắc Hà

02143880230

dvdang-bacha@laocai.gov.vn

23

Ngô Minh Quế

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bảo Thắng

nminhque-baothang@laocai.gov.vn

24

Hoàng Văn Dương

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Si Ma Cai

02143796016

hvduong-simacai@laocai.gov.vn

25

Tô Ngọc Liễn

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bảo Yên

0977.883.883

tnlien-baoyen@laocai.gov.vn

26

 Phí Công Hoan

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Văn Bàn

02143882123

pchoan-vanban@laocai.gov.vn

27

Lê Ngọc Dương

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Mường Khương

0888500999

02143774777

lnduong-muongkhuong@laocai.gov.vn

28

Nguyễn Quang Bình

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bát Xát

nqbinh-batxat@laocai.gov.vn

29

Vương Trinh Quốc

Chủ tịch UBND thị xã

UBND thị xã Sa Pa

02143871445

vtquoc-sapa@laocai.gov.vn

30

Hoàng Đăng Khoa

Chủ tịch UBND thành phố

UBND thành phố Lào Cai

0913030531

02143820067

hdkhoa-tplaocai@laocai.gov.vn

31

Nguyễn Hữu Hạnh

Giám đốc

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

01635188988

02143872866

nhhanh-vqghl@laocai.gov.vn

32

Vũ Viết Trường

Cục trưởng

Cục Thống kê Lào Cai

0966867666

02143820234

vvtruong@gso.gov.vn

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1