Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4668

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Phan Quốc Nghĩa

Chánh Văn phòng – VP UBND tỉnh Lào Cai – (Người phát ngôn của UBND tỉnh Lào Cai)

02143841010

0888289289

pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn

2

Vũ Hùng Dũng

Giám đốc - Sở Thông tin và Truyền thông

0889289289

02143828399

vhdung-stttt@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Văn Chính

Chánh Văn phòng - Đoàn BQH & HĐND tỉnh

02143842476

 nvchinh-hdnd@laocai.gov.vn

4

Bùi Khắc Hiền

Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ

0913099627 02143820188

bkhien-skhcn@laocai.gov.vn

5

Dương Bích Nguyệt

Giám đốc - Sở Giáo dục và Đào tạo

0915351775

0214 3655888

dbnguyet-sggdt@laocai.gov.vn

6

Hồ Cao Khải

Giám đốc - Sở Tài nguyên và Môi Trường

0913588591

hckhai-stnmt@laocai.gov.vn

7

Đinh Minh Hà

Giám đốc - Sở Văn hóa và Thể thao

0915480189

dmha-svhtt@laocai.gov.vn

 

8

Hà Văn Thắng

Giám đốc - Sở Du lịch

0913287015

hvthang-sdl@laocai.gov.vn

9

Phan Trung Bá

Giám đốc - Sở Kế hoạch và Đầu tư

0913360 028

ptba-skhdt@laocai.gov.vn

10

Ngô Đức Ảnh

Giám đốc - Sở Tài chính

0913287279

02143660669

ndanh-stc@laocai.gov.vn

11

Hoàng Quốc Hương

Giám đốc - Sở Y tế

0912857203

02143824705

hqhuong-syt@laocai.gov.vn

12

Lê Ngọc Quỳnh

Giám đốc - Sở Tư pháp

0919992466

02143820809

lnquynh-stp@laocai.gov.vn

13

Hoàng Chí Hiền

Giám đốc - Sở Công Thương

0913360193

02143820172

hchien-sct@laocai.gov.vn

14

Phạm Thanh Quang

Giám đốc - Sở Ngoại vụ

0354689879

02143840017

ptquang-sngv@laocai.gov.vn

15

Nguyễn Văn Minh

Giám đốc - Sở Nội vụ

0913287787

02143847289

nvminh-snv@laocai.gov.vn

16

Nguyễn Thị Hải Anh

Giám đốc - Sở Lao động - TB&XH

 

02143820021

nthanh-sldtbxh@laocai.gov.vn

17

Đỗ Văn Duy

Giám đốc - Sở Nông nghiệp & PTNT

0902144569

dvduy-snnptnt@laocai.gov.vn

18

Lê Trường Giang

Giám đốc - Đài Phát thanh - TH tỉnh

0961989666

ltgiang-dptth@laocai.gov.vn

19

Nguyễn Quốc Huy

Giám đốc - Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

0917691868

02143820064

nqhuy-sgtvtxd@laocai.gov.vn

20

Vương Trinh Quốc

Trưởng Ban - Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai

0911469389

Vtquoc-bqlkkt@laocai.gov.vn

21

Lưu Hồng Quảng

Giám đốc - Công an tỉnh

0692449130

lhquang@laocai.gov.vn

22

Nguyễn Trọng Ngữ

Chính ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

0976124969

ngunguyet1966@gmail.com

23

Nguyễn Thành Sinh

Chánh Thanh tra - Thanh tra tỉnh

02143820023

ntsinh-ttt@laocai.gov.vn

24

Nông Đức Ngọc

Trưởng Ban - Ban Dân tộc tỉnh

0966377168

02143824912

ndngoc-bdt@laocai.gov.vn

25

Đinh Văn Đăng

Chủ tịch - UBND huyện Bắc Hà

02143880230

dvdang-bacha@laocai.gov.vn

26

Ngô Minh Quế

Chủ tịch - UBND huyện Bảo Thắng

 

nmque-baothang@laocai.gov.vn

27

Hoàng Văn Dương

Chủ tịch -UBND huyện Si Ma Cai

0978494396

02143796016

hvduong-simacai@laocai.gov.vn

28

Trần Trọng Thông

Chủ tịch – UBND huyện Bảo Yên

0948120241

ttthong-baoyen@laocai.gov.vn

 

29

Tô Ngọc Liễn

Chủ tịch - UBND thị xã Sa Pa

0977883883

tnlien-sapa@laocai.gov.vn

30

Vũ Hồng Phương

Chủ tịch - UBND huyện Văn Bàn

0982500898

02143882123

vhphuong-vanban@laocai.gov.vn

31

Hoàng Trường Minh

Quyền Chủ tịch - UBND huyện Mường Khương

 

htminh-muongkhuong@laocai.gov.vn

32

Nguyễn Quang Bình

Chủ tịch - UBND huyện Bát Xát

0913287273

nqbinh-batxat@laocai.gov.vn

33

Hoàng Đăng Khoa

Chủ tịch - UBND thành phố Lào Cai

0913030531

02143820067

hdkhoa-laocai@laocai.gov.vn

34

Nguyễn Hữu Hạnh

Giám đốc - Vườn Quốc gia Hoàng Liên

0335188988

02143872866

nhhanh-vqghl@laocai.gov.vn

35

Nguyễn Việt Quang

Cục trưởng - Cục hải quan tỉnh

02143823760

0983289409

quangnvl@customs.gov.vn

36

Phạm Văn Đăng

Giám đốc - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

0986477999

02143858199

phamdangtl

@gmail.com

37

Dương Hùng Yên

Viện trưởng - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

0912205002

dhyen_laocai@vks.gov.vn

38

Vũ Trọng Cường

Giám đốc - Kho bạc nhà nước Lào Cai

0912157911

cuongvt@vst.gov.vn

39

Phùng Đắc Hưng

Cục trưởng - Cục Thống kê tỉnh Lào Cai

0986243875

pdhungvph@gso.gov.vn

40

Trương Mạnh Hùng

Chủ tịch - Liên minh HTX tỉnh Lào Cai

0904736666

hungtm@vca.org.vn


CTTĐT
 • PS ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀO CAI 2024
  (25/06/2024)
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
1 2 3 4 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1