Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 8026

STT

Họ tên

Chức vụ

Cơ quan

Số điện thoại

Thư điện tử

 

 

 

 

Cá nhân

Cơ quan

 

1

Hoàng Chí Hiền

Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

0888289289

02143850988

hchien-ubnd@laocai.gov.vn

2

Vũ Hùng Dũng

Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

0889289289

02143828399

vhdung-stttt@laocai.gov.vn

3

 

Chánh Văn phòng

Hội Đồng nhân dân tỉnh

0982949675

02143842476

ndhoa-hdnd@laocai.gov.vn

4

Vũ Văn Tuấn

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

0919710979

02143820188

vvtuan-skhcn@laocai.gov.vn

5

Nguyễn Anh Ninh

Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

0943120999

02143841595

ninhna@laocai.edu.vn

6

Đỗ Văn Duy

Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi Trường

0911.658.866

 

dvduy-stnmt@laocai.gov.vn

7

Hà Văn Thắng

Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0913287015

 

hvthang-svhttdl@laocai.gov.vn

8

Phan Trung Bá

Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0913360028

 

ptba-skhdt@laocai.gov.vn

9

Ngô Đức Ảnh

Giám đốc

Sở Tài chính

0913287279

02143660669

ndanh-stc@laocai.gov.vn

10

Hoàng Quốc Hương

Giám đốc

Sở Y tế

 

0214.3.824.705

hqhuong-syt@laocai.gov.vn

11

Lê Ngọc Quỳnh

Giám đốc

Sở Tư pháp

 

02143820809

lnquynh-stp@laocai.gov.vn

12

Đỗ Trường Giang

Giám đốc

Sở Công thương

0913287452

02143820172

dtgiang-sct@laocai.gov.vn

13

Vũ Văn Cài

Giám đốc

Sở Ngoại vụ

              0912078746

02143840017

vvcai-sngv@laocai.gov.vn

14

Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc

Sở Nội vụ

 

02143847289

ntdung-snv@laocai.gov.vn

15

Đinh Thị Hưng

Giám đốc

Sở Lao động, TB&XH

 

02143820021

dthung-sldtbxh@laocai.gov.vn

16

Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc

Sở Nông nghiệp & PTNT

0942994888


natuan-snnptnt@laocai.gov.vn

17

Vũ Hùng Dũng

Giám đốc

Đài Phát thanh-TH tỉnh

0869306888

 

 

18

Nguyễn Trọng Hài

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng

02143820061

nthai-sxd@laocai.gov.vn

19

Nguyễn Ngọc Khải

Trưởng ban

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai

0913359983

02143830202

nnkhai-bqlkkt@laocai.gov.vn

20

Đàm Quang Vinh

Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

02143820023

21

Nông Đức Ngọc

Trưởng Ban

Ban Dân tộc tỉnh

0966377168

02143824912

ndngoc-bdt@laocai.gov.vn

22

Nguyễn Quốc Huy

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bắc Hà

0917691868

02143880230

nqhuy-bacha@laocai.gov.vn

23

Ngô Minh Quế

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bảo Thắng

 

 

nminhque-baothang@laocai.gov.vn

24

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Si Ma Cai

0913287787

02143796016

nvminh-simacai@laocai.gov.vn

25

Hồ Cao Khải

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bảo Yên

0913588591

 

hckhai-baoyen@laocai.gov.vn

26

 

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Văn Bàn

0913360028

02143882123

ptba-vanban@laocai.gov.vn

27

Phan Quốc Nghĩa

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Mường Khương

 

02143774777

pqnghia-muongkhuong@laocai.gov.vn

28

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Bát Xát

 

29

Vương Trinh Quốc

Chủ tịch UBND thị xã

UBND thị xã Sa Pa

02143871445


vtquoc-sapa@laocai.gov.vn

30

Hoàng Đăng Khoa

Chủ tịch UBND thành phố

UBND thành phố Lào Cai

0913030531

02143820067

hdkhoa-tplaocai@laocai.gov.vn

31

Nguyễn Hữu Hạnh

Giám đốc

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

01635188988

02143872866

 

32

Vũ Viết Trường

Cục trưởng

Cục Thống kê Lào Cai

0966867666

02143820234

vvtruong@gso.gov.vn


 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1