Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh lào cai (Phần I)
Lượt xem: 1111
Ban hành kèm theo Quyết định số: 2003 /QĐ-UBND ngày 06  tháng 7 năm2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng tại xã

Áp dụng tại phường

Áp dụng tại thị trấn

I. Tư pháp(77)

1

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

x

x

x

2

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

x

x

x

3

Đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra rồi mới chết

x

x

x

4

Đăng ký khai sinh

x

x

x

5

Đăng ký khai sinh quá hạn

x

x

x

6

Đăng ký lại việc sinh

x

x

x

7

Đăng ký lại bản chính giấy khai sinh

x

x

x

8

Chấm dứt việc giám hộ 

x

x

x

9

Đăng ký kết hôn

x

x

x

10

Đăng ký kết hôn khu vực biên giới

xã biên giới

 

 

11

Đăng ký lại việc kết hôn

x

x

x

12

Xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn

x

x

x

13

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch

x

x

x

14

Cấp bản sao từ sổ gốc

x

x

x

15

Cấp bản sao giấy đăng ký kết hôn từ sổ gốc

x

x

x

16

Cấp bản sao giấy khai sinh từ sổ gốc

x

x

x

17

Cấp bản sao giấy khai tử từ sổ gốc

x

x

x

18

Đăng ký khai tử

x

x

x

19

Đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố là đã chết

x

x

x

20

Đăng ký lại khai tử

x

x

x

21

Đăng ký việc nhận Cha, Mẹ, Con

x

x

x

22

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

x

x

x

23

Đăng ký việc nuôi con nuôi.

x

x

x

24

Điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ cá nhân sau khi có quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, khai sinh lại

x

x

x

25

Phiếu yêu cầu niêm yết thoả thuận phân chia di sản

x

x

x

26

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

x

x

x

27

Xác nhận hộ khẩu, địa chỉ thường trú

x

x

x

28

Chứng thực hợp đồng thế chấp QSDĐ; hợp đồng thế chấp TS gắn liền với đất (không phải là nhà ở).

x

x

x

29

Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất 

x

x

x

30

Chứng thực hợp đồng, văn bản liên quan đến chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDĐ.

 

x

x

x

31

Chứng thực hợp đồng, văn bản về văn bản bất động sản 

x

x

x

32

Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế là QSDĐ, tài sản gắn liền với đất.

x

x

x

33

Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế là QSDĐ, tài sản gắn liền với đất.

x

x

x

34

Chứng thực văn bản thoả thuận cử người đại diện ghi tên vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất mà có nhiều người thừa kế theo pháp luật nhưng khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ vẫn chưa xác định được đầy đủ những người đó.

x

x

x

35

Chứng thực đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

36

Xác nhận biên bản họp gia đình về việc thoả thuận phân chia di sản

x

x

x

37

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản bằng tiếng việt

x

x

x

38

Chứng thực di chúc

x

x

x

39

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

x

x

x

40

Chứng thực giấy uỷ quyền đăng ký xe

x

x

x

41

Chứng thực Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ và nhận thay Giấy chứng nhận của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

x

x

x

42

Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế

x

x

x

43

Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế

x

x

x

44

Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.

x

x

x

45

Chứng thực văn bản uỷ quyền làm yêu cầu cấp Phiếu lý lịch Tư pháp

x

x

x

46

Chứng thực văn bản uỷ quyền nhận tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

x

x

x

47

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

x

x

x

48

Chứng thực  hợp đồng đăng ký thế chấp , bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

x

49

Chứng thực hợp đồng cho thuê lại  quyền sử dụng đất 

x

x

x

50

Chứng thực hợp đồng Uỷ quyền quản lý nhà ở; Hợp đồng Uỷ quyền quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở .

x

x

x

51

Chứng thực hợp đồng thuê, thuê lại  quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

x

x

x

52

Chứng thực hợp đồng tặng choquyền sử dụng đất; hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở); hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở).

x

x

x

53

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà

x

x

x

54

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà

x

x

x

55

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng QSDĐ; Hợp đồng góp vốn bằng QSDĐ và TS gắn liền với đất (không phải nhà ở); Hợp đồng góp vốn bằng TS gắn liền với đất (không phải là nhà ở).

x

x

x

56

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng QSDĐ

x

x

x

57

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng nhà ở; Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở và QSDĐ ở

x

x

x

58

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đếnQSDĐ

x

x

x

59

Chứng thực hợp đồng đổi nhà

x

x

x

60

Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng QSDĐ

x

x

x

61

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở; hợp đồng thế chấp nhà ở và QSDĐ ở.

x

x

x

62

Chứng thực chữ ký

x

x

x

63

Chứng thực bản sao từ bản chính

x

x

x

64

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà

x

x

x

65

Chứng thực hợp đồng cho thuê  quyền sử dụng đất 

x

x

x

66

Chứng thực  hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

x

x

x

67

Chứng thực  hợp đồng chuyển như­ợng quyền  sử dụng đất  và tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở )

x

x

x

68

Chứng thực hợp đồng thế chấp , bảo lãnh  QSDĐ đối với hộ gia đình cá nhân.

x

x

x

69

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

x

x

x

70

Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất  

x

x

x

71

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân.

x

x

x

72

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ; Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và TS gắn liền với đất (không phải là nhà ở).

x

x

x

73

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ

x

x

x

74

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ

x

x

x

75

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở; Hợp đồng cho thuê nhà ở gắn liền với QSDĐ ở

x

x

x

76

Chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà ở

x

x

x

77

Chứng thực văn bản uỷ quyền thực hiện việc khiếu nại

x

x

x

II.  Lĩnh vực Đất đai- xây dựng (18 )

1

Phối hợp thống kê båi th­êng thiÖt h¹i khi nhµ n­íc thu håi ®Êt

x

x

x

2

Thủ tục xác nhận hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở ổn định)

x

x

x

3

Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

x

x

x

4

Xác nhận chuyển mục đích sử dụng đất.

x

x

x

5

Xác nhận hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân

x

x

x

6

Xác nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân 

x

x

x

7

X¸c nhËn hå s¬ gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt

x

x

x

8

Xác nhận vào hồ sơ thừa kế quyÒn sö dông ®Êt

x

x

x

9

X¸c nhËn hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất .

x

x

x

10

Xác nhận hợp đồng cho thuê quyÒn sö dông ®Êt.

x

x

x

11

Xác nhận hợp đồng cho thuê lại quyÒn sö dông ®Êt. 

x

x

x

12

Xác nhận đơn xin xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

x

x

x

13

Xác nhận đất không có tranh chấp kh«ng vi ph¹m quy ho¹ch

x

x

x

14

M­în hµnh lang, hÌ phè x©y dùng, më lèi vµo c¬ quan, nhµ ë hé gia ®×nh ®Ó tËp kÕt vËt liÖu x©y dùng, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng LÔ héi

x

x

x

15

Giíi thiÖu ®Þa ®iÓm ®Ó lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh

x

x

x

16

Cấp giấy phép xây dựng nhà tạm

x

x

x

17

Xác nhận đơn xin cấp phép xây dựng, cải tạo nhà.

x

x

x

18

Xác nhận tình trạng nhà ở

x

x

x

III. Lĩnh vực văn hoá xã hội (53)

1

Cấp tiền sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa của UBND cấp phường

x

x

x

2

Xác nhận đơn đề nghị cấp , cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

x

x

x

3

Xác nhận đơn đề nghị cấp  lại sổ ưu đãi cho HSSV

x

x

x

4

Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

x

x

x

5

Xác nhận đơn đề nghị cứu trợ thường xuyên

x

x

x

6

Đề nghị đưa đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm Bảo trợ xã hội ( Trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật)

x

x

x

7

Xác nhận đơn đề nghị gia hạn nợ xoá đói giảm nghèo

x

x

x

8

Xác nhận đơn xin hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội .

x

x

x

9

Xác nhận, đề nghị giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.

x

x

x

10

Xác nhận đơn xin trợ cấp đối với trường hợp nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi

x

x

x

11

Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật

x

x

x

12

Xác nhận đơn xin hưởng trợ cấp thường xuyên.

x

x

x

13

Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật

x

x

x

14

Đề nghị cứu trợ đột xuất

x

x

x

15

Xác nhận thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng

x

x

x

16

Xác nhận vào đơn đề nghị giám định sức khoẻ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ KC bị địch bắt tù đày, CB KC giải phóng dân tộc

x

x

x

17

Xác nhận đối tượng là liệt sỹ

x

x

x

18

Xác nhận đơn đề nghị đổi thẻ Thương binh

x

x

x

19

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng

x

x

x

20

Xác nhận đơn xin gải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

x

x

x

21

Xác nhận đơn xin giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.

x

x

x

22

Xác nhận đơn xin giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến.

x

x

x

23

Xác nhận đơn xin giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.

x

x

x

24

Xác nhận đơn giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục- đào tạo.

x

x

x

25

Xác nhận đơn xin giải quyết MTP, trợ cấp 1 lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng.

x

x

x

26

Giải quyết trợ cấp hàng tháng cho thân nhân lão thành cách mạng, thân nhân liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh.

x

x

x

27

Xác nhận đơn giới thiệu thương binh đi giám định thương tật.

x

x

x

28

Xác nhận đơn trong Hồ sơ bệnh binh

x

x

x

29

Xác nhận đơn đề nghị hưởng chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

x

x

x

30

Xác nhận Hồ sơ người có công với cách mạng từ trần

x

x

x

31

Xác nhận Hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH

x

x

x

32

Chi trả chế độ cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

x

x

x

33

Xác nhận Hồ sơ ưu đãi học sinh, sinh viên

x

x

x

34

Xác nhận đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

x

x

x

35

Xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần

x

x

x

36

Xác nhận bản khai hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp Mất sức lao động

x

x

x

36

Xác nhận bản khai hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp Mất sức lao động

x

x

x

37

Xác nhận để hưởng chế độ trợ cấp đối với NCC giúp đỡ CM (trợ cấp hàng tháng hoặc 1 lần)

x

x

x

38

Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận TB, BB, GĐLS,  người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

x

x

x

39

Xác nhận đơn thăm viếng mộ liệt sỹ

x

x

x

40

Xác nhận đơn đề nghị hưởng chế độ miễn giảm tiền thuế sử dụng đất đói với người có công

x

x

x

41

Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giỏo dục THCS, HS là con các hộ nông dân trong diện bị thu hồi đất.

x

x

x

42

Xác nhận đơn đề nghị công nhận về chức vụ, thời gian hoạt động của người làm chứng cho người hoạt động kháng chiến.

x

x

x

43

Xác nhận về tình hình bố mẹ/ thân nhân của gia đình liệt sỹ

x

x

x

44

Xác nhận hồ sơ thân nhân bảo lãnh người sau cai nghiện

x

x

x

45

Tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục

x

x

x

46

Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

x

x

x

47

Xác nhận và trình hồ sơ đến cấp có thẩm quyền quyết định cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm

x

x

x

48

Xác nhận giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH

x

x

x

49

Xác nhận hồ sơ chế độ tử tuất

x

x

x

50

Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng bị chết

x

x

x

51

Xác nhận và trình hồ sơ xin trợ cấp đến cấp có thẩm quyền cho đối tượng dừng hưởng trợ cấp mất sức lao động.

x

x

x

52

Xác nhận và đề nghị đưa người nghiện ma tuý vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm

x

x

x

53

Xác nhận đơn đề nghị cai nghiện tự nguyện của người nghiện ma tuý vào cai nghiện tại các Trung tâm

x

x

x

IV. Y tế (02)

1

Đề nghị cấp thẻ BHYT tự nguyện cho nhân dân

x

x

x

2

Cấp giấy chứng sinh

x

x

x

V.Nông nghiệp và phát triển nông thôn (03)

1

Xác nhận đơn xin giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

x

 

x

2

Xác nhận đơn xin thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

x

 

x

3

Cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản

x

 

x

VI. Công an(15)

1

Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

x

x

x

2

Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

x

x

x

3

Xoá đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

x

x

x

4

Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã

x

x

x

5

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

x

x

x

6

Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

x

x

x

7

Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

x

x

x

8

Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

x

x

x

9

Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

x

x

x

10

Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

x

x

x

11

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

x

x

x

12

Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã

x

x

x

13

Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

x

x

x

14

Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

x

x

x

15

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

x

x

x

Tổng số: 168 thủ tục hành chính