Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Phần I)
Lượt xem: 1041
Ban hành kèm theo Quyết định số: 2004 /QĐ-UBND ngày 06  tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng tại huyện

Áp dụng tại thành phố trực thuộc tỉnh

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP(9):

1

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

x

x

2

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi.

x

x

3

Cấp bản sao quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

x

x

4

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

x

x

5

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các văn bản từ bản chính tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam và từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài

x

x

6

Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch (trong trường hợp sổ hộ tịch không còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà chỉ lưu được tại Ủy ban nhân dân cấp huyện)

x

x

7

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

x

x

8

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện)

x

x

9

Chứng thực bản sao giấy tờ từ bản chính các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài hoặc song ngữ.

x

x

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH (25)

1.        

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

x

x

2.        

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (ĐKKD) hộ kinh doanh cá thể

x

x

3.        

Thông báo tạm ngừng ĐKKD hộ kinh doanh cá thể

x

x

4.        

Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (HTX)

x

x

5.        

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

x

x

6.        

Đăng ký thay đổi tên HTX, thay đổi vốn điều lệ HTX, đăng ký điều lệ HTX sửa đổi .

x

x

7.        

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã

x

x

8.        

Thông báo giải thể tự nguyện của HTX

x

x

9.        

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc HTX

x

x

10.    

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

x

x

11.    

Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán

x

x

12.    

Thoái thu ngân sách nhà nước

x

x

13.    

Lập dự toán ngân sách nhà nước.

x

x

14.    

Phân bổ dự toán ngân sách.

x

x

15.    

Thẩm định giá, thông báo c¸c kho¶n nép vµo NSNN

x

x

16.    

Phối hợp tổ chức chi trả tiền đền bù GPMB cho các hộ gia đình

x

x

17.    

Thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

x

x

18.    

Thẩm định giá mua sắm tài sản từ 100 triệu đồng

x

x

19.    

Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản

x

x

20.    

Thẩm định hồ sơ mời thầu công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

x

x

21.    

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

x

x

22.    

Thẩm định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước

x

x

23.    

Thẩm định phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng công trình các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc vốn Nhà nước và vốn của nhân dân tự nguyện đóng góp.

x

x

24.    

Thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

x

x

25

Duyệt giá

x

x

III. LĨNH VỰC NỘI VỤ:(16)

1

Xét tuyển công chức cấp xã

x

x

2

Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

x

x

3

Đề nghị tổ chức các buổi lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

x

x

4

Đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo

x

x

5

Chấp thuận Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

x

x

6

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

x

x

7

Xem xét cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong thành phố

x

x

8

Xem xét việc cho phép chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo tổ chức cuộc lễ diễn ra trong và ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong thành phố.

x

x

9

Xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi mục đích sử dụng của các công trình cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố

x

x

10

Xem xét, cho phép tổ chức đại hội, hội nghị bất thường của tổ chức tôn giáo cơ sở trong phạm vi thành phố.

x

x

11

Đăng ký hoạt đông dòng tu, tu viện.

x

x

12

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký

x

x

13

Đăng ký giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

x

x

14

Xem xét việc cho phép chấp thuận hoặc không chấp thuận cho chức sắc, nhà tu hành giảng đạo, truyền đạo trên địa bàn thành phố.

x

x

15

Xem xét về việc cho phép chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong thành phố

x

x

16

Xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin phép xây dựng sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo với quy mô vừa và nhỏ.

x

x

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (11)

1

Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở - Bổ túc THCS

x

x

2

Hướng dẫn việc tổ chức dạy thêm, học thêm bậc THCS

x

x

3

Thành lập trường Trung học cơ sở

x

x

4

Sáp nhập, chia, tách trường Trung học cơ sở

x

x

5

Thành lập trường Mầm non Tư thục

x

x

6

Sáp nhập, chia tách trường mầm non Tư thục

x

x

7

Giải thể hoạt động trường mầm non Tư thục

x

x

8

Thành lập trường Tiểu học

x

x

9

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

x

x

10

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học và THCS

x

x

11

Thông báo dạy - học buổi 2 và tổ chức bán trú cho học sinh tiểu học

x

x

V. LĨNH VỰC Y TẾ (02)

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

x

x

2

Xác nhận Hồ sơ đổi địa điểm hành nghề y, dược tư nhân

x

x

VI. THANH TRA(03)

1

Giải quyết tố cáo

x

x

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

3

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

VII LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI (28)

1

Giải quyết chế độ ốm đau đối với người đang đóng BHXH

x

x

2

Giải quyết chế độ bệnh dài ngày đối với người đang đóng BHXH

x

x

3

Giải quyết chế độ con ốm đối với người đang đóng BHXH

x

x

4

Giải quyết chế độ con ốm sau khi Cha hoặc Mẹ đã nghỉ hưởng hết thời gian theo quy định (Cha và Mẹ ở cùng đơn vị SDLĐ; Cha và Mẹ ở hai đơn vị sử dụng lao động).

x

x

5

Giải quyết chế độ Thai sản (Khám thai, sảy thai, hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai)

x

x

6

Giải quyết chế độ Thai sản (Sinh con)

x

x

7

Giải quyết chế độ Thai sản (Nuôi con nuôi)

x

x

8

Giải quyết chế độ Thai sản (Sau khi sinh con mẹ chết, cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến 4 tháng tuổi) Cha tham gia BHXH; Mẹ tham gia BHXH; Cha và mẹ đều tham gia BHXH.

x

x

9

Giải quyết chế độ Thai sản (Thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi)

x

x

10

Giải quyết chế độ Dưỡng sức đối với người đang đóng BHXH (Trợ cấp dưỡng sức: sau ốm; sau thai sản; sau điều trị TNLĐ, BNN

x

x

11

Giải quyết chế độ Hưu trí đôí với người đang đóng BHXH.

x

x

12

Giải quyết chế độ Hưu trí đôí với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH.

x

x

13

Giải quyết chế độ Hưu trí đôí với người có quyết định nghỉ chờ hưu xin nghỉ hưu trước tuổi

x

x

14

Giải quyết chế độ hưởng một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

x

x

15

Giải quyết chế độ tai nạn lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5 - 30%; và  từ 31% trở lên

x

x

16

Giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp bị suy giảm khả năng lao động từ 5 - 30%; từ 31% trở lên.

x

x

17

Giải quyết chế độ Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp tái phát.

x

x

18

Giải quyết chế độ tử tuất đối với người đang đóng BHXH; Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (tuất một lần, tuất hàng tháng)

x

x

19

Giải quyết chế độ tử tuất đối với người nghỉ bảo lưu thời gian đóng BHXH (tuất một lần, tuất hàng tháng)

x

x

20

Giải quyết chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (tuất một lần, tuất hàng tháng)

x

x

21

Giải quyết chế độ đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau thời gian tạm dừng để hưởng tiếp.

x

x

22

Giải quyết chế độ hồ sơ di chuyển ngoại tỉnh, nội tỉnh.

x

x

23

Giải quyết cấp lại giấy chứng nhận hưu trí, thẻ BHYT.

x

x

24

Quản lý thu, cấp sổ BHXH Bắt buộc, BHYT

x

x

25

Quản lý thu BHXH Tự nguyện.

x

x

26

Quản lý thu BHXH thất nghiệp

x

x

27

Quản lý thu, cấp thẻ BHYT tự nguyện.

x

x

28

Giải quyết thanh toán trực tiếp chi phí  KCB - BHYT

x

x

VIII. CÔNG AN (13)

1

Tách sổ hộ khẩu tại công an cấp huyện

x

x

2

Xoá đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện

x

x

3

Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện

x

x

4

Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

x

x

5

Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện

x

x

6

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

x

x

7

Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại công an cấp huyện

x

x

8

Cấp lại đăng ký, biển số đối với Mô tô - xe máy tại Công an cấp huyện

x

x

9

Cấp giấy chứng nhận xoá sổ đăng ký phương tiện giao thông đường bộ tại Công an cấp huyện

x

x

10

Cấp mới chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện

x

x

11

Cấp đổi đăng ký, biển số đối với Mô tô xe máy tại Công an cấp huyện

x

x

12

Cấp mới đăng ký, biển số đối với Mô tô-xe máy tại Công an cấp huyện

x

x

13

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện

x

x

IX. LĨNH VỰC THUỘC PHÒNG KINH TẾ (CÔNG THƯƠNG) 7 TTHC

1

Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (Đại lý bán lẻ)

x

x

2

Giấy phép kinh doanh bán lẻ (Đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

x

x

3

Quy trình cải tạo rừng nghèo kiệt

x

x

4

Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

x

x

5

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

x

x

6

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (Đại lý bán lẻ)

x

x

7

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (Đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

x

x

X. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (28)

1

Đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với con của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công.

x

x

2

Cấp thẻ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

x

x

3

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ

x

x

4

Cấp giấy chứng nhận đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

x

x

5

Thủ tục di chuyển và tiếp nhận hồ sơ đối với người có công

x

x

6

Cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng

x

x

7

Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với con của người có công

x

x

8

Giải quyết chế độ cho thân nhân gia đình liệt sỹ.

x

x

9

Giải quyết chế độ đối với người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù, đày và người HĐKC giải phóng dân tộc

x

x

10

Giải quyết chế độ thương binh.

x

x

11

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công từ trần

x

x

12

Giải quyết chế độ quy tập mộ liệt sỹ quản lý tại gia đình

x

x

13

Giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng

x

x

14

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động..

x

x

15

Giải quyết chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá

x

x

16

Giải quyết chính sách trợ cấp 1 lần theo chế độ B-C-K

x

x

17

Sao lục hồ sơ người có công.

x

x

18

Đơn xin xác nhận Hộ nghèo

x

x

19

Giải quyết chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS

x

x

20

Phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm

x

x

21

Giải quyết hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng.

x

x

22

Tuyển sinh học nghề ngắn hạn trong chỉ tiêu ngân sách Nhà nước 

x

x

23

Thẩm định hồ sơ hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về

x

x

24

Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục

x

x

25

Quyết định đưa đối tượng vào Trung tâm chữa bệnh giáo dục LĐXH

x

x

26

Thủ tục cấp thẻ BHYT khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng BTXH

x

x

27

Giải quyết đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất tại cộng đồng

x

x

28

Cấp giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, trẻ mồ côi.

x

x

XI. LĨNH VỰC THUỘC PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (14)

1

Giới thiệu địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu dân cư nông thôn đã có quy hoạch được duyệt

x

x

2

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và nông thôn

x

x

3

Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn.

x

x

4

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trung tâm xã,  điểm dân cư nông thôn

x

x

5

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn

x

x

6

Mượn hạ tầng kỹ thuật để thi công trên đường bộ đang khai thác (các đường điện, nước, điện thoại; gia cố vỉe hè..) thay cho thủ tục cấp phép đào đường để thi công trên đường bộ đang khai thác.

x

x

7

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

x

x

8

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

x

x

9

Thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công tổng dự toán

x

x

10

Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng đối với các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố (Quy hoạch TT xã, cụm xã, điểm dân cư nông thôn)

x

x

11

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn.

x

x

12

Cấp giấy phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có

x

x

13

Gia hạn hợp đồng mượn hạ tầng thay cho Gia hạn giấy phép đào đường vỉa hè.

x

x

14

Gia hạn giấy phép xây dựng

x

x

XII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (33)

1.        

Cấp GCNQSD đất ( Cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k và i khoản 1 điều 99 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP)

x

x

2.        

Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng tại phường (không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ).

x

x

3.        

Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng thầu dự án có sử dụng đất.

x

x

4.        

Cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá  nhân đang sử dụng đất tại xã

x

x

5.        

Cấp lại giấy chứng nhận QSD đất do bị mất.

x

x

6.        

Cấp lại, đổi giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình cá nhân.

x

x

7.        

Thuê đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân.

x

x

8.        

Chuyển đổi đất nông nghiệp giữa 02 hộ gia đình, cá nhân.

x

x

9.        

Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

x

x

10.    

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ gia đình ,cá nhân

x

x

11.    

Chuyển mục đich sử dụng đất (trong trường hợp không phải xin phép).

x

x

12.    

Chuyển mục đich sử dụng đất (trường hợp phải xin phép).

x

x

13.    

Đăng ký biến động về sử dụng đất

x

x

14.    

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất (Không áp dụng trong khu công nghiệp)

x

x

15.    

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp , kê biên bán đấu giá QSD đất.

x

x

16.    

Ghi nợ tiền sử dụng đất.

x

x

17.    

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp.

x

x

18.    

Giao đất để làm nhà ở  cho hộ gia đình, cá  nhân tại nông thôn (không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ)

x

x

19.    

Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân.

x

x

20.    

Giao đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm) cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

x

x

21.    

Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình cá nhân.

x

x

22.    

Tách thửa hoặc hợp thửa đối với hộ gia đình cá nhân.

x

x

23.    

Tặng cho quyền sử dụng đất hộ gia đình ,cá nhân

x

x

24.    

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hộ, gia đình,cá nhân

x

x

25.    

Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế.

x

x

26.    

Thừa kế quyền sử dụng đất hộ gia đình ,cá nhân

x

x

27.    

Thuê đất XD dự án đầu tư của hộ gia đình, cá nhân.

x

x

28.    

Xoá Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất

x

x

29.    

Xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hộ, gia đình,cá nhân

x

x

30.    

Cam kết Bảo vệ môi trường

x

x

31.    

Cam kết Bảo vệ môi trường bổ sung

x

x

32.    

Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

x

x

33.    

Xác nhận đã hoàn thành cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

x

x

 

   TỔNG SỐ: 189 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH