Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 15771
 STT  Họ và Tên Tiểu sử tóm tắt
 1
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh
ĐT: 02143676888; email: dxphong-ubnd@laocai.gov.vn

- Họ và tên: Đặng Xuân Phong.

- Sinh ngày 8/7/1972.

- Dân tộc: Kinh.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 3 tháng 2 năm 1999; chính thức ngày 3 tháng 2 năm 2000.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế;

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Hộ khẩu thường trú hiện nay: Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1994 đến tháng 10/2001: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 11/2001 đến tháng 7/2002: Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 8/2002 đến tháng 12/2003: Phó trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 1/2004 đến tháng 7/2006: Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 8/2006 đến tháng 5/2008: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 6/2008 đến tháng 5/2010: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

- Từ tháng 6/2010 đến tháng 10/2010: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXII.

- Từ tháng 6/2015 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Ngày 13/8/2015 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

- Từ 23/9/2015 Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Từ 18/12/2015 đến nay Chủ tịch UBND tinh Lào Cai.

 2  
Đồng chí Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
ĐT:02143676666; email: ntduong-ubnd@laocai.gov.vn
 

- Họ và Tên: Nguyễn Thanh Dương

– Sinh ngày 01/5/1959;

– Dân tộc: Kinh;

– Quê quán: Nam Trung - Tiền Hải - Thái Bình;

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 17 tháng 01 năm 1986; chính thức ngày 17 tháng 1 năm 1987.

– Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10;

+ Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng;

+ Lý luận chính trị: Cử nhân;

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

*Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 8/1980 – 11/1981: Cán bộ kỹ thuật thi công trường xây dựng Công trường 405, Công ty xây dựng số 4, Sở Xây dựng Hoàng Liên Sơn.

- Từ 12/1981 – 03/1986: Đội phó, Đội trưởng Đội 5, Công ty xây dựng số 4, Sở Xây dựng Hoàng Liên Sơn.

- Từ 11/1986 – 02/1989: Học viên  trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tốt nghiệp bằng Kỹ sư xây dựng tháng 2/1990.

- Từ 03/1990 – 9/1991: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty xây dựng số 4, Sở xây dựng Hoàng Liên Sơn.

- Từ 10/1991 – 11/1991: Trưởng phòng kế hoạch Sở Xây dựng Lào Cai.

- Từ 12/1991 – 3/1994: Phó Giám đốc Công ty xây dựng số 1 Lào Cai; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Lào Cai khóa I.

- Từ 4/1994 - 12/1999: Giám đốc Công ty xây dựng số 1 Lào Cai; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Lào Cai khóa I, II; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 1994 – 1999.

- Từ 01/2000 – 10/2000: Thị ủy viên, Phó chủ tịch UBND thị xã Lào Cai.

- Từ 11/2000 – 7/2002: Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy; Phó chủ tịch UBND thị xã Lào Cai.

- Từ 8/2002 – 7/2005: Phó Bí thư Thị ủy (thành ủy); Quyền Chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

- Từ 8/2005 – 7/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- 8/2010 – 12/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

-Từ 01/2011 – 21/6/2011 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2006 – 2011

- Từ 22/6/2011 – 11/2014 Tỉnh ủy viên, được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV, kỳ họp thứ nhất bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016

- Tháng 12/2014 đến nay là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 3  
Đồng chí Nguyễn Hữu Thể - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
ĐT: 02143844836; email:nhthe-ubnd@laocai.gov.vn
 

- Họ và Tên: Nguyễn Hữu Thể

- Sinh ngày 06/02/1959;

- Dân tộc: Mường;

- Quê quán: Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình;

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 14 tháng 06 năm 1983; chính thức ngày 14 tháng 6 năm 1984.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10;

+ Chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp;

+ Lý luận chính trị: Cử nhân;

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Tháng 8/1978 – 10/1979: Công nhân nông trường chè Thanh Bình, Mường Khương.

- Tháng 11/1979 – 2/1982: Học viên Trường Đoàn TWI - Bắc Thái.

- Tháng 3/1982 – 4/1983: Cán bộ Huyện đoàn Mường Khương.

- Tháng 4/1983 – 12/1986: Cán bộ chuyên trách Tỉnh Đoàn Hoàng Liên Sơn, Bí thư Đoàn Nông Trường Thanh Bình - Mường Khương.

- Tháng 12/1986 – 11/1988: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện đoàn Mường Khương.

- Tháng 12/1988 – 4/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mường Khương.

- Tháng 5/1992 – 6/1995: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

- Tháng 7/1995 – 3/2001: Phó Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn các cơ quan tỉnh.

- Tháng 4/2001 – 7/2005: Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Tháng 8/2005 – 4/2009: Ủy viên BCh Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Bát Xát

- Tháng 5/2009 – 5/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát.

- Tháng 6/2010 – 11/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai, Bí thư Thành ủy, thành phố Lào Cai.

- Tháng 12/2014 – 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

- 10/2015 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 4  
Đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
ĐT: 02143885888; email:lnhung-ubnd@laocai.gov.vn


- Họ và tên: Lê Ngọc Hưng.

- Sinh ngày :30/4/1960

- Dân tộc: Kinh.

- Nơi sinh: Thị xã Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Quê quán: Huyện Gia Lâm, Hà Nội.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 1993; chính thức ngày 22 tháng 12 năm 1994.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10;

+ Chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa công trình;

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 12/1985 đến tháng 9/1991: Cán bộ kế hoạch kỹ thuật Đội Khảo sát; Phụ trách Kế hoạch – Kỹ thuật Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông Hoàng Liên Sơn.

- Tháng 10/1991 đến tháng 02/1994: Trưởng phòng Tổng hợp nghiệp vụ, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông Lào Cai.

- Tháng 3/1994 đến tháng 9/1995: Trưởng Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Lào Cai.

- Tháng 10/1995 đến tháng 5/2002: Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Lào Cai; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Lào Cai

- Tháng 6/2002 đến tháng 8/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Kinh tế - Đô thị, UBND thành phố Lào Cai.

- Tháng 9/2005 đến tháng  3/2008: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

- Tháng 4/2008 đến 23/6/2014: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIII,XIV; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương Lào Cai.

- Tháng 6/2014 đến nay Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

5  
Đồng chí Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
ĐT: 02143750259; email: dxthanh-ubnd@laocai.gov.vn
 

- Họ và Tên: Đặng Xuân Thanh

- Sinh ngày 27/3/1965;

- Dân tộc: Kinh;

- Quê quán: xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 27 tháng 04 năm 1986; chính thức ngày 27 tháng 4 năm 1987.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: Tiến sỹ toán;

+ Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

*Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ 1993 - 2002: Cộng tác viên khoa học Viện Hàn lâm Khoa học Nga

- Từ 2002 - 2004: Cán bộ hợp đồng Phòng Phân tích - Dự báo, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện KHXH Việt Nam.

- Từ 2005 - 2007: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Dự báo tổng hợp, Bí thư Chi bộ, Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện KHXH Việt Nam.

- Từ 2007 - 2009: Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Chính trị thế giới, Chi ủy viên Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện KHXH Việt Nam

- Từ 2009 – 10/2013: Nghiên cứu viên, Phó viện Trưởng viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Ủy viên BCH Đảng bộ viện KHXH Việt Nam, Bí thư Chi bộ Viên nghiên cứu Đông Bắc Á, Thành viên hội đồng khoa học Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia(NAFOSTED). Nghiên cứu viên chính từ năm 2013.

- Từ 10/2013 – 2/2014: Nghiên cứu viên chính, Viện Trưởng viện nghiên cứu Trung Quốc, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Hàn Lâm, Ủy viên Thường vụ BCH Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Ủy viên thường vụ Quỹ hòa bình Việt Nam, Thành viên Hội đồng khoa học Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED).

- Từ 03/3/2014 đến nay: Ủy viên BCH Tỉnh ủy Lào Cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.


 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1