Thường trực Tỉnh ủy Khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Lượt xem: 10287

1. Đồng chí NGUYỄN VĂN VỊNH, Bí thư Tỉnh ủy
emoticon  

- Sinh ngày 21/9/1960

- Dân tộc: Tày

- Quê quán: Xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25/11/1992; chính thức ngày 25/11/1993.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành kinh tế nông nghiệp)

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 4/1984 đến tháng 9/1991: Cán bộ Phòng Phân vùng quy hoạch, Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Hoàng Liên Sơn.

- Tháng 10/1991 đến tháng 3/1993: Cán bộ Phòng Kinh tế ngành, Ủy ban Kế hoạch tỉnh Lào Cai.

- Tháng 4/1993 đến tháng 12/1994: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Tháng 1/1995 đến tháng 8/1998: Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Tháng 9/1998 đến tháng 12/2002: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Tháng 1/2003 đến tháng 7/2005: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lào Cai.

- Tháng 8/2005 đến tháng 9/2005: Cán bộ luân chuyển về Huyện ủy Bắc Hà, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

- Tháng 10/2005 đến tháng 9/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Tháng 10/2008 đến tháng 5/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

- Tháng 6/2010 đến tháng 8/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011 và nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Từ tháng 8/2013 đến tháng 9/2015: Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Vịnh vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV và bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.

2. Đồng chí HÀ THỊ NGA, Phó Bí thư Tỉnh ủy
 

- Sinh ngày 20/2/1969

- Dân tộc: Thái

- Nơi sinh: Xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

- Quê quán: Xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

- Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 16/3/1995; chính thức ngày 16/3/1996.

- Trình độ học vấn: Cử nhân sư phạm

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn: Cử nhân sư phạm

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

*Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 1/1992 đến 5/1995: Cán bộ Tỉnh đoàn Hòa Bình, giữ các chức vụ: Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Phó Bí thư Đoàn Khối Dân Chính Đảng tỉnh Hòa Bình.

- Tháng 6/1995 - 12/1999: Cán bộ Tỉnh đoàn Lào Cai, giữ các chức vụ: Phó Ban Xây dựng Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa.

- Tháng 1/2000 - 12/2003: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Lào Cai.

- Tháng 1/2004 - 11/2010: Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai.

- Tháng 12/2010 - 5/2011: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai.

- Tháng 6/2011–5/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

- Tháng 6/2014 – 9/2014: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Khương.

- Tháng 10/2014 đến tháng 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mường Khương.

- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Hà Thị Nga được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã bầu đồng chí Hà Thị Nga vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV và bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.

3. Đồng chí ĐẶNG XUÂN PHONG, Phó Bí thư Tỉnh ủy
emoticon

- Sinh ngày 8/7/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1994 đến tháng 10/2001: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 11/2001 đến tháng 7/2002: Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 8/2002 đến tháng 12/2003: Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 1/2004 đến tháng 7/2006: Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 8/2006 đến tháng 5/2008: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 6/2008 đến tháng 5/2010: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

- Từ tháng 6/2010 đến tháng 10/2010: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

- Từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXII.

- Từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXIII.

- Từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Đặng Xuân Phong được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã bầu đồng chí Đặng Xuân Phong vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV và được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1