Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở du lịch, nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch tham gia Chương trình OCOP
Lượt xem: 612
CTTĐT - Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai vừa có văn bản số 1031/CV-HĐĐG ngày 31/5/2023 đề nghị Sở Du lịch phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở du lịch, nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 163 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó có 01 sản phẩm Dịch vụ du lịch “Khu sinh thái vườn đá Tả Phìn” của Hợp tác xã Tả Phìn Xanh được chứng nhận OCOP 4 sao (đến nay sản phẩm du lịch này đã hết thời hạn 36 tháng theo quy định).

Để thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh Lào Cai về du lịch; Hội đồng đề nghị Sở Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình OCOP tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch; triển khai các hoạt động thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm OCOP tại các thị trường khách du lịch trọng điểm. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan tham gia các kỳ thẩm định, đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP về Du lịch tại cấp huyện và cấp tỉnh theo kế hoạch.

Đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hướng dẫn các chủ thể có đủ điều kiện xây dựng, hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá lại và đánh giá mới Chương trình OCOP theo Bộ 26. Bộ sản phẩm: Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch (theo Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy định đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm) để tham mưu cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.

Bộ 26. Bộ sản phẩm: Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch

Tải về


 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1