Lào Cai có 205 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên
Lượt xem: 87
CTTĐT - Đến nay, tỉnh Lào Cai có 205 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; trong đó có 10 sản phẩm 4 sao và 195 sản phẩm 3 sao với 94 chủ thể là hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hộ gia đình. Trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố có 08 trung tâm/điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lào Cai. Tập  trung ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế về điều  kiện sản xuất, văn hóa của địa phương, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề truyền  thống, dịch vụ du lịch nông thôn. Mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 240 sản phẩm được công nhận đạt từ 03 sao trở lên.

Công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được phân cấp và triển khai thực hiện hiệu quả theo hướng dẫn tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Hội đồng đánh giá sản phẩm và hướng dẫn các chủ thể xây dựng hồ sơ cho các sản phẩm; xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP hằng năm và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm. 100% các  sản phẩm đánh giá mới đạt từ 3 sao trở lên được hỗ trợ bổ sung Logo OCOP vào bao bì sản phẩm.

Ưu tiên phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong số 94 chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên có 54 hợp tác xã, 08 doanh nghiệp, 27 hộ gia đình, 05 tổ hợp tác. Có 86% chủ thể OCOP tham gia vào kênh bán hàng hiện đại; 98% sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử, tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử.

anh tin bai

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP của Lào Cai qua các hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại.

Các sản phẩm OCOP của Lào Cai đã được giới thiệu, quảng bá qua các hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hội chợ OCOP Quảng Ninh; Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng vùng, miền tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 19 trong khuôn khổ Festival bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023; Sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc - Tuần lễ nhận diện nông sản thực phẩm an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai - Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam tại Hà Nội; Tuần hàng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tại Lào Cai;…/.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1