Sổ tay hướng dẫn triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 545
CTTĐT - Ngày 09/11/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 92/QĐ-SNN về Sổ tay hướng dẫn triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sổ tay được xây dựng và ban hành nhằm mục đích hướng dẫn cơ quan quản lý nhà nước các cấp, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) triển khai thực Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sổ tay tập trung vào nội dung triển khai thực hiện và quy trình đánh giá, phân xếp hạng sản phẩm OCOP, lập hồ sơ dự thi sản phẩm cấp tỉnh, cấp huyện và những yêu cầu về chất lượng sản phẩm cần đạt được đối với sản phẩm OCOP.

anh tin bai

Đồng thời xác định rõ yêu cầu, chất lượng sản phẩm OCOP theo từng phân hạng; giúp các chủ thể OCOP hiểu về mục đích của việc phát triển sản phẩm OCOP, hướng đến nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và năng lực sản xuất, chế biến và thương mại của chủ thể OCOP. Tăng cường trách nhiệm và vai trò của chính quyền các cấp, các ngành đặc biệt là cấp xã; giúp các địa phương có có sở để định hướng các chính sách và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP phù hợp. Làm cơ sở để cấp huyện, tỉnh đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP.

Sổ tay hướng dẫn được sử dụng đối với các đối tượng: (1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên Hội đồng đánh giá, Tổ giúp việc OCOP cấp tỉnh, cấp huyện, phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp/Văn phòng nông thôn mới cấp huyện và các cán bộ phụ trách nông nghiệp, cán bộ chuyên trách về nông thôn mới cấp xã, cán bộ thôn bản trong phạm vi tỉnh Lào Cai. (2) Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân thực hiện các hoạt động hỗ trợ. (3) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan, trực tiếp tham gia thực hiện Chương trình.

Sổ tay gồm 05 phần:

- Phần I. Giới thiệu về Chương trình OCOP

- Phần II. Nội dung Chương trình OCOP

- Phần III. Hướng dẫn đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP

- Phần IV. Cơ chế chính sách áp dụng

- Phần V. Tổ chức thực hiện Chương trình OCOP

Xem chi tiết tại đây:

Tải về

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1