Lào Cai: Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP năm 2021 - 2022
Lượt xem: 573
CTTĐT - Dự kiến từ tháng 7 - 11/2023, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất có sản phẩm đã được công nhận OCOP năm 2021 - 2022 trên địa bàn 09 huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó sẽ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện các tiêu chí theo Chương trình OCOP, quy trình sản xuất sản phẩm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, việc sử dụng logo OCOP và thứ hạng sao trên sản phẩm… bám sát các quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí, đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP và hồ sơ đăng ký dự thi của cơ sở sản xuất.

anh tin bai

Sản phẩm OCOP trưng bày tại một sự kiện của tỉnh Lào Cai.

Thành phần tham gia kiểm tra, giám sát gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành viên Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh; đại diện Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP các huyện, thị xã, thành phố; đại diện cơ sở sản xuất các sản phẩm đã được công nhận OCOP; đại diện UBND các xã, phường, thị trấn có sản phẩm đã được công nhận OCOP.

UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với phòng Kinh tế/Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã thông báo lịch kiểm tra đến các cơ sở sản xuất có sản phẩm được UBND tỉnh công nhận OCOP năm 2021 - 2022. Các cơ sở sản xuất (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất,...) bố trí người có trách nhiệm tham gia phối hợp làm việc với đoàn kiểm tra, đánh giá.

Việc kiểm tra, giám sát sẽ góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ sở sản xuất trong sản xuất, lưu thông, phân phối các sản phẩm OCOP; phát hiện và kịp thời uốn nắn, xử lý các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh nông sản chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chí của Chương trình OCOP. Thông qua kết quả kiểm tra nhằm kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình OCOP.

Đến nay, toàn tỉnh có 163 sản phẩm thuộc 81 chủ đề trên địa bàn 60 xã, phường, thị trấn được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên; trong đó có 26 sản phẩm 4 sao, 144 sản phẩm 3 sao./.

Thanh Huyền
 • PS ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀO CAI 2024
  (25/06/2024)
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
1 2 3 4 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1