Một số quy định cụ thể về hoạt động đầu tư bằng nguồn vốn trong nước đối với các dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Lượt xem: 12467
1.Dự án đầu tư không liên quan đến xây dựng:
a)    Nhà đầu tư lập dự án đầu tư để đăng ký đầu tư, nộp 08 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc) tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.
b)    Nội dung hồ sơ dự án đăng ký đầu tư bao gồm:
- Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu ban hành tại Quyết định số:1088/2006/QĐ-BKH).
- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung sau (trừ các nội dung về thiết kế sơ bộ và các văn bản liên quan đến xây dựng).
+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Mục tiêu; quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ; giải pháp về môi trường.
+ Phương án lựa chọn thiết bị công nghệ, nêu tóm tắt các ưu, khuyết điểm của từng phương án.
+ Các phương án thiết kế sơ bộ bao gồm: Các bản vẽ thiết kế sơ bộ về tổng mặt bằng, mặt đứng các công trình chính, các phương án kiến trúc đảm bảo được công năng sử dụng, tuổi thọ công trình phù hợp với tuổi thọ của dự án, sơ bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án và các điểm đấu nối có liên quan, đủ điều kiện để xác định tổng mức đầu tư.
+ Tiến độ thực hiện dự án: Xác định rõ các mốc thời điểm chính như hoàn chỉnh phê duyệt dự án, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, tái định canh, khởi công xây dựng công trình chính, hoàn thành và bàn giao đưa vào vận hành, khai thác (tiến độ xây dựng cụ thể cho từng quý).
+ Nhu cầu sử dụng đất: Diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất cho cả đời dự án; sử dụng tạm thời trong thời gian thi công.
+ Giải pháp về môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường;
+ Phương án phòng chống cháy nổ.
                   + Vốn đầu tư: Nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện dự án và các cam kết cho vay vốn của tổ chức tín dụng; phân kỳ đầu tư phù hợp với từng giai đoạn thi công (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo).
+ Phương án đền bù giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì nội dung hồ sơ như trên và chỉ thay Bản đăng ký đầu tư bằng Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu ban hành tại Quyết định số: 1088/2006/QĐ-BKH).
2.Dự án đầu tư có xây dựng:
Ngoài các nội dung như đối với Dự án đầu tư không liên quan đến xây dựng  cần bổ sung các nội dung về thiết kế sơ bộ, các văn bản về xây dựng quy định tại điểm 1.2, khoản 1 Điều 4 Quy định này.

Tin liên quan
1 2 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1