Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024
Lượt xem: 1673
CTTĐT - Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa ban hành Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đây là điều tra mẫu được thực hiện nhằm mục đích thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đánh giá thực trạng đời sống của dân cư; đo lường nghèo và phân hóa giàu nghèo trong cộng đồng dân cư; thu thập thông tin tính quyền số chỉ số giá tiêu dùng cho giai đoạn 2025 - 2030 phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, giám sát và đánh giá một số chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối tượng của Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024 là hộ dân cư (hộ), các thành viên hộ và các xã có hộ được chọn khảo sát (xã). Đơn vị khảo sát trong cuộc khảo sát này là hộ và xã được chọn khảo sát.

anh tin bai

Năm 2024, Phương án khảo sát mức sống dân cư Việt Nam có thêm nội dung khảo sát thu thập thông tin phản ánh điều kiện sống trong phạm vi xã ảnh hưởng đến mức sống của hộ (ảnh minh họa)

Hộ là một hoặc một nhóm người ăn chung, ở chung từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua và có chung quỹ thu chi. Thành viên hộ là những người thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện sau: (1) Cùng ăn, ở chung trong hộ từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua; (2) Có chung quỹ thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều được đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân sách đó.

Chủ hộ là người có vai trò điều hành, quản lý gia đình, giữ vị trí chủ yếu, quyết định những công việc của hộ. Thông thường (nhưng không nhất thiết) chủ hộ là người có thu nhập cao nhất trong hộ, nắm được tất cả các hoạt động kinh tế và nghề nghiệp của các thành viên khác của hộ. Đa số chủ hộ theo khái niệm trên trùng với chủ hộ theo đăng ký hộ khẩu, nhưng có trường hợp chủ hộ trong cuộc khảo sát này khác với chủ hộ theo đăng ký hộ khẩu.

Trong cuộc khảo sát này, có 5 trường hợp ngoại lệ dưới đây được coi là thành viên của hộ: (1) Chủ hộ không ăn, ở trong hộ hơn 6 tháng. (2) Trẻ em sinh ra chưa đầy 6 tháng. (3) Những người tuy mới ở trong hộ chưa đủ 6 tháng nhưng tương lai sẽ ở lâu dài trong hộ, kể cả đã có hoặc chưa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy chuyển đến, giấy xuất ngũ về với gia đình...). Những người này bao gồm: con dâu về nhà chồng, con rể về nhà vợ, người đi làm việc, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc ở các cơ quan, xí nghiệp trong nước trở về hộ, người từ lực lượng vũ trang trở về, về nghỉ hưu, nghỉ mất sức,... (4) Học sinh, sinh viên, những người đi làm việc, đi học ở nơi khác trong nước và những người đi chữa bệnh trong/ngoài nước trên 6 tháng nhưng hộ phải nuôi. (5) Khách, họ hàng đến chơi đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và hộ phải nuôi toàn bộ.

Có 2 trường hợp ngoại lệ không được coi là thành viên của hộ: (1) Người giúp việc có gia đình riêng sống ở nơi khác, bản thân có quỹ thu chi riêng và đang ở chung nhà, ăn chung với hộ; (2) Người chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài; người chết trong 12 tháng qua, mặc dù họ đã từng sống trong hộ hơn 6 tháng.

Thời điểm khảo sát là ngày điều tra viên trực tiếp phỏng vấn và ghi phiếu tại hộ (đối với phiếu hộ), nhân trắc viên trực tiếp cân đo các thành viên hộ dưới 16 tuổi và ghi thông tin vào phiếu (đối với nội dung về nhân trắc), đội trưởng phỏng vấn và ghi phiếu tại xã (đối với phiếu xã) trong khoảng thời gian khảo sát được quy định tại Phương án. Các chỉ tiêu thời kỳ trong cuộc khảo sát này có thời kỳ khảo sát (tham chiếu) là 30 ngày, 3 tháng hoặc 12 tháng trước thời điểm khảo sát. Thời kỳ khảo sát được quy định cụ thể tại phiếu khảo sát.

anh tin bai

Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024 được tiến hành trong 4 kỳ vào tháng 2, 5, 8 và 11 năm 2024. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn mỗi kỳ là 25 ngày (bao gồm cả thời gian di chuyển), bắt đầu vào ngày 01 đến ngày 25. Áp dụng phương pháp phỏng vấn và cân đo trực tiếp. Điều tra viên, nhân trắc viên và đội trưởng sử dụng phiếu điện tử được cài đặt trên thiết bị điện tử thông minh (CAPI) để thu thập thông tin. Khảo sát được thiết kế theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng giai đoạn: Giai đoạn 01 chọn địa bàn khảo sát; giai đoạn 02 chọn hộ khảo sát.

Cục Thống kê chọn ngẫu nhiên 10% số hộ đã phỏng vấn để thực hiện phúc tra theo phiếu Phúc tra hộ trên CAPI nhằm đánh giá chất lượng cuộc khảo sát. Kết quả Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024 được công bố vào tháng 4/2025./.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1