Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 325
CTTĐT - Tính đến hết ngày 31/12/2022, diện tích đất tự nhiên của tỉnh Lào Cai năm 2022 là 636.425 ha. Đây là kết quả thống kê vừa được UBND tỉnh Lào Cai công bố tại Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 23/11/2023.

Cụ thể diện tích nhóm đất nông nghiệp là 551.690 ha; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 37.541 ha; diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 47.195 ha.

Trong đó, nhóm đất nông nghiệp gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 132.716 ha; đất lâm nghiệp 414.929 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3.623 ha; đất nông nghiệp khác 421 ha.

Nhóm đất phi nông nghiệp gồm: Đất ở 6.048 ha; đất chuyên dùng 22.360 ha; đất cơ sở tôn giáo 13 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 34 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 519 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 8.410 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 127 ha; đất phi nông nghiệp khác 30 ha.

Nhóm đất chưa sử dụng gồm đất bằng chưa sử dụng 1.746 ha, đất đồi núi chưa sử dụng 41.579 ha và núi đá không có rừng cây 3.870 ha.

anh tin bai

Theo thống kê, tỉnh Lào Cai có diện tích đất tự nhiên năm 2022 là 636.425 ha (Ảnh minh họa).

Diện tích đất theo đối tượng sử dụng (gồm hộ gia đình cá nhân trong nước, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo) là 460.471 ha; diện tích đất theo đối tượng quản lý (gồm UBND cấp xã, tổ chức phát triển quỹ đất, cộng đồng dân cư và tổ chức khác) là 175.954 ha.

Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 được sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 phải thường xuyên kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2023.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định. Việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (TK-Online và TK-Desktop) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem văn bản tại đây: 

Tải về


 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1