Thí điểm vận hành tuyến xe buýt từ thành phố Lào Cai đến trung tâm xã Bản Vược, Bát Xát
Lượt xem: 14272
CTTĐT - Ngày 02/01/2019, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản số 02/UBND-QLĐT về việc thí điểm vận hành tuyến xe buýt số 4 kéo dài từ thành phố Lào Cai đến trung tâm xã Bản Vược, huyện Bát Xát. 

Theo đó, điểm đầu từ Bến xe Trung tâm thành phố Lào Cai đến điểm cuối tại Km0 xã Bản Vược, huyện Bát Xát, với tổng số chuyến là 24 chuyến/ngày (trên cơ sở tuyến 04 đang vận hành từ Bến xe Trung tâm thành phố Lào Cai – Kim Thành: 44 chuyến/ngày). 

Thời gian thí điểm 01 năm, kể từ ngày 01/01/2019.

Tuyến 04 đang vận hành từ Bến xe Trung tâm thành phố Lào Cai – Kim Thành.

Để đánh giá hiệu quả việc thí điểm vận hành kéo dài tuyến xe buýt số 04, UBND tỉnh giao sở Giao thông vận tải – Xây dựng hoàn thiện các thủ tục, lắp đặt xong biển báo và xây dựng phương án chi tiết vận hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến kéo dài từ Lào Cai đi xã Bản Vược, huyện Bát Xát, thời gian thực hiện hoàn thành xong trước ngày 15/01/2019; xây dựng thời gian biểu để vận hành tuyến kéo dài từ Bến xe trung tâm thành phố Lào Cai đến xã Bản Vược, huyện Bát Xát (24 chuyến/ngày) cho phù hợp, thuận lợi và đạt hiệu quả cao; Chủ trì phối hợp với sở Tài chính, UBND thành phố Lào Cai và UBND huyện Bát Xát thành lập Tổ kiểm tra định kỳ hàng quý kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động thí điểm kéo dài tuyến xe buýt. Kết thúc thời gian thí điểm có trách nhiệm đánh giá hiệu quả việc thí điểm vận hành kéo dài tuyến số 04 báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện hoặc ngừng hoạt động.

Giao sở Tài chính chủ trì kinh phí hỗ trợ trình UBND tỉnh quyết đinh và thực hiện cấp phát kinh phí theo quy định; Công ty Cổ phần vận tải du lịch Hà Sơn phối hợp với sở Giao thông vận tải – Xây dựng xây dựng thời gian biểu để vận hành tuyến kéo dài từ Bến xe trung tâm thành phố Lào Cai đến xã Bản Vược, huyện Bát Xát; tổ chức vận hành thí điểm kéo dài tuyến xe buýt số 4 theo nội dung trên; định kỳ hàng quý và kết thúc thời gian thí điểm báo cáo kết quả gửi sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Sở Tài chính để tổng hợp đánh giá hiệu quả hoạt động báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

BBT

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1