Thành lập Tổ công tác rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Lượt xem: 399
CTTĐT - Ngày 10/5/2024, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác gồm 15 thành viên; đồng chí Nguyễn Thị Vi Huế - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Tổ trưởng và đồng chí Vũ Lân - Phó Giám đốc Sở Tài chính là Tổ phó. Thành viên là các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ tịch UBND huyện: Mường Khương, Bảo Thắng, Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Yên, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai; Phó trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng; Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Vi Huế - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Quyết định của UBND tỉnh cũng thành lập Tổ giúp việc gồm 15 thành viên là Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng, chuyên viên các phòng, chi cục trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

Tổ công tác có nhiệm vụ tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiệu quả hoạt động của Lò đốt rác tại xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa; tham mưu đề xuất UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2024. Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp việc cho Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện rà soát và tham mưu đề xuất theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Tổ trưởng. Kinh phí chi cho hoạt động của Tổ công tác được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Tổ công tác, được sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. Thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu, cơ sở vât chất của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ./.

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1