Khai mạc Phiên họp thứ 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Lượt xem: 109

Sáng 11/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 34.

 

Chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là phiên họp thường kỳ tháng 6, tổ chức trong thời gian giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày (11-13/6), thực hiện 16 nội dung, gồm: xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp và 5 nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

anh tin bai
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đợt 1 của Kỳ họp thứ 7 thành công tốt đẹp

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Đợt 1 của Kỳ họp đã thành công tốt đẹp; được cử tri và nhân dân rất quan tâm, theo dõi. Công tác nhân sự đã được tiến hành kịp thời, đúng quy định, quy trình với số phiếu bầu rất cao. Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan liên quan của Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trách nhiệm cao, nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác phối hợp kịp thời, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, tại Kỳ họp này, việc gửi tài liệu chậm được khắc phục cơ bản, đây là nỗ lực, cố gắng của các cơ quan liên quan. Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các bộ, ngành gửi tài liệu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban cũng nỗ lực rất cao trong công tác thẩm định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội có tài liệu nào của Chính phủ thì gửi ngay cho đại biểu Quốc hội. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban sau khi thẩm tra tiếp tục gửi tài liệu cho đại biểu. Chính vì vậy, đại biểu Quốc hội có trong tay tài liệu nghiên cứu từ tờ trình, báo cáo, các nội dung liên quan.

Không khí thảo luận ở hội trường, ở các tổ và phiên chất vấn sôi nổi, dân chủ, trọng tâm, ngắn gọn. Nhiều đại biểu được phát biểu, nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, trình ra nhiều giải pháp để phục vụ cho nội dung điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Chính phủ, các bộ, ngành. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng khá tốt, thông tin kịp thời, đầy đủ diễn biến trước, trong và sau mỗi ngày họp. Công tác phục vụ được Tổng Thư ký Quốc hội trực tiếp chỉ đạo, thực hiện chu đáo, an toàn.

"Quốc hội đã hoàn thành việc thảo luận cho ý kiến đối với 10 dự án luật, 6 dự thảo nghị quyết; thông qua 2 nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng thuận cao là Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Xem xét kỹ lưỡng, nêu rõ quan điểm

anh tin bai
Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự Phiên họp thứ 34. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến đối với những dự án, dự thảo có nhiều nội dung lớn, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 8 dự thảo luật gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến 3 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ và thể hiện quan điểm rõ ràng dự án, dự thảo nào đã bảo đảm đủ điều kiện để trình Quốc hội thông qua tại đợt 2, nhất là những dự án có tác động lớn như Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các dự án, dự thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp (như: Quy hoạch không gian biển quốc gia; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); các nghị quyết thí điểm chính sách đặc thù cho tỉnh Nghệ An, thành phố Đà Nẵng).

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và 2 dự án luật, nghị quyết mới được Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, đó là: Dự án luật sửa 4 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng) và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, những vấn đề nào đã xin ý kiến cấp có thẩm quyền và cấp có thẩm quyền đã cho chủ trương thì bất cứ giá nào cũng phải bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là vấn đề đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2024 đã được Quốc hội thông qua.

Trong đó, dự án luật sửa 4 luật và việc giảm thuế giá trị gia tăng là những nội dung cấp thiết. Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí và ủng hộ trình Quốc hội thông qua để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đây là những vấn đề cấp bách, phải tiếp tục bàn kỹ, đảm bảo đúng quy trình, đủ điều kiện, cơ bản đáp ứng được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiện nay.

Đảng đoàn Quốc hội đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về vấn đề này. Trên cơ sở ý kiến chính thức của Bộ Chính trị, các cơ quan của Quốc hội cần khẩn trương tổ chức thẩm tra theo chức năng, nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý cụ thể, làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng để trình Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình kỳ họp và xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp.

Trong Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, quyết định 2 nội dung theo thẩm quyền gồm: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023. Ngoài ra, còn một số dự án, dự thảo Luật, Nghị quyết khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến bằng văn bản.

Phát huy tinh thần, trách nhiệm cao, hiệu quả thực tế từ công tác chỉ đạo, điều hành đến công tác tham mưu, phục vụ của đợt 1 Kỳ họp vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban của Quốc hội chủ trì nội dung tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, báo cáo ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nêu rõ quan điểm, đề xuất cụ thể phương án và nội dung chỉnh sửa, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc, đầy đủ, thấu đáo, để tổng hợp báo cáo, xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Một số nội dung các cơ quan của Quốc hội đang nghiên cứu, thẩm tra, nếu đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng sẽ xem xét, xin ý kiến Quốc hội, bổ sung vào chương trình của Kỳ họp.

Theo Baotintuc.vn

 • PS ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀO CAI 2024
  (25/06/2024)
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
1 2 3 4 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1