Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Lượt xem: 585

CTTĐT -  88 năm xây dựng và trưởng thành (28/3/1935- 28/3/2023), lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

anh tin bai

Lực lương dân quân xã Bản Lầu, Mường Khương, phối hợp lực lượng Biên phòng, Công an tuần tra biên giới

Lào Cai là tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc Việt Nam; phía Đông giáp tỉnh Hà Giang, phía Tây giáp tỉnh Lai Châu, phía Nam giáp tỉnh Yên Bái, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam/Trung Quốc, diện tích tự nhiên 6.364,02 km2, có đường biên giới quốc gia dài 182,086km. Hiện nay, tỉnh Lào Cai có 7 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố, tổng số 152 xã, phường, thị trấn, trong đó có 107 xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; dân số hơn 746 nghìn người, với 25 dân tộc anh em cùng chung sống. Nằm ở tuyến đầu khu vực trung du, miền núi phía Bắc, tỉnh Lào Cai có vị trí rất quan trọng về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; là “phên dậu” của Tổ quốc, địa bàn trọng yếu chiến lược trong thế trận phòng thủ của cả nước và Quân khu 2.

Những năm qua, cùng đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững chắc, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác DQTV, nhất là Luật DQTV năm 2019. Cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng LLVT nhân dân, xây dựng nền QPTD, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và DBĐV. Chú trọng xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Thực hiện Luật DQTV và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng lực lượng DQTV đảm bảo đầy đủ  về thành phần, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng không ngừng được nâng lên. Đến nay toàn tỉnh đã củng cố trên 300 cơ sở DQTV, tỷ lệ đạt 1, 99 % tổng dân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng đạt 32,9 %; 100% các xã, phường, thị trấn có Ban chỉ huy quân sự. Công tác huấn luyện DQTV luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục bản lĩnh chính trị và ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật của quân đội cho cán bộ, chiến sĩ DQTV, gắn huấn luyện kỹ, chiến thuật, nâng cao trình độ, sử dụng thành thạo các vũ khí hiện có trong biên chế.

Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho 100% các cơ sở DQTV, quân số luôn đạt trên 90% trở lên, kết quả kiểm tra các nội dụng có trên 75% đạt khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian huấn luyện. Lực lượng DQTV thời gian qua luôn chủ động, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Cùng với công tác xây dựng lực lượng cơ quan quân sự các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc qui chế phối hợp Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 và Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp DQTV với các lực lượng khác trong bảo vệ chủ quyền, vùng trời, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Lực lượng DQTV phối hợp hoạt động với lực lượng công an, biên phòng và các ngành thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, tệ nạn xã hội, ngăn chặn tà đạo xâm nhập vào địa bàn; phối hợp tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh trật tự. Tích cực vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới; phòng chống có hiệu quả âm mưu, chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đặc biệt DQTV là lực lượng tham gia tích cực trong công tác phòng chống Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng…

anh tin bai

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ Đại đội phòng không 37mm

Những kết quả đạt được trong xây dựng lực lượng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng DQTV trong thời gian qua, đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, là cơ sở nền tảng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

Để tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xây dựng lực lượng DQTV trong sạch, vững mạnh, hoạt động thống nhất, hiệu quả. Chú trọng xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp” cơ số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, lấy xây dựng chất lượng chính trị là chính, bảo đảm đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ chức biên chế tinh gọn, chặt chẽ, chú trọng công tác phát triển đảng viên, trang bị vũ khí phù hợp. Thực hiện nghiêm túc về thời gian, nội dung, chương trình huấn luyện DQTV hằng năm. Coi trọng đổi mới nội dung phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập, phối hợp với các lực lượng xử trí tốt các tình huống không để bị động bất ngờ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho lực lượng DQTV, nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật để lực lượng DQTV có khả năng tham gia xử trí các tình huống, chủ động đấu tranh phòng chống  âm mư thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong công công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tham gia “xóa đói, giảm nghèo”, “đền ơn, đáp nghĩa, “xây dựng nông thôn mới”. Góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh và bền vững phía tây bắc của Tổ quốc./.

Phạm Hồ Trúc
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
  (02/02/2021)
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
  (22/10/2019)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 117
 • Hôm nay: 3,316
 • Trong tuần: 21,608
 • Tất cả: 73,346,219