Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ 29
Lượt xem: 416
CTTĐT - Sáng ngày 27/11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ 29. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự họp có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải và Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh... 

Trong tháng 11/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thành công Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) HĐND tỉnh, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh để ban hành một số nội dung tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cần thiết, cấp bách của tỉnh Lào Cai, đồng thời kết hợp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo luật định. Kỳ họp đã xem xét và thông qua 08 nghị quyết về các lĩnh vực như: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; điều chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh; sửa đổi một số điều của quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025; sửa đổi quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

anh tin bai

Đ/c Ngụy Phí Kiều Vân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu

Thường trực HĐND tỉnh chủ động, sát sao chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 16, các nội dung phục vụ kỳ họp cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Kỳ họp dự kiến thông qua 39 nghị quyết. Tại Phiên họp các đại biểu đã thảo luận, giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến các dự thảo báo cáo, tờ trình dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp về các nội dung: Điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; quy định khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2045; sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục Mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; thành lập Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai... Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp hoàn thiện 08 báo cáo kết quả giám sát, khảo sát như: Việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù có thời hạn, chung thân, tử hình trên địa bàn tỉnh; thực hiện đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh...

anh tin bai

Đ/c Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, họp Ban thông qua báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo lĩnh vực được phân công; các Tổ đại biểu đã hoàn thành kế hoạch tiếp xúc cử tri; chỉ đạo Văn phòng tham mưu xây dựng các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, cập nhật tài liệu trên hệ thống phần mềm gửi các tổ đại biểu và đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận, đồng thời chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

anh tin bai

Đ/c Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu

Công tác theo dõi việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo, để sớm trả lời cũng như giải quyết đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Sau các cuộc giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2023 có 413 kiến nghị, trong đó có 180 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đã tổng hợp và chuyển UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết và báo cáo HĐND tỉnh tại các Kỳ họp thường lệ năm 2024. Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân đúng quy định.

anh tin bai

Đ/c Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị  Thường trực, các Ban HĐND, các sở, ngành liên quan tập trung chuẩn bị tốt các nội dung cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI; phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị các nội dung phục vụ các cuộc giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo kế hoạch; xây dựng chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2024; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đánh giá, phân xếp loại đại biểu, tổ đại biểu, các Ban HĐND tỉnh năm 2023; các Tổ đại biểu phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh và thông tin tuyên truyền đến các cử tri các Nghị quyết kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh; họp Tổ tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và đánh giá phân xếp loại đại biểu, tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2023...

HL
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1