Tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024
Lượt xem: 389
CTTĐT - Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024 có chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của hợp tác xã” với nhiều hoạt động, sự kiện sẽ được tổ chức cao điểm từ ngày 29/3 - 29/4/2024 nhằm góp phần phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; giới thiệu, quảng bá, kết nối giữa các tổ chức kinh tế tập thể và thành viên với các thành phần kinh tế khác; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, quản lý, thành viên, người lao động trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên liên kết.

Theo đó, trong thời gian Tháng hành động vì hợp tác xã (HTX) năm 2024 sẽ triển khai 03 hoạt động chính gồm: (1) Hoạt động truyền thông; (2) Hoạt động xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh HTX và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và phát triển thành viên; (3) Tăng cường các hoạt động hỗ trợ HTX.

anh tin bai

Tại cấp trung ương, cùng với hoạt động tuyên truyền về quá trình hình thành, phát triển, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX, vai trò của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội… sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vào cuối tháng 3/2024 và Lễ tổng kết vào cuối tháng 4/2024; tổ chức Diễn đàn HTX quốc gia lần thứ nhất với chủ đề “HTX với ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”; hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia gắn với chuỗi hoạt động Festval nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu 2024; Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động HTX và các tổ chức kinh tế tập thể; Chương trình phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo HTX và Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm HTX khu vực phía Bắc; dự án “Thanh niên trong HTX thực hiện chuyển đổi số trong cộng đồng” do EU tài trợ.

anh tin bai

Các địa phương, tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX tổ chức hoạt động triển khai Tháng hành động vì HTX năm 2024 phù hợp với điều kiện, khả năng của đơn vị.

Đối với cấp địa phương, Liên minh HTX cấp tỉnh, các tổ chức kinh tế tập thể và các thành viên liên kết quốc gia xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động Tháng hành động vì HTX năm 2024 phù hợp với điều kiện và khả năng của đơn vị, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tọa đàm, đối thoại… với HTX; tổ chức thăm và làm việc với các HTX; tăng cường hoạt động hỗ trợ, giám sát những chính sách có liên quan đến HTX theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Luật HTX năm 2023, Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan; tổ chức Hội diễn văn nghệ và thể thao của cán bộ, người lao động, thành viên Liên minh HTX cấp tỉnh, các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX phù hợp với khả năng, điều kiện thực tiễn./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1