Phát triển Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Lượt xem: 432
CTTĐT - Đến năm 2030, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai trở thành Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ đứng hàng đầu khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Giai đoạn 2030 - 2040 tiếp tục tự chủ 100% chi thường xuyên và chi đầu tư, phát triển trở thành Trung tâm nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch nông nghiệp. Đây là những mục tiêu quan trọng tại Đề án Phát triển Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 10/11/2023.

Đáp ứng cơ bản nhu cầu giống cây chủ lực của tỉnh và các tỉnh phía Bắc

Giai đoạn 2024 - 2030, kiện toàn bộ máy, quản lý điều hành chuyên nghiệp, đồng bộ. Đến năm 2030 tự chủ 100% theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Hoàn thành tinh giảm biên chế 10% theo quy định.

Nghiên cứu, bảo tồn, sưu tập lưu giữ được 350 - 400 nguồn vật liệu các loại giống nông nghiệp. Công nhận lưu hành được 02 - 03 giống lúa mới chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, điều kiện bất thuận, cho năng suất, chất lượng tốt. Đến năm 2030, sản xuất cung ứng đạt gần 500 tấn/năm các giống lúa lai mang thương hiệu Lào Cai; cung ứng gần 20 vạn cây giống cây ăn quả ôn đới/năm; sản xuất cung ứng trên 07 triệu con giống thủy sản các loại/năm. Hàng năm liên doanh cung ứng 04 - 05 triệu cây con giống chất lượng, có năng suất, chất lượng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu.

Khai thác có hiệu quả các cơ sở có tiềm năng du lịch Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà, Trại Nghiên cứu và Sản xuất cây ăn quả ôn đới Sa Pa góp phần tăng nguồn thu cho đơn vị. Hoàn thiện nâng cấp các cơ sở hạ tầng các trại sản xuất giống đã xuống cấp có trụ sở tại huyện Bắc Hà, thị xã Sa Pa và huyện Bảo Thắng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

Giai đoạn 2030 - 2040 tiếp tục tự chủ 100% chi thường xuyên và chi đầu tư, phát triển Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai trở thành Trung tâm nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Bắc kết hợp du lịch nông nghiệp, đáp ứng cơ bản nhu cầu giống cây chủ lực của tỉnh và các tỉnh phía Bắc.

Công nhận khai thác được 04 trại sản xuất đạt tiêu chuẩn nông nghiệp du lịch; lưu giữ, bảo tồn trên 1.000 vật liệu các giống nông nghiệp có giá trị; sản xuất ổn định, bền vững mỗi năm sản lượng đạt trên 600 tấn lúa, 20 vạn giống cây ăn quả, trên 10 triệu con cá, 06 - 08 triệu cây chuối, dứa, dược liệu, chè, cây trồng khác... doanh thu trên 60 tỷ đồng/năm.

Xây dựng và làm chủ công nghệ khoa học một số lĩnh vực đã có nguồn vật liệu, đội ngũ chuyên gia, kĩ thuật viên có trình độ cao trong khu vực và cả nước về nghiên cứu lúa, nghiên cứu sản xuất cây ăn quả ôn đới. Hệ thống các trại sản xuất giống được hoàn thiện vừa có chức năng nghiên cứu sản xuất, bảo tồn giống, vừa là điểm du lịch nông nghiệp đặc trưng của tỉnh.

Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên

Trong giai đoạn 2024 - 2030 tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ chính để phát triển Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai gồm: (1) Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ; (2) Nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ nguồn gen giống nông nghiệp; (3) Tuyển chọn, lai tạo và phát triển giống, tổ chức sản xuất kinh doanh giống nông nghiệp; (4) Cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, Dịch vụ du lịch nông nghiệp; (5) Đầu tư nâng cấp, sửa chữa hạ tầng các trại sản xuất giống; (6) Phương án tự chủ tài chính và cơ chế hoạt động.

Giai đoạn 2030 - 2040 tiếp tục thực hiện 04 nhiệm vụ: (1) Tổ chức bộ máy; (2) Bảo tồn, lưu giữ, phát triển nguồn gen; (3) Sản xuất, kinh doanh giống nông nghiệp; (4) Dịch vụ, phát triển du lịch nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

anh tin bai

Một số sản phẩm trưng bày của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai (nguồn: TTGNN tỉnh)

Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Lào Cai. Về tổ chức bộ máy thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai.

Mức độ tự chủ tài chính của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai từ năm 2023 đến năm 2029 thuộc nhóm 3; từ năm 2030 trở đi mức độ tự chủ tài chính đạt 100% (nhóm 2). Đến năm 2040 tiếp tục rà soát nâng cao năng lực tự chủ đảm bảo thực hiện 100% chi thường xuyên và chi đầu tư, phát triển nâng cao năng lực về nhân lực, vốn, thương hiệu của Lào Cai./.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1