Hủy bỏ Hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 330
CTTĐT - Sau khi nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan về công tác quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai và đối chiếu các quy định hiện hành; Sở Xây dựng vừa có văn bản số 912/SXD-QHKT ngày 19/4/2024 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hủy bỏ Hướng dẫn số 722/HD-SGTVTXD ngày 11/3/2021 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/10/2022, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BXD Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. Theo đó đã điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về quy hoạch nông thôn và bãi bỏ 02 Thông tư: (1) Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; (2) Thông tư số 02/2017/TTBXD ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã có Công văn số 841/SGTVTXD-QHKT ngày 22/3/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng.

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng và theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1