Banner Logo Tỉnh
Triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai
Lượt xem: 152
CTTĐT - Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai sẽ được đưa vào triển khai thử nghiệm.

Trong thời gian 02 tháng này sẽ triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai ở lĩnh vực xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh. Đơn vị thử nghiệm là toàn bộ lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tham gia quy trình. 03 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoặc khoảng 20 phương tiện xuất nhập khẩu/1 ngày thuộc đối tượng triển khai thử nghiệm.

Các đơn vị, doanh nghiệp công nghệ thông tin đáp ứng có thể đăng ký thử nghiệm. Phần mềm thử nghiệm đáp ứng quy trình theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về việc tổ chức thí điểm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai (giai đoạn 1).

Ban Chỉ đạo xây dựng thí điểm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai trực tiếp chỉ đạo các hoạt động, nhiệm vụ, xem xét, giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quý trình tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với đơn vị đăng ký thử nghiệm trong việc tổ chức các nội dung triển khai thử nghiệm Cổng dịch công cửa khẩu quốc tế Lào Cai; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai, kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất bổ sung trong quá trình triển khai.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai, kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất bổ sung trong quá trình triển khai thử nghiệm.

Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng VIII, Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lào Cai chỉ đạo các đơn vị liên ngành tham gia quản lý tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tham gia phối hợp với đơn vị đăng ký thử nghiệm và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc triển khai các nội dung thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Việc triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho phép dùng chung, chia sẻ dữ liệu giải quyết các thủ tục hành chính, kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước và các ngành liên quan. Đồng thời số hóa quy trình, rút ngắn số điểm chạm và công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Tổ chức triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và các hoạt động tại cửa khẩu; đảm bảo đúng tiến độ và thời gian, không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến các hoạt động tại cửa khẩu. Kết thúc quá trình thử nghiệm tổ chức tổng kết, đánh giá tính hiệu quả và đề xuất các giải pháp (nếu có) nhằm hoàn thiện và đưa Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào vận hành chính thức./.

Văn bản chỉ đạo
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
  • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
1 2 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 88
  • Hôm nay: 2,550
  • Trong tuần: 64,325
  • Tất cả: 70,397,837