Tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023 bắt đầu từ ngày 01/4
Lượt xem: 978
CTTĐT - Bắt đầu từ ngày 01/4/2023, Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023 nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018), trừ 3 ngành: Ngành O - Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Ngành U - Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; Ngành T - Hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (do đối tượng điều tra không phát sinh trong các ngành này).

Đối tượng điều tra là cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi một ngành kinh tế tại một địa điểm (đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn) của tất cả ngành kinh tế quốc dân; trừ ngành O, U, T. Đơn vị điều tra là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp.  

Thời kỳ thu thập thông tin đối với các chỉ tiêu của cuộc điều tra là số liệu năm 2022 gồm: Kết quả sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện, sản lượng sản phẩm sản xuất và một số chỉ tiêu khác. Trong đó thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/7/2023. Các tỉnh, thành phố có từ 5.000 doanh nghiệp trở lên tiến hành điều tra từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023. Các tỉnh, thành phố còn lại sẽ điều tra từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/5/2023.

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu; sử dụng 14 loại phiếu điều tra với phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê. Cuộc điều tra sẽ thu thập thông tin nhận dạng; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp.

anh tin bai

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam được biên soạn nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về doanh nghiệp Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Dự kiến từ tháng 01 - 6/2024 sẽ biên soạn “Sách Trắng doanh nghiệp năm 2023”, “Sách Trắng hợp tác xã năm 2023” và công bố kết quả chính thức điều tra, đưa lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Thanh Huyền
 • PS ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀO CAI 2024
  (25/06/2024)
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
1 2 3 4 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1