Hết năm 2023, Lào Cai ước có gần 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động
Lượt xem: 941
CTTĐT - Đến hết năm 2023, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.338 doanh nghiệp, tăng 10,3% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký 96.527 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 903 đơn vị trực thuộc, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.918 doanh nghiệp, chiếm 53,4% tổng số doanh nghiệp đăng ký.

Riêng trong năm 2023 thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký mới cho 686 doanh nghiệp và 59 đơn vị trực thuộc, tăng 3,6% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt 6.675 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 576 doanh nghiệp, tăng 22,3% so với cùng kỳ; giải thể 99 doanh nghiệp, tăng 22,2% so với cùng kỳ; hoạt động trở lại 310 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã hiện đang sử dụng 72.334 lao động, tăng 844 lao động so với năm 2022. Khu vực nhà nước sử dụng 10.040 lao động; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sử dụng 1.280 lao động; Khu vực dân doanh sử dụng 59.014 lao động.

Việc chấp hành pháp luật lao động trong doanh nghiệp đã có bước chuyển biến tích cực; 100% số lao động có việc làm ổn định đã ký hợp đồng lao động, trong đó ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn trên 60%. Năm 2023 có 14 doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động, 10 doanh nghiệp gửi thỏa ước lao động tập thể đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Phần lớn các doanh nghiệp đã xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định và trả lương cho người lao động bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, hỗ trợ tiền xăng xe, điện thoại, nhà ở cho người lao động.

anh tin bai

Lào Cai hiện có khoảng 83 doanh nghiệp/thương nhân đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại (ảnh minh họa).

Tiền lương bình quân khối doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 11,432 triệu đồng/người/tháng; tăng 2,5 triệu đồng so với cùng kỳ. Khối doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 10,417 triệu đồng/người/tháng; tăng 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 7,323 triệu đồng/tháng, tăng 2,3 triệu đồng so với cùng kỳ. Khối doanh nghiệp dân doanh là 11,409 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,1 triệu đồng so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có 27.847 người lao động trong các doanh nghiệp tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 1.209 người so với năm 2022; 28.136 người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, tăng 1.526 người so với năm 2022. Việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... cơ bản được thực hiện đúng, đủ, kịp thời.

Công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh, trật tự trên địa bàn được chú trọng. Công tác giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp được quan tâm thực hiện khi có thắc mắc, yêu cầu của doanh nghiệp về các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị đã cơ bản khắc phục được tình trạng trùng lặp, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp.

 Thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục cập nhật hệ thống cơ sở pháp lý liên quan đến doanh nghiệp để giúp người dân và doanh nghiệp nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật; hạn chế rủi ro vướng mắc về pháp lý. Tăng cường đăng tải thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động… cho các doanh nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp; chú trọng thu hút doanh nghiệp lớn, chủ chuỗi cung ứng đầu tư và hoạt động trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả có trách nhiệm xã hội. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, câu lạc bộ doanh nghiệp. Tiếp tục quản lý, duy trì hoạt động đối thoại doanh nghiệp để phổ biến các chính sách mới của Nhà nước và giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp./.

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1